Normy

ČSN 73 0831 ed. 2

Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory