Zaplnění bezpečnostní mezery za účelem snížení požárů v domech způsobených od elektřiny

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Elektrické poruchy zapřičiňují každý rok v průměru více než 25 % požárů a navzdory obrovským výhodám takových bezpečnostních opatření, jako jsou detektory kouře, si přesto každý rok v Evropě vyžádají na 4 000 úmrtí, 70 000 zranění vyžadujících hospitalizaci a škody na majetku dosahující 126 miliard €.

Pro snížení četnosti výskytu požárů způsobených závadou na elektroinstalaci a jejich ničivých následků se musíme ptát sami sebe, zda jsme učinili veškeré možné kroky k zabezpečení elektrických instalací v domech po celé Evropě.

Jde o otázku, na kterou musí odpovědět profesionálové v oblasti navrhování, projektování a instalace elektrických systémů.
Ke snížení rizika požárů způsobených závadou na elektroinstalaci, jakož i zranění a úmrtí způsobených přímo zásahy elektrickým proudem, jsou v mnoha zemích široce používány instalační jističe (MCB) a proudové chrániče (RCD). Instalační jistič rozpoznává poruchy, při nichž je překročena kritická hodnota proudu, a tedy zamezuje tepelnému zničení instalace a spotřebičů způsobených zkraty a přetíženími. Proudový chránič rozpoznává reziduální proud, který neteče zpět do místa napájení, ale naopak teče v druhém směru; toto se označuje také jako zemní porucha.
Třetím bezpečnostním opatřením pro zamezení požárů způsobených závadou na elektroinstalaci je detekování poruchových oblouků, což vyžaduje sofistikovanější digitální technologii a obecně se používá nedostatečně. Podle mezinárodní normy IEC 60364 (v ČR ČSN 33 2000-4-42 ed. 2) je instalace přístroje pro detekci poruchového oblouku (AFDD) doporučena, ale není povinná. Některé země, například Německo, zavedly národní předpisy vyžadující jejich používání za určitých konkrétních okolností, a jsou tedy částečně povinné. V USA, kde se přístroje AFDD označují jako odpínače poruchového oblouku (AFCI), je používání detekce poruchového oblouku vyžadováno národním elektrotechnickým předpisem.
Protože se mezi jednotlivými zeměmi způsob klasifikace a ohlašování požárů liší, je obtížné určit závislost mezi používáním detekce poruchových oblouků a snížením počtu požárů způsobených závadou na elektroinstalaci. Například v Německu je 31,7 % požárů vyvoláno elektrickou instalací. Podle národního sdružení požární ochrany (NFPA) je v USA způsobeno elektrickou instalací 13 % požárů. NFPA v roce 2013 oznámila, že obloukové poruchy odpovídají za většinu elektricky vyvolaných požárů v domech, a převyšují tak přehřátí v poměru nejméně dvě ku jedné a možná až sedm ku jedné. Proto je zavedení preventivních opatření kriticky důležité.

afdd pozar v domech 1
V nové odborné studii, kterou vydala společnost Eaton a která je k dispozici ke stažení na adrese www.eaton.com/cz/livesafe, zdůrazňuje Dr. Alfred Mörx, evropský expert na bezpečnost elektrických systémů, že: „Na požáry způsobené elektrickou energií a opatření přijatá k jejich zamezení se stále více zaměřují národní, evropské a mezinárodní úvahy týkající se ochrany. Pečlivé používání instalačních pravidel a moderních ochranných přístrojů pro ochranu před nadproudy, reziduálními proudy a detekci poruchových oblouků poskytuje projektantům, instalačním firmám a provozovatelům elektrických instalací nízkého napětí efektivní technické možnosti ke snížení rizika zranění osob a škod na majetku.“
Ovšem používání přístrojů AFDD je v mnoha zemích stále pod úrovní požadovanou pro maximalizaci ochrany před požáry způsobenými závadou na elektroinstalaci. Výsledkem je bezpečnostní mezera, kterou je nutno řešit.
Problémem je možná povědomí. K obloukovým poruchám dochází často a jsou ústřední příčinou požárů v domácnostech, přesto je dlouho zavedené přístroje, jako jsou RCD a MCB, nedetekují. Oblouková porucha, kterou můžeme popsat jako „mikroblesk“, je vysokoenergetický elektrický výboj mezi dvěma či více vodiči, který vytváří tepelný ráz, jež může poškodit izolaci vodiče a způsobit požár. Existuje mnoho možných příčin, které se často rozvíjí po dlouhou dobu. Ty skrytě vytváří soubor podmínek, které mohou bez jakýchkoli známek nebezpečí eskalovat do obloukové poruchy.
K velkému počtu obloukových poruch dochází z důvodu poškození, které neúmyslně způsobili vlastníci domů pomocí hřebíků, šroubů nebo vrtáků, které prorazí či jinak poškodí izolaci vodičů. Podobně mohou obloukové poruchy vznikat z ohnutých zástrček či vodičů, vodičů skřípnutých nábytkem, porušených kabelů, uvolněných kontaktů nebo spojů, degradací izolace vodičů kvůli působení UV záření nebo prokousnutí hlodavci. Někdy mohou faktory odpovědnými za obloukovou poruchu být jednoduše stárnutí instalace nebo tlak působící na instalaci z důvodu zvýšeného používání.
Z důvodu rozdílů v klasifikaci a ohlašování požárů mezi jednotlivými zeměmi je obtížné přesně posoudit, kolik požárů v domácnostech je způsobeno obloukovými poruchami. Nepochybně jsou ovšem obloukové poruchy jednou z klíčových příčin požárů způsobených závadou na elektroinstalaci, a proto je zavedení preventivních opatření kriticky důležité.

afdd pozar v domech 2
Obloukové poruchy není snadné detekovat, protože jimi protékané proudy mají často stejnou velikost jako jmenovitý proud, nebo jsou o trochu nižší. Nejjasnějšími rozlišujícími prvky jsou vyšší frekvence, které jsou „nabaleny“ na pracovní proud buď sériovými, nebo paralelními poruchami, a přístroje pro detekci poruchových oblouků jsou jedinečné svou schopností rozpoznat tyto vyšší frekvence a velmi rychle reagovat odpojením. Citlivost přístrojů AFDD je velmi důležitá, dokonce i obloukové poruchy několik ampér mohou vznítit materiály v okolí místa poruchy.
Odhlédneme-li od problému povědomí, dalším důvodem pro nižší nasazení přístrojů AFDD v elektrických instalacích by mohlo být historické upřednostňování oddělených instalačních jističů a proudových chráničů. Navzdory zavedení kombinovaných přístrojů, jako je např. proudový chránič s nadproudovou ochranou (RCBO), se často pravděpodobně kvůli nákladům upřednostňují oddělené prvky.
Ovšem nyní skutečně nastal věk ochrany typu vše v jednom; přístroj AFDD+ společnosti Eaton nabízí montážním firmám přístroj AFDD obohacený o funkce přístrojů MCB a RCD v jediném zařízení. Jako takový je přístroj AFDD+ nákladově efektivní, pohodlný, snadno se instaluje a zaručuje úplnou ochranu. Díky digitální technologii je přesnější, než vyžadují výrobkové normy, a je vysoce odolný vůči nežádoucímu vypnutí, přičemž nabízí také možnost snadného vyhledávání poruch.

afdd pozar v domech 3

EATON Elektrotechnika, s.r.o.
Tel.: +420 465 519 632
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.eaton.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku