Požadavky na elektrické rozváděče z hlediska požárních vlastností

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Elektrické rozváděče hrají klíčovou roli v distribuci elektrické energie a jejich bezpečnost je nezbytná pro ochranu majetku a životů.

Z hlediska požárních vlastností jsou zde důležité požadavky, které by měly být splněny, aby bylo zajištěno, že elektrické rozváděče jsou bezpečné a spolehlivé.

Rozváděče jejíchž funkčnost není nutná při požáru

Elektrické rozváděče, které jsou napájeny napětím větším než 200 V a jejichž jmenovitý proud je zároveň větší než 25 A musí splňovat požární odolnost minimálně El 30 – S200 (i " o), pokud jsou umístěny v některém z těchto prostorů:

 • v chráněné únikové cestě,
 • v požárních úsecích bez požárního rizika,
 • v požárních úsecích s vnitřními shromažďovacími prostory o velikosti nad 2SP (podle ČSN 73 0831 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory) a na únikových cestách z nich (prostory nebo požární úseky v souladu s ČSN 73 0831 ed. 2),
 • v požárních úsecích zdravotnických zařízení, a to v lůžkových odděleních, JIP, ARO, operačních odděleních a v lůžkových částech zařízení sociální péče, jakož i na jakýchkoli únikových cestách z těchto požárních úseků,
 • v prostorech jakýchkoli únikových cest ve stavbách OB2 až OB4 podle normy ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování,
 • u staveb pro ubytování (podle normy ČSN 73 0833) s ubytovací kapacitou nad 20 osob je tento požadavek kladen pro požární úseky únikových cest (všech typů) a pro společné prostory (s výskytem ubytovaných osob) např. haly, recepce, jídelny, restaurace apod.,
 • v požárním úseku hromadné garáže.

pozarni vlastnosti rozvadecu 2023 1

Alternativou k požadavkům tohoto článku je instalace certifikovaného lokálního hasicího zařízení uvnitř rozváděče s nehořlavou konstrukcí skříně včetně uzávěru (třída reakce na oheň A1 nebo A2) s automatickým vypnutím hlavního jističe tohoto rozváděče. Použitý systém s hasivem nesmí ohrozit zdraví osob, které se mohou pohybovat v okolí těchto rozváděčů apod.
Požární odolnost může být zajištěna vlastní konstrukcí rozváděče, případně samostatnou stavební konstrukcí včetně požárního uzávěru s požadovanou požární odolností.
Vzhledem ke specifickým podmínkám aktivní ochrany rozváděčů se předpokládá, že zařízení použité k jejich ochraně je certifikované podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Jedná se o požárně bezpečnostní zařízení určené právě k tomuto účelu. Použitá technologie může mít možnost připojení na stávající EPS v objektu. Pokud je tato v objektu instalována, může být systém hasicího zařízení monitorován systémem EPS.
Je důležité připomenout, že za rozváděče nejsou ve smyslu tohoto článku považovány dobíjecí stanice v hromadných garážích.
Elektrické rozváděče v již uvedených prostorech definovaných, které jsou napájeny napětím menším nebo rovným 200 V nebo jmenovitý proud rozváděče je menší nebo rovný 25 A, nemusí být požárně odděleny. Musí se však jednat o rozváděče s nehořlavou konstrukcí skříně včetně uzávěru (třída reakce na oheň A1 nebo A2).

pozarni vlastnosti rozvadecu 2023 2

Rozváděče pro napájení zařízení s požadovanou funkčností při požáru

Elektrické rozváděče pro napájení zařízení určená v požárně bezpečnostním řešení stavby, které musí zůstat při požáru funkční, musí být v provedení, které zajistí funkčnost po dobu určenou v požárně bezpečnostním řešení. Toho lze zajistit:

 • a) zkouškou prokazující funkčnost při požáru provedenou podle ČSN 73 0895 Požární bezpečnost staveb - Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek, nebo
 • b) umístěním v samostatné místnosti tvořící samostatný požární úsek. Požárně dělicí konstrukce (včetně uzávěrů otvorů) musí splňovat požární odolností alespoň El 30 nebo REI 30, nebo vyšší podle doby požadované pro funkci jednotlivých zařízení napojených na konkrétní rozváděč, nebo
 • c) obložením rozváděče včetně uzávěru konstrukcemi s požární odolností splňujícími mezní stav El s dobou o stupeň vyšší, než je požadovaná funkčnost při požáru, minimálně El 30 a maximálně El 120 (P 30-R = El 45, P45-R = El 60 apod.).

Řešení podle bodu c) je možné pro instalace provedené do 31.12.2025.
V požárním úseku podle bodu b) mohou být umístěny rozváděče sloužící pouze pro požárně bezpečnostní zařízení.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2024

Číslo je zaměřené na spínací techniku, bezpečnost strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.

Najdete nás na Facebooku