V dnešní době je pojistková technika stále vyvíjena a nachází svoje důležité uplatnění v řadě aplikací v oblasti jištění obvodů nízkého napětí. Svoji pozici si pojistky udržují především díky vysoké spolehlivosti a velice široké rozměrové, výkonové i konstrukční různorodosti, která umožňuje řešit i velice specifické aplikace.

Výrobky z měděných pletenců nebo lamel určené k pružnému elektrickému propojení jsou nezbytné v aplikacích, kde je nutné vodivě propojit pohyblivé části nebo části, kde dochází k mechanickým rázům či vibracím. Kromě mechanických nároků musí splňovat také požadavky na dostatečnou proudovou zatížitelnost.

Snahou významného italského výrobce signálních zařízení – firmy SIRENA S.p.A. – je nabízet spolehlivé, variabilní a designově zajímavé produkty. V neposlední řadě je důležitá také modularita požadovaná ze strany mnoha zákazníků za účelem možnosti řešit několika stavebnicovými prvky celou řadu aplikačních potřeb.

V některých odvětvích jsou nebo mohou být prostředí s rizikem výbuchu, ve kterém může vzniknout výbušná atmosféra v důsledku provozních podmínek nebo jiných okolností. Jedná se hlavně o hornictví, chemický a petrochemický průmysl tam, kde se hořlavé látky zpracovávají, plní, skladují, přepravují, používají pro čištění, výrobu nebo vznikají během výrobního procesu.

Fotovoltaické zařízení jedná soubor většího počtu solárních panelů, střídačů, ostatních konstrukčních a podpůrných prvků. Energie vyrobená dopadem slunce na fotovoltaické panely se přemění ve střídačích na střídavé veličiny a poté je předána do domácí či rozvodné elektrické sítě o kmitočtu 50 Hz.

Firma ZEZ SILKO, s.r.o. Žamberk jako tradiční český výrobce silnoproudých kondenzátorů s více jak 70 - letou tradicí vyrábí a dodává na trh řadu kompenzačních kondenzátorů nízkého a vysokého napětí, hradících tlumivek, stejně jako kompenzačních rozváděčů nízkého a vysokého napětí. Všechna uvedená zařízení se dnes hojně používají pro kompenzaci jalového výkonu fotovoltaických elektráren.

Relé DW bylo vyvinuto speciálně pro digitální elektronické inteligentní měřiče. Chcete-li ušetřit energii pak bistabilní relé je správná cesta. Nová řada relé DW splňuje všechny požadavky tohoto segmentu.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku