Způsob uvádění vnějších vlivů v protokolu o určení vnějších vlivů

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Protokol o určení vnějších vlivů je základní dokument pro přípravu projektové dokumentace, který zachycuje možná rizika a z nich vyplývající skutečnosti a zásadní technické požadavky na elektrickou instalaci.

Vyhodnocení vnějších vlivů a z nich vyplývající technické požadavky na elektrickou instalaci stanovují kromě projektanta elektrické instalace i další specialisté z oborů, které mají na návrh a provoz elektrického instalace a elektrického zařízení navrhovaného objektu vliv.

Způsob zápisu vnějších vlivů do protokolu o určení vnějších vlivů

V protokolu o určení vnějších vlivů je možné zvolit jeden z těchto způsobů zápisu:

  • a) uvést všechny vnější vlivy, které jsou stanoveny v ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 a v ostatních relevantních normách a jejich vyhodnocení.
    V případě, že se určitý vnější vliv nebo skupina vnějších vlivů v instalaci nevyskytuje, se uvede poznámka „nevyskytuje se"; nebo
  • b) uvést všechny vnější vlivy, které mohou působit na elektrickou instalaci nebo elektrické zařízení včetně jejich vyhodnocení. U vnějších vlivů, které jsou považovány za normální vnější vlivy, se uveden poznámka „normální". U vnějších vlivů, které jsou považovány abnormální vnější vlivy bude uveden odkaz na relevantní technickou normu jejíž požadavky musí být k minimalizaci důsledků takového vnějšího vlivu splněny nebo bude uvedeno konkrétní opatření, které musí být minimalizaci důsledků takového vnějšího vlivu splněny; nebo
  • c) uvést všechny vnější vlivy, které mohou působit na elektrickou instalaci nebo elektrické zařízení včetně jejich vyhodnocení. U vnějších vlivů, které jsou považovány abnormální vnější vlivy bude uveden odkaz na relevantní technickou normu jejíž požadavky musí být k minimalizaci důsledků takového vnějšího vlivu splněny nebo bude uvedeno konkrétní opatření, které musí být minimalizaci důsledků takového vnějšího vlivu splněny, ostatní vnější vlivy je možné shrnout do konstatování: „Všechny ostatní vnější vlivy jsou považovány za normální.".

Z hlediska odpovědnosti dodavatele stavební dokumentace je v souladu s dikcí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, preferován způsob zápisu a).

protokol vv 2022 1

Skládání tříd téže povahy vnějšího vlivu

Je-li to z jakéhokoli důvodu vhodné nebo výhodné, je možno v jednom prostoru pokrýt vnější vliv jedné skupiny pomocí více tříd označujících vnější vliv i když existuje třída, která by svým rozsahem působení tohoto vnějšího vlivu pokryla, ale svým širším rozsahem by znamenala větší nároky na elektrickou instalaci nebo elektrické zařízení.
PŘÍKLAD: Je nutné charakterizovat pomocí vnějšího vlivu prostý teplotní rozsah od -25 °C do +40 °C. Pro tento teplotní rozsah je možné použít třídu vnějšího vlivu AA7, avšak ta by svým rozsahem (do +55 °C) kladla vyšší požadavky na elektrickou instalaci nebo elektrické zařízení. Z tohoto důvodu je dovoleno charakterizovat vnější vliv složením dvou tříd jedné povahy, např. třídou AA3 a AA4.

protokol vv 2022 2

Konstrukce elektrických instalací a elektrických zařízení z hlediska působení vnějších vlivů na laiky

Při vyhodnocování účinků vnějších vlivů a zpracování protokolu o určení vnějších vlivů musí být respektován požadavek, že všechny elektrické instalace a elektrická zařízení určená pro laiky musí být minimálně v provedení vyhovujícím pro normální vnější vlivy.
Minimální stupeň ochrany krytem pro elektrická zařízení (výrobky) určená pro používání laiky je v případě normálních vnějších vlivů IP20.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.

Najdete nás na Facebooku