Princip proudového chrániče – 2. díl

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Přinášíme vám druhý díl, který vás seznamuje s funkcí proudových chráničů. Princip proudového chrániče je založen na vyhodnocení rozdílu proudů, které tečou do spo-třebiče a které se vracejí zpátky do uzlu zdroje. Je-li rozdíl větší než nastavená mez, dojde k vybavení proudového chrániče.

Zobrazit první díl článku.

Proud_chranic_059639N_SE

Jištění proudových chráničů

Proudový chránič nevypíná nadproudy, ale musí být, jako každý takový prvek v ob-vodu, proti těmto nadproudům chráněn. V případě výskytu nadproudů a zkratů mezi L-L a L-N, platí že:

  • Pro přetížení je In jističe ≥ In chrániče. Z tohoto důvodu jsou hodnoty In chráničů ve stejných typových velikostech jako hodnoty jističů, tzn. 16-25-40-63-80-100-120.
  • Pro jištění proti zkratu je nutná koordinace vypínací schopnosti jističe se zkratovým výdržným proudem chrániče.

Příklad zkratové koordinace přístrojů řady Multi 9 Schneider Electric.

Chránič ID Řada 3P jističů Multi 9
Jmenovitý proud C60N C60H C60L <25 A C60L <40 A C60L <63 A
16 A 10 kA 15 kA 25 kA    
20 A 10 kA 15 kA 25 kA    
40 A 10 kA 15 kA   20 kA  
63 A 10 kA 15 kA     10 kA

V případě výskytu reziduálního zkratu (L-PE) se bere v úvahu zapínací a vypínací schopnost chrániče IΔm. Tu určuje výrobce a její hodnota (pro Schneider Electric) je 2500 A. V tomto případě je nutná koordinace s magnetickou spouští jističe, aby v případě zapnutí obvodu do reziduálního zkratu, vybavila (nebo byla dimenzovaná) do dané velikosti spoušť chrániče a nad touto hodnotou spoušť jističe. V případě jističů a chráničů řady Multi 9 platí i zde pravidlo, že tyto spouště jsou plně koordinovány podle pravidla In jističe ≥ In chrániče.

Proudové chrániče s opětným zapnutím RED

Požadavkem základní normy pro ochranu před úrazem elektrickým proudem ČSN 33 2000-4- 41 ed. 2, na použití proudových chráničů u všech zásuvek se jmenovitým proudem do 20 A, vzrostla teoreticky hrozba většího množství nechtěných výpadků napájení těchto zásuvek. Při dodržení určitých organizačních opatření (barevné zna-čení zásuvek pro IT, jednoúčelová zásuvka pro lednice, apod.), je sice možné se vy-hnout použití proudového chrániče, ale tato opatření neřeší bezpečnost těchto zásu-vek. Vzhledem k tomu, že většina příčin výpadků za proudovými chrániči je přechod-ného charakteru, uvedla firma Schneider Electric na trh proudové chrániče s opětným zapnutím. Tyto chrániče zajišťují jednak standardní ochranu proudovými chrániči, ale také zajišťují vysokou spolehlivost napájení.

Popis funkce

Při poruše izolace v obvodu chrániče RED (REsidual current Devices) dojde k jeho vybavení jako u standardních chráničů. Vypínací časy odpovídají požadavkům ČSN EN 61008-1 pro okamžitou spoušť, tzn. 300 ms pro IΔN a 40 ms pro proud 5 × IΔN.
Po vybavení začíná měření izolačního stavu chráněné instalace, respektive izolačního odporu mezi L-PE a N-PE. Dojde-li k obnově parametrů obvodu, tak proudový chránič (a jen tehdy) opět sepne. K sepnutí nedochází okamžitě, ale měřící cyklus trvá podle typu RED chrániče 10, respektive 90 s.
Pokud závada izolačního stavu trvá, proudový chránič čeká se zapnutím na výsle-dek další zkoušky, která bude provedena za 15 minut. Poruchovým stavem je snížení izolačního odporu pod 10 kΩ pro chránič 30 mA a pod 2 kΩ pro 300 mA chránič.
Vzhledem k tomu, že se tento prvek používá v instalacích bez přítomnosti obsluhy, je možné závadu indikovat vzdáleně, pomocí chybového kontaktu.
Proudový chránič s opětným zapnutím může pracovat i v režimu standardního prou-dového chrániče, při kterém je zároveň aktivováno tlačítko test, sloužící ke zkoušce funkčnosti chráničové spouště.d

Parametry proudového chrániče (REDs)
Elektrická soustava 2P 4P
Napájení TT, TN-S
Jmenovité napětí (Ue) shora, zdola
Jmenovitý proud (In) 230 V AC 400 V AC
Krytí (svorky) IP 20
Typ reziduální spouště A
Signalizační kontakt volitelný 0,1 A max. přepímací 0,4 A max.
Parametry opětného zapnutí
Max. doba automatického restartu 90 s < 10 s
Max. počet restartů 3
Měření unikajícího proudu ano
Přerušení měření při trvalé závadě ano, po 15 minutách

 

chranice_schema_2

Použití proudového chrániče s opětným zapnutím

Všude tam, kde je potřeba skloubit požadavek bezpečného napájení a zároveň zajiš-tění nepřerušeného napájení. To můžou být oblasti zabezpečovacích systémů, led-nic, mrazáků, chladících pultů, čerpadel v jímkách či sklepech, bezobslužné stanice čističek a vodáren, komunikační technika, apod.
Nedělejte kompromisy mezi bezpečnosti a spolehlivosti napájení!

Zobrazit první díl článku.

Máte dotaz ohledně problematiky proudových chráničů? Neváhejte kontaktovat:

Schneider Electric CZ,s.r.o.
Thámova 13
186 00, Praha 8 - Karlín

Telefon: + 420 382 766 333
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.schneider-electric.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku