Ověřování uzemnění v nové situaci

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Změna podnebí v současnosti má vliv nejen na zemědělství, lesnictví atd., ale vysýchání půdy ovlivňuje rezistivitu půdy, a tím i bezpečnost elektrických systémů. Zvětšuje odpor existujících uzemnění, ale i rozsáhlost nově budovaných zemních soustav a klade tedy vyšší důraz na ověřovaní rezistivity půdy při budování nových soustav ale i na pečlivou kontrolu existujících uzemnění.

Jedním ze základních předpokladů pro zajištění bezpečnosti jakémkoliv obytného nebo průmyslového objektu je připojení elektrické sítě k zemnící soustavě elektrickém zařízení je zajištění uzemnění formou zemnicí soustavy. Taková soustava je tvořená elektrodami či páskovým vedením zanořenými v dostatečné hloubce. Zemní soustava je používána i jako součást zařízení ochrany proti účinkům atmosférické elektřiny, tedy bleskosvodu. Existence zemní soustavy, tedy uzemnění, však nestačí k zajištění úplné bezpečnosti. Uzemnění musí mít v každé jeho části normou určený zemní odpor. Velikost tohoto odporu je dána vlastnostmi půdy v daném místě a velikostí zemnicí soustavy. ‚Proto je třeba před návrhem zemnicí soustavy znát rezistivitu půdy v daném místě. Zemní odpor se však v čase může měnit vlivem stárnutí kovových částí soustavy, jejich poškozením i vlivem změny vlastností půdy v daném místě.
Pokud není vůbec nebo je nedostatečné uzemnění mohou být ohroženy jak životy lidí, tak i poškozeny elektrické rozvody a další majetek.
Pouze pravidelné kontroly tedy mohou zajistit, že uzemnění elektrické instalace či hromosvodu funguje správně.
Ve velkých městech a rozsáhlých průmyslových areálech, poblíž železničních a podobně dochází k průtoku tzv. „bludných proudů“ různých frekvencí, které mohou zásadně ovlivnit přesnost měření uzemnění nebo jej dokonce znemožnit.

kew4106 2020 1
Proto si dovolujeme upozornit na nový přístroj pro měření uzemnění a ověřování rezistivity půdy z produkce japonské firmy Kyoritsu pod označení KEW 4106.
Přistroj, na rozdíl od ostatních přístrojů své třídy umožňuje nastavit frekvenci měřicího proudu na různé velikosti frekvence 94 Hz, 105 Hz, 111 Hz a 128 Hz. Lze tedy zvolit nejvhodnější měřicí frekvenci s ohledem na přesnost měření ručně, nebo volbu nechat na přístroje v režimu AUTO, kdy přístroj během měření sám nastaví nejvhodnější frekvenci pro nejlepší signál. KEW 4106 během měření provádí kontrolu úrovně interference s významnými průmyslovými frekvencemi a indikuje jejich úroveň (16,2/3Hz, 50Hz, 60Hz a 400Hz a DC). Rozsah měření velikosti zemního odporu 0,03 Ω až 200 kΩ s rozlišením 0,001Ω.
Pro měření rezistivity půdy ρ KEW 4106 používá Wennerovu 4 vodičovou metodu měření kdy je střídavý proud přiváděn mezi elektrodu „E“ a „H(C)“ a je zjišťován potenciálový rozdíl mezi napěťovými elektrodami „ES“ a „S(P)“. Vydělením naměřeného napětí „V“ proudem „I“ získáme zemní odpor Rg v Ω. Při vzdálenosti mezi elektrodami „a“ v metrech získáme pak rezistivitu půdy ρ=2πaRa v jednotkách Ωm.


Rezistivitu je možné měřit v rozsahu 0,2 Ωm až 2 000 kΩm a vzdálenost mezi sondami lze nastavit od 1 m do 30 m. Vedle 4vodičové metody pro měření zemního odporu a rezistivity KEW 4106 umí metodu 3vodičvou pro měření odporu uzemnění se dvěma pomocnými sondami a i metodu 2vodičovou pro měření impedance.
Krom zemního odporu a rezistivity přístroj měří velikost sériového interferenčního napětí do 50 V a jeho frekvenci do 500 Hz. Měřicí napětí je 10 V a proud 80 mA. Přístroj umí měřit a kompenzovat zbytkové odpory jednotlivých elektrod. Konstrukčně je řešen v provedení IP54 a pro pracovní teploty od -10°C do 50°C. ČSN EN 61010-1 a ČSN EN 61010-2-030 v CAT IV. S bateriemi váží pouhých 900 g.
Je vybaven pamětí pro 800 měření. Naměřená data jsou organizována pro projektu a místa měření a ukládají se krom odporu uzemnění nebo rezistivity i měřicí frekvence, velikost interferenčního napětí datum, čas atd.
Přístroj je vybaven infračerveným rozhraním pro komunikaci s PC a pro zpracování naměřených výsledků programem KEW Report.

Blue Panther s.r.o.
Mezi Vodami 29, 143 00 Praha
Tel.: +420 241 762 724
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.blue-panther.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku