Nouzové osvětlení únikových cest

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Nouzové osvětlení únikových cest musí zajistit adekvátní podmínky vizuální orientace podél únikových cest a v přilehlých prostorách budovy. Protipožární a nouzové zařízení musí být jednoduše lokalizovatelné a použitelné.

Aby byla zajištěna bezpečná evakuace v případě poruchy napájení, je nutné, aby osvětlení únikových cest splňovalo příslušné normy.
Zákon o požární ochraně a související vyhlášky stanovují povinnosti pro právnické, podnikající osoby. Po všech zaměstnavatelích se požaduje, aby rozmístili únikové a evakuační plány na viditelná místa: zaměstnanci a návštěvníci musí mít možnost si únikové trasy zapamatovat a snadno lokalizovat nouzové východy. Únikové a evakuační plány slouží také jako pomůcka pro orientaci záchranných týmů.

unikove cesty 2019 1

Požadavky na nouzové osvětlení

Dle normy ČSN EN 1838 je nouzové osvětlení únikových cest součástí systému nouzového osvětlení. Pracovní předpisy dále uvádějí, že tam, kde není zaručena bezpečná evakuace pracoviště v případě výpadku hlavního osvětlení, musí být podél únikových cest nainstalováno nouzové osvětlení. Ve smyslu normy je únikovou cestou dva metry široký pás. U širších únikových cest je třeba postupovat jako u více dvoumetrových pásů nebo zde musí být nainstalováno protipanické osvětlení (otevřené prostory).

unikove cesty 2019 2
Nejdůležitější požadavky na osvětlení, které jsou uvedeny v normě ČSN EN 1838:

  • Horizontální osvětlení podél osy únikové trasy musí být nejméně jeden lux, měřeno v bodě až 20 cm, ale pokud možno ne více než 2 cm (ČSN EN 1838) nad úrovní podlahy. Osvětlení může poklesnout na 50 % ve vzdálenosti 50 centimetrů od osy.
  • Nouzové osvětlení únikových cest musí dosáhnout 50 % požadované osvětlenosti do 5 s a 100 % svého jmenovitého výkonu do 60 sekund po selhání provozního osvětlení. Jelikož většina generátorových sestav se spalovacími motory má 15 sekundovou dobu náběhu, jsou tedy jediným vhodným zdrojem elektřiny bateriové systémy napájení.
  • Minimální hodnota indexu podání barev pro bezpečnostní značky Ra je 40, to umožňuje, aby byly barevné značky únikových cest rozpoznány rychle a jednoznačně.

Rovnoměrnost nouzového osvětlení

Poměr nejvyšší a nejnižší intenzity osvětlení podél osy nesmí překročit 40:1, ani v nejhorším možném případě, např. mezi dvěma svítidly na konci jejich jmenovité provozní životnosti. Při nadměrném výskytu příliš jasných a tmavých míst je složitější rozpoznat překážky a směr kudy dále vede úniková cesta.

unikove cesty 2019 3
Časová prodleva mezi okamžikem, kdy hlavní umělé osvětlení selže a okamžikem, kdy je dosaženo požadované osvětlenosti, by měla být co nejkratší. Provozní doba nouzového únikového osvětlení musí být zajištěna nejméně na jednu hodinu.

Omezení oslnění – často podceňovaný faktor

Velmi intenzivní světlo může způsobit fyziologické omezení oslnění. Nadměrný jas svítidla oslní a brání tomu, aby byly vidět překážky nebo bezpečnostní značky únikové trasy.
V případě horizontálních únikových cest nesmí svítivost překročit normou určené limitní hodnoty v úhlu od 60° do 90° vertikálně. U všech ostatních únikových cest a zón nesmí být limity překročeny v žádném úhlu. Značení únikový cest je také důležité. Je také třeba uvést, že svítidla se značením směru úniku musí být jasně rozpoznatelná i v normálních podmínkách osvětlení a musí tedy mít vyšší intenzitu svítivosti.

unikove cesty 2019 4
V nouzovém provozu jas v jakémkoliv bodě zelené plochy bezpečnostní značky musí být ≥ 2 cd/m2, zatímco při provozu z elektrické sítě jas celé značky musí být ≥ 200 cd/m2.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, březen 2023

Číslo je zaměřené na elektroinstalační techniku, elektrické rozvody a elektrozařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS

Najdete nás na Facebooku