Nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Zaměstnavatelé jsou povinni chránit zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců. Kromě dalších věcí to zahrnuje provedení vyhodnocení rizik na všech pracovištích. Jednou z otázek, kterou také musí řešit je, zdali se mohou všichni zaměstnanci bezpečně evakuovat ze svých pracovišť v případě poruchy systému osvětlení.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro zaměstnance se řídí nařízeními pro celou EU. Ty tvoří základ pro národní normy a nařízení související s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Jednotlivá ustanovení jsou konkretizována v technických směrnicích pro pracoviště.
Předpisy vyžadují, aby zaměstnavatelé chránili své zaměstnance před potenciálními zdroji úrazu na pracovišti. To zahrnuje ochranu před obecnými riziky nehod. Např. zhasnou světla v důsledku výpadku proudu. Může být v nebezpečí i správce budovy, pokud nebude moci najít cestu ve tmě nebo pokud spadne a způsobí si úraz na únikové cestě, protože nic neviděl. Zabezpečení zde představuje nouzové osvětlení.

nouzove osvetleni ex

Odpovědnost leží na zaměstnavatelích

Jestli je nouzové osvětlení nutné nebo ne, musí být rozhodnuto na základě vyhodnocení rizik. Tato skutečnost a následně přijatá opatření musí být zdokumentována.
Klíčovou otázkou je, zdali je možná bezpečná evakuace pracoviště. Na tuto otázku mohu odpovědět kladně pouze, pokud je k dispozici dostatečné světlo i v případě výpadku proudu, tj. na pracovištích s okny nebo světlíky během dne. Ale v zimě se stmívá brzy, což vede k nedostatku světla pro orientaci už odpoledne. Z toho důvodu nouzové osvětlení je nutné téměř vždy. Musí poskytnout svítivost nejméně jeden lux. V místnostech, kde může být bezpečně evakuován každý zaměstnanec, postačuje, jsou-li označeny nouzové východy.
Zaměstnavatel musí také zajistit, aby se mohli zaměstnanci a návštěvníci bezpečně evakuovat z budovy při výpadku proudu. Tam, kde je zvýšené riziko nehody, např. na schodech, kvůli překážkám, které by bylo těžké ve tmě rozeznat nebo protože je úniková cesta složitá, musí být instalováno nouzové osvětlení.
Na pracovištích se zvýšeným rizikem nehody je toto riziko, když se místnost náhle ponoří do tmy, podstatně vyšší. Tam, kde takové pracoviště jsou (např. soustruh apod.), je nutné, aby systémy nouzového osvětlení poskytovaly osvětlenost nejméně 15 luxů, aby bylo umožněno bezpečné ukončení pracovní činnosti.
Tam, kde by se pracoviště a únikové trasy mohly zaplnit kouřem, existuje dodatečné riziko v případě požáru. V takových místech musí být instalován optický bezpečnostní naváděcí systém navíc k nouzovému osvětlení.

Prostory s velkým rizikem

Riziko nehody je vyšší v prostorách s velkým rizikem, viz. ČSN EN 1838. Sem patří například:

 • Experimentální laboratoře patří k vysoce rizikovým prostorům.
 • Akutními riziky mohou být exploze nebo požár, uvolnění patogenů nebo toxických, vysoce toxických nebo radioaktivních látek v nebezpečných množstvích.
 • Pracoviště, kde musí být tma z technických důvodů.
 • Prostory s provozem elektrických zařízení a místnosti budovy, do kterých je nutno vstoupit v případě výpadku provozního osvětlení.
 • Prostory s pohyblivými stroji, které se mohou pohybovat i po výpadku proudu. K možným příkladům patří soustruhy, kde vzniká riziko nehody, pokud selže osvětlení.
 • Kontrolní body u systémů, které vyžadují neustálé sledování, jako jsou ochozy s rozvaděči a řídícími panely v elektrárnách, chemických a metalurgických závodech a dále pracoviště s izolačním nebo regulačním zařízením, které musí být v provozu nepřetržitě nebo kde musí být bezpečně ukončeny výrobní procesy.
 • Pracoviště v blízkosti horkých lázní nebo licích jam, které není možné řádně zabezpečit ochranným zábradlím nebo zábranou z výrobních důvodů.
 • Místa v blízkosti pracovních šachet, která nemohou být z provozních důvodů zakryta.
 • Staveniště.

Požadavky na nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení v „zvláště nebezpečných pracovních prostorách“ musí splňovat vyšší požadavky. Osvětlení musí být nejméně 15 luxů. Na to je pamatováno jak v technických směrnicích pro pracoviště, tak v normách EN. Doporučeno je 10% hodnoty provozního osvětlení. Čím jasnější světlo, tím nižší pravděpodobnost nehody z důvodu nedostatku světla při výpadku napájení.
To je také důvod pro nařízení, že požadované osvětlenosti musí být dosaženo do 0,5 sekundy. U mnoha světelných zdrojů je to však možné pouze s nouzovým osvětlením v trvalém provozu. Rovnoměrnost osvětlení v těchto prostorách nesmí být nižší než 0,1.
Jmenovitá provozní doba musí být alespoň tak dlouhá, jako je trvání nebezpečí rizika po výpadku proudu. Tato provozní doba je stanovena na základě vyhodnocení rizik.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, duben 2024

Číslo je zaměřené na kvalitu elektrické energie, energetiku, elektromobilitu a alternativní zdroje energie.

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Vyhrajte termokamery Hikmicro nebo multimetry Fluke! Odpovězte na jednoduchou otázku a vyhrajte grafický multimetr Fluke 289 nebo špičkovou termokameru Hikmicro B20. Vstupenku na Amper 2024 obdrží každý.

Najdete nás na Facebooku