Princip proudového chrániče – 2. díl

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Přinášíme vám druhý díl, který vás seznamuje s funkcí proudových chráničů. Princip proudového chrániče je založen na vyhodnocení rozdílu proudů, které tečou do spo-třebiče a které se vracejí zpátky do uzlu zdroje. Je-li rozdíl větší než nastavená mez, dojde k vybavení proudového chrániče.

Zobrazit první díl článku.

Proud_chranic_059639N_SE

Jištění proudových chráničů

Proudový chránič nevypíná nadproudy, ale musí být, jako každý takový prvek v ob-vodu, proti těmto nadproudům chráněn. V případě výskytu nadproudů a zkratů mezi L-L a L-N, platí že:

  • Pro přetížení je In jističe ≥ In chrániče. Z tohoto důvodu jsou hodnoty In chráničů ve stejných typových velikostech jako hodnoty jističů, tzn. 16-25-40-63-80-100-120.
  • Pro jištění proti zkratu je nutná koordinace vypínací schopnosti jističe se zkratovým výdržným proudem chrániče.

Příklad zkratové koordinace přístrojů řady Multi 9 Schneider Electric.

Chránič ID Řada 3P jističů Multi 9
Jmenovitý proud C60N C60H C60L <25 A C60L <40 A C60L <63 A
16 A 10 kA 15 kA 25 kA    
20 A 10 kA 15 kA 25 kA    
40 A 10 kA 15 kA   20 kA  
63 A 10 kA 15 kA     10 kA

V případě výskytu reziduálního zkratu (L-PE) se bere v úvahu zapínací a vypínací schopnost chrániče IΔm. Tu určuje výrobce a její hodnota (pro Schneider Electric) je 2500 A. V tomto případě je nutná koordinace s magnetickou spouští jističe, aby v případě zapnutí obvodu do reziduálního zkratu, vybavila (nebo byla dimenzovaná) do dané velikosti spoušť chrániče a nad touto hodnotou spoušť jističe. V případě jističů a chráničů řady Multi 9 platí i zde pravidlo, že tyto spouště jsou plně koordinovány podle pravidla In jističe ≥ In chrániče.

Proudové chrániče s opětným zapnutím RED

Požadavkem základní normy pro ochranu před úrazem elektrickým proudem ČSN 33 2000-4- 41 ed. 2, na použití proudových chráničů u všech zásuvek se jmenovitým proudem do 20 A, vzrostla teoreticky hrozba většího množství nechtěných výpadků napájení těchto zásuvek. Při dodržení určitých organizačních opatření (barevné zna-čení zásuvek pro IT, jednoúčelová zásuvka pro lednice, apod.), je sice možné se vy-hnout použití proudového chrániče, ale tato opatření neřeší bezpečnost těchto zásu-vek. Vzhledem k tomu, že většina příčin výpadků za proudovými chrániči je přechod-ného charakteru, uvedla firma Schneider Electric na trh proudové chrániče s opětným zapnutím. Tyto chrániče zajišťují jednak standardní ochranu proudovými chrániči, ale také zajišťují vysokou spolehlivost napájení.

Popis funkce

Při poruše izolace v obvodu chrániče RED (REsidual current Devices) dojde k jeho vybavení jako u standardních chráničů. Vypínací časy odpovídají požadavkům ČSN EN 61008-1 pro okamžitou spoušť, tzn. 300 ms pro IΔN a 40 ms pro proud 5 × IΔN.
Po vybavení začíná měření izolačního stavu chráněné instalace, respektive izolačního odporu mezi L-PE a N-PE. Dojde-li k obnově parametrů obvodu, tak proudový chránič (a jen tehdy) opět sepne. K sepnutí nedochází okamžitě, ale měřící cyklus trvá podle typu RED chrániče 10, respektive 90 s.
Pokud závada izolačního stavu trvá, proudový chránič čeká se zapnutím na výsle-dek další zkoušky, která bude provedena za 15 minut. Poruchovým stavem je snížení izolačního odporu pod 10 kΩ pro chránič 30 mA a pod 2 kΩ pro 300 mA chránič.
Vzhledem k tomu, že se tento prvek používá v instalacích bez přítomnosti obsluhy, je možné závadu indikovat vzdáleně, pomocí chybového kontaktu.
Proudový chránič s opětným zapnutím může pracovat i v režimu standardního prou-dového chrániče, při kterém je zároveň aktivováno tlačítko test, sloužící ke zkoušce funkčnosti chráničové spouště.d

Parametry proudového chrániče (REDs)
Elektrická soustava 2P 4P
Napájení TT, TN-S
Jmenovité napětí (Ue) shora, zdola
Jmenovitý proud (In) 230 V AC 400 V AC
Krytí (svorky) IP 20
Typ reziduální spouště A
Signalizační kontakt volitelný 0,1 A max. přepímací 0,4 A max.
Parametry opětného zapnutí
Max. doba automatického restartu 90 s < 10 s
Max. počet restartů 3
Měření unikajícího proudu ano
Přerušení měření při trvalé závadě ano, po 15 minutách

 

chranice_schema_2

Použití proudového chrániče s opětným zapnutím

Všude tam, kde je potřeba skloubit požadavek bezpečného napájení a zároveň zajiš-tění nepřerušeného napájení. To můžou být oblasti zabezpečovacích systémů, led-nic, mrazáků, chladících pultů, čerpadel v jímkách či sklepech, bezobslužné stanice čističek a vodáren, komunikační technika, apod.
Nedělejte kompromisy mezi bezpečnosti a spolehlivosti napájení!

Zobrazit první díl článku.

Máte dotaz ohledně problematiky proudových chráničů? Neváhejte kontaktovat:

Schneider Electric CZ,s.r.o.
Thámova 13
186 00, Praha 8 - Karlín

Telefon: + 420 382 766 333
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.schneider-electric.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cerven 2022

ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

Číslo je zaměřené na energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Zajímavé odkazy

Ušetřete 30% nákladů se systémovou technikou! Zbavte se tlaku na náklady jednou pro vždy. Díky decentrální instalaci ušetříte až 30%. Je to tak jednoduché! Vše, co musíte udělat, je: Prostě jít do toho.
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.

Najdete nás na Facebooku