Požadavky na volně vedené kabely a vodiče v únikových cestách

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

V dnešní době, kdy se stále více zaměřujeme na bezpečnost a ochranu před požárem, je nezbytné, aby i elektrické instalace a systémy odpovídaly nejvyšším standardům.

Splněné požadavků na volně vedené kabely a vodiče v únikových cestách, mají zásadní význam pro bezpečnost osob v případě požáru.

Jedním z klíčových aspektů je, že volně vedené kabely a vodiče musí být schopné splnit přísné požadavky na odolnost vůči ohni a zároveň nesmějí zasahovat do únikových tras tak, aby byly snadno poškozeny nebo představovaly překážku při evakuaci. Tato opatření jsou zásadní pro zachování funkčnosti důležitých bezpečnostních obvodů a systémů, jako jsou hasicí systémy, nouzové osvětlení a alarmy, které musí být zachovány i v případě požáru.
Je dobré si uvědomit, co to vůbec volně vedený kabel nebo vodič je. Jedná se o kabely nebo vodiče, které jsou zavěšené pod stropem. Dále kabely na trasách nad běžnými nepožárními podhledy nebo kabely uložené v dutých příčkách bez požární odolnosti. Patří sem i kabely či vodiče uložené na povrchu v plastových lištách.
Volně vedené kabely a vodiče v jakýchkoli chráněných únikových cestách musí být třídy reakce na oheň B2ca-s1,d1,a1, jak nařizuje Příloha č. 2 Vyhlášky č. 23/2008 Sb. a úložný materiál nemůže být z plastu.

unikova cesta vodice
Norma ČSN 73 0848 dále definuje únikové cesty, ve kterých musí volně vedené kabely splňovat požadavky B2ca-s1,d1,a1, anebo musí jít o kabely nešířící plamen:

  • v prostorech únikových cest bytových domů
  • u staveb pro ubytování (OB3 a OB4 podle ČSN 73 0833) s ubytovací kapacitou nad 20 osob je tento požadavek kladen pro požární úseky únikových cest (všech typů) a pro společné prostory (s výskytem ubytovaných osob) např. haly, recepce, jídelny, restaurace apod.
  • v požárních úsecích s vnitřními shromažďovacími prostory o velikosti nad 2SP (podle ČSN 73 0831 ed. 2) a na únikových cestách z nich (prostory nebo požární úseky v souladu s ČSN 73 0831 ed. 2);
  • v požárních úsecích zdravotnických zařízení, a to v lůžkových odděleních, JIP, ARO, operačních odděleních a v lůžkových částech zařízení sociální péče, jakož i na únikových cestách z těchto požárních úseků.

Nadto však volně vedené kabely v jakýchkoli únikových cestách (chráněných i nechráněných) v prostorách občanské výstavby nebo pracovišť, dle ČSN 33 2000-4-42 ed. 2, čl. 422.2.1 musí být třídy reakce na oheň u kabelů minimálně třídy Cca-s1,d2,a1 pro kabely instalované v prostředí BD2, BD3 a použitím minimálně třídy B2ca-s1,d2,a1 pro kabely instalované v prostředí BD4.
Za volně vedené vodiče a kabely se nepovažují takové, které jsou uloženy pod omítkou tloušťky minimálně 15 mm nebo které jsou uloženy v zemi, a/nebo které jsou vybaveny jinou ochranou konstrukcí (např. protipožární podhledy, protipožární sádrokarton, samostatné kanály či stavební dutiny) s požadovanou požární odolností minimálně EI 15 nebo funkčností při požáru podle ČSN EN 1366-11+A1.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, duben 2024

Číslo je zaměřené na kvalitu elektrické energie, energetiku, elektromobilitu a alternativní zdroje energie.

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Vyhrajte termokamery Hikmicro nebo multimetry Fluke! Odpovězte na jednoduchou otázku a vyhrajte grafický multimetr Fluke 289 nebo špičkovou termokameru Hikmicro B20. Vstupenku na Amper 2024 obdrží každý.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku