Charakteristiky jističů pro nadproudové jištění instalací

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jistič je přístrojem, který byl vyvinut jako náhrada pojistky. Jistič má oproti pojistce tu výhodu, že po jeho vypnutí jej postačí pouze zapnout a je znovu připraven k použití.

Tyto jističe jsou určeny pro ochranu proti nadproudům v elektrických instalacích v budovách a v podobných aplikacích. Jsou navrženy pro používání nepoučenými osobami a pro provoz bez údržby.
Charakteristické vlastnosti jističů musí být udávány následovně:

 • počet pólů,
 • ochrana proti vnějším vlivům,
 • způsob montáže,
 • způsob připojování,
 • hodnota jmenovitého pracovního napětí,
 • hodnota jmenovitého proudu,
 • hodnota jmenovitého kmitočtu,
 • rozsah okamžitého vypínacího proudu,
 • hodnota jmenovité zkratové schopnosti,
 • charakteristika I2t a klasifikace I2t.

charakteristiky jisticu hodnoty 2019 2

Jmenovité veličiny

Jmenovité pracovní napětí (Ue)
Jmenovité pracovní napětí (dále jen jmenovité napětí) jističe je hodnota napětí stanovená výrobcem, k níž se vztahuje jeho výkonnost (zejména zkratová výkonnost).
Jednomu jističi může být přiřazeno několik jmenovitých napětí a příslušných jmenovitých zkratových schopností.

Jmenovité izolační napětí (Ui)
Jmenovité izolační napětí jističe je hodnota napětí stanovená výrobcem, k níž se vztahují napětí pro dielektrické zkoušky a povrchové cesty.
Pokud není stanoveno jinak, jmenovité izolační napětí je maximální hodnotou jmenovitého napětí jističe. V žádném případě nesmí být maximální jmenovité napětí vyšší než jmenovité izolační napětí.

Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp jističe je hodnota napětí, určená výrobcem, na kterou se odkazují impulzní zkušební napětí a vzdušná vzdálenost.
Jmenovité impulzní výdržné napětí jističe musí být stejné nebo vyšší než je normalizovaná hodnota jmenovitého impulzního napětí.

Jmenovitý proud (In)
Proud přiřazený výrobcem jako proud, který má jistič vést v nepřetržitém provozu při stanovené referenční teplotě okolního vzduchu.
Normalizovaná referenční teplota okolního vzduchu je 30 °C. Je-li použita pro jistič jiná referenční teplota okolního vzduchu, je nutno vzít v úvahu vliv na ochranu proti přetížení kabelů, protože ta je rovněž založena na referenční teplotě okolního vzduchu o hodnotě 30 °C podle instalačních předpisů.

Jmenovitý kmitočet
Jmenovitý kmitočet jističe je průmyslový kmitočet, pro který je jistič navržen a jemuž odpovídají hodnoty ostatních charakteristik.
Témuž jističi smí být přiřazeno více jmenovitých kmitočtů.

Jmenovitá zkratová schopnost (Icn)
Jmenovitá zkratová schopnost jističe je hodnota mezní zkratové vypínací schopnosti stanovené tomuto jističi výrobcem.

Jmenovitá zapínací a vypínací schopnost jednotlivého pólu (Icn1)
Hodnota mezní zkratové zapínací a vypínací schopnosti každého jednotlivého jištěného pólu vícepólových jističů.

charakteristiky jisticu hodnoty 2019 1

Normalizované a přednostní hodnoty

Normalizované hodnoty jmenovitého napětí
Normalizované hodnoty jmenovitého napětí jsou uvedeny v tabulce 1.
Dvojpólové jističe dimenzované na 230 V smí mít jeden nebo dva jištěné póly. Dvojpólové jističe dimenzované na 400 V musí mít dva jištěné póly. Trojpólové jističe musí mít tři jištěné póly. Čtyřpólové jističe smí mít tři nebo čtyři jištěné póly.

charakteristiky jisticu hodnoty 2019

Přednostní hodnoty jmenovitého proudu
Přednostní hodnoty jmenovitého proudu jsou: 6 A, 8 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A a 125 A.

Normalizované hodnoty jmenovitého kmitočtu
Normalizované hodnoty jmenovitého kmitočtu jsou 50 Hz a 60 Hz.

Normalizované hodnoty zkratové kapacity
Normalizované hodnoty jmenovitých zkratových schopností do 10 000 A včetně jsou: 1 500 A (Pouze pro jističe vestavěné nebo sdružené v bezprostřední blízkosti zásuvek nebo spínačů pro domovní a podobné použití), 3 000 A, 4 500 A, 6 000 A a 10 000 A.
Pro hodnoty od 10 000 A do 25 000 A včetně jsou normalizované tyto hodnoty: 15 000 A, 20 000 A a 25 000 A.

Normalizované rozsahy okamžitého vypnutí
Normalizované rozsahy okamžitého vypnutí jsou uvedeny v tabulce 2.

charakteristiky jisticu hodnoty 2019 3

Normalizovaná hodnota jmenovitého impulzního výdržného napětí (Uimp)
Normalizovaná hodnota jmenovitého impulzního výdržného napětí (Uimp) je 4 kV.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cervenec 2022

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2022

Číslo je zaměřené na spínací techniku, strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Zajímavé odkazy

Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.

Najdete nás na Facebooku