Vše pro domovní instalace – multifunkční časová relé MCR

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Když se řekne „multifunkční časové relé“, co si představíte? Pokud inteligentního pomocníka, který najde místo v každé elektroinstalaci, tak jste uhodili hřebík na hlavičku. Časová relé obecně pomáhají s řízením spínání elektrických obvodů, aby nebylo nutné tyto obvody spínat ručně.

Může se jednat o spínání dmychadla pro čističku, filtrace bazénu, osvětlení na schodišti apod. Pokud můžeme u daného časového relé vybrat jednu z více funkcí, nazýváme takové relé multifunkčním.

Multifunkční časová relé nabízí společnost OEZ ve dvou základních variantách:

 • MCR-MA … 9 funkcí
 • MCR-MB … 18 funkcí

Každá z těchto variant nabízí specifickou sadu funkcí, které lze jednoduše volit pomocí nastavovacích prvků z čela přístroje. Základní provedení časového relé MCR MA 001-UNI umožňuje volbu jedné z 9 následujících funkcí, viz tabulka 1.

rele mcr 2019 1

Volba funkcí

Funkci volíme prvním ovládacím prvkem shora. Při výběru funkce musíme být obezřetní, aby relé spínalo opravdu tak, jak požadujeme. Slovní popis nebývá vždy zcela vystihující. Mnohem přehlednější je grafické vyjádření funkce uvedené v tabulce výše, kde je chování relé zřejmé.
V dalším textu si ukážeme logiku grafického znázornění na funkci F1. Po pochopení principu je následně jednoduché rychle se zorientovat i v ostatních grafech. Pro popis použijeme kontakt 15-18 (zapínací). Rozpínací kontakt (16-18) má opačnou funkci.

rele mcr 2019 2

 • Un zapnutí napájecího napětí Un
 • TL stisk tlačítka ovládacího obvodu
 • R stav výstupního přepínacího kontaktu (15-18)

A) Po přivedení napájecího napětí (A1) dojde k sepnutí kontaktu R. Toto sepnutí nastane současně s přivedením napájecího napětí. Po uplynutí nastaveného času dojde k rozepnutí kontaktu (A2).
B) U vybraných funkcí včetně funkce F1 relé reaguje i na stisk tlačítka TL.
Po stisku tlačítka (B1) dochází k okamžitému sepnutí kontaktu. Pokud by nedošlo k uvolnění tlačítka, bude kontakt sepnut trvale. Časování je odstartováno až v okamžiku uvolnění tlačítka (B2). Kontakt je rozepnut až po uplynutí nastaveného času (B3).
Pokud dojde ke stisku tlačítka opětovně ještě před uplynutím nastaveného času, čítač se vynuluje a časování začíná od začátku. Kontakt zůstává sepnut.
C) Po výpadku a opětovném obnovení napájení (C1) dojde k sepnutí kontaktu a jeho rozepnutí po uplynutí nastavené doby (C2) stejně jako v případě (A).

rele mcr 2019 3

Multifunkční časové relé je dostupné ve dvou variantách:

 • 1kontaktní: MCR-MA-001-UNI … může ovládat jeden elektrický okruh
 • 3kontaktní: MCR-MA-003-UNI … může ovládat až tři elektrické okruhy

Druhá základní varianta MCR-MB-001-UNI umožňuje volbu jedné z 18 funkcí viz tabulka 2. Hlavním rozdílem je možnost výběru funkcí, které opakovaně spínají kontakt po neomezenou dobu, tedy plní funkci cyklovače.
Jako příklad použijeme funkci F14. Danou funkci vybereme tak, že vrchní ovládací prvek nastavíme na „OFF“ a úplně spodní ovládací prvek na F14.

rele mcr 2019 4

 • Un zapnutí napájecího napětí Un
 • TL stisk tlačítka ovládacího obvodu
 • R stav výstupního přepínacího kontaktu (15-18)

A) Po zapnutí napájení Un relé nereaguje (A1).
B) Reaguje až na stisk tlačítka, a to okamžitým sepnutím kontaktu 15-18 (B1). Časování je odstartováno až uvolněním tlačítka (B2). Kontakt je rozepnut až po uplynutí nastaveného času (B3). Protože se ale jedná o cyklovací funkci, čítač znovu časuje nastavený čas a po jeho uplynutí je kontakt opět zapnut (B4), po dalším intervalu vypnut (B5). Toto střídání zapnutého a vypnutého stavu trvá až do odpojení napájecího napětí Un.

rele mcr 2019 5

Nastavení času

Jak nastavit požadovanou délku intervalu, kdy má relé časovat? Nastavení času je kombinací hrubého a jemného nastavení. Slouží k tomu druhý a třetí ovládací prvek. Nejprve volíme nahrubo požadovaný rozsah. Jsou k dispozici volby vyobrazené na ovládacích prvcích. Uvedeme si jeden konkrétní příklad:
Nejprve zvolíme nahrubo rozsah. Pro příklad vybereme 1 minutu. Po nastavení rozsahu následuje jemné nastavení za pomoci dalšího ovládacího prvku. Zde volíme násobitele nastaveného rozsahu. V uvedeném příkladu je zvolen násobitel na 0.7. Výsledný čas je stanoven vynásobením, tj. „rozsah“ x „násobitel“ = 1 min x 0,7 = 42 s.

rele mcr 2019 6

Lze tedy volit časy od 0,1 s do 100 h v rámci jednoho provedení časového relé.
Relé MCR umožňují i testování spínaného obvodu. V tomto režimu je kontakt trvale sepnut. Funkce test je umístěna na ovládacím prvku funkcí. Spínaný obvod je možno testovat, aniž bychom změnili nastavení času. Lze se tedy po ručním sepnutí obvodu jednoduše vrátit k automatickému režimu pouhým zvolením původní funkce. Relé umožňuje i trvalé vypnutí spínaného obvodu (poloha OFF).

rele mcr 2019 7
I toto provedení je dostupné ve dvou variantách:

 • 1kontaktní: MCR-MB-001-UNI … může ovládat jeden elektrický okruh
 • 3kontaktní: MCR-MB-003-UNI … může ovládat až tři elektrické okruhy

U některých aplikacích vyžadujících cyklické spínání jsou požadovány odlišné časy sepnutí a vypnutí výstupních kontaktů. Nestačí tedy provedení MCR-MB s možnostmi nastavení pouze jednoho času. Je nutné použít taktovací relé MCR-TK-001-UNI. Toto relé umožňuje nastavení dvou odlišných časů v rozsahu 0,1 s ÷ 10 dní. Nastavení časů je ve stejné logice jako u předchozích relé. Relé začíná časovat okamžitě po připojení napájecího napětí. Propojkou mezi svorkami A1 a ZP můžeme zvolit, jestli časování začne mezerou nebo impulzem.

Závěr

Multifunkční časová relé MCR-MA a MCR-MB jsou schopna pokrýt naprostou většina aplikací. Při požadavku na změnu chování relé je možné velice jednoduše vybrat jinou funkci, která více vyhovuje dané aplikaci. Relé není nutné při této změně ani demontovat.

OEZ s.r.o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad
Tel.: +420 465 672 111
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.oez.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku