Požadavky týkající se možnosti přístupu oprávněných osob v provozu k rozváděčům

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

V závislosti na potřebě využití a přístupu oprávněné osoby (osob) v provozu k rozváděčům nízkého napětí dle normy ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 musí být splněn jeden nebo více z požadavků uvedených níže v článku.

Tyto požadavky musí však vždy doplňovat základní ochranu před úrazem elektrickým proudem za normálních podmínek.

Pokud mohou oprávněné osoby otevřít dveře nebo víka rozváděče vyřazením blokování pro dosažení přístupu k živým částem, musí být při opětném zavření dveří nebo umístění víka (vík) na původní místo blokovní automaticky obnoveno.
Zábrany mohou být použity, aby zabránily bud

 • neúmyslnému přiblížení těla k živým částem; nebo
 • neúmyslnému dotyku s živými částmi během fungování živých zařízení v normálním provozu.

Zábrany smějí být odstraněny bez použití klíče nebo nástroje, ale musí být zabezpečeny tak, aby se zabránilo jejich neúmyslnému odstranění. Vzdálenost mezi vodivou zábranou a živými částmi, před jejichž dotykem chrání, nesmí být menší než hodnoty stanovené pro vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty.
Kde je vodivá zábrana od živých částí oddělená pouze základní ochranou, považuje se za neživou část a musí u ní být uplatněna také opatření pro ochranu při poruše.

Požadavky týkající se možnosti přístupu kvůli prohlídce a podobným činnostem

Rozváděč musí být konstruován tak, aby některé činnosti mohly být prováděny, když je rozváděč v provozu a pod napětím.
Takové činnosti smí sestávat z

 • vizuální prohlídky
  - spínacích přístrojů a jiných přístrojů;
  - nastavení a indikátorů relé a spouští;
  - spojů a značení vodičů;
 • nastavování a resetování relé, spouští a elektronických přístrojů;
 • výměny pojistkových tavných vložek;
 • výměny signálních žárovek;
 • některých činností zaměřených na lokalizaci poruch, například měření napětí a proudu prováděná vhodně navrženými a izolovanými zařízeními.

pozadavky rozvadece 2023 1

Požadavky týkající se možnosti přístupu kvůli údržbě

Aby byla možná údržba odpojené funkční jednotky nebo odpojené skupiny funkčních jednotek v rozváděči vedle sousedních funkčních jednotek nebo skupin funkčních jednotek, které jsou stále pod napětím, musí být učiněna nezbytná opatření. Volba závisí na takových faktorech, jako jsou provozní podmínky, četnost údržby, způsobilost oprávněné osoby a také místní instalační předpisy. Taková opatření smějí zahrnovat:

 • dostatečný prostor mezi příslušnou funkční jednotkou nebo skupinou a sousedními funkčními jednotkami nebo skupinami. Doporučuje se, aby části, u nichž je pravděpodobné, že budou kvůli údržbě odstraněny, měly, pokud je to možné, uchycené upevňovací prostředky;
 • použití bariér nebo zábran navržených a rozmístěných pro ochranu před nebezpečným dotykem živých částí zařízení v sousedních funkčních jednotkách nebo skupinách;
 • použití krytů svorek;
 • použití prostorů pro každou funkční jednotku nebo skupinu;
 • zařazení doplňkových ochranných prostředků, poskytnutých nebo specifikovaných výrobcem rozváděče.

Požadavky týkající se možnosti přístupu kvůli rozšíření pod napětím

Je-li požadováno, aby bylo možné budoucí rozšíření rozváděče o další funkční jednotky nebo jejich skupiny, přičemž zbývající část rozváděče by byla stále pod napětím, musí platit požadavky stanovené v předchozí kapitole - Požadavky týkající se možnosti přístupu kvůli údržbě, podle dohody mezi výrobcem rozváděče a uživatelem. Tyto požadavky platí také pro zařazování a připojování dalších výstupních kabelů, zatímco dosavadní kabely jsou pod napětím.
Rozšíření přípojnic a připojení dalších jednotek k přívodům napájení nesmí být prováděno pod napětím, pokud rozváděč není pro tento účel navržen.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, únor 2024

Číslo je zaměřené na osvětlovací techniku, nouzové osvětlení, software v automatizační technice, elektrotechnice a energetice.

Zajímavé odkazy

Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku