Volitelné funkce řídicího systému stroje v souvislosti s použitím ochranného zařízení

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Funkce řídicího systému stroje, které mohou být požadovány pro konkrétní použití, zahrnují monitorovací zařízení funkce zastavení (SPM), potlačení blokování, zatemňování.

Dále na působení jednoduchého/zdvojeného spuštění cyklu, blokování spuštění a blokování opětného spuštění a monitorování vnějšího přístroje (EDM).

Tyto funkce řídicího systému jsou volitelné v závislosti na použití a mohou nebo nemusí být zajišťovány v rámci elektrických snímacích ochranných zařízení (ESPE).

Monitorovací zařízení funkce zastavení (SPM)

SPM zajišťuje signály pro ochranné zařízení vztahující se k času a/nebo dráze potřebné k tomu, aby nebezpečné části stroje přešly do bezpečného stavu (například zastavení).
Požadavky na vlastnosti monitorovacího zařízení funkce zastavení jsou uvedeny v ČSN EN 61496-1 ed. 3.

Potlačení blokování

Potlačení blokování, tzv. muting je dočasné automatické vyřazení bezpečnostní funkce bezpečnostním řídicím systémem stroje. Blokování je prováděno v souladu s pracovním cyklem. Norma ČSN EN IEC 62046:2019 uvádí, že se může tato funkce použít pro umožnění přístupu osob nebo materiálů během bezpečné fáze cyklu stroje nebo pokud je bezpečnost zaručena jinými prostředky.
Fukce se však výhradně používá, aby byl umožněn průchod materiálu, ale nebyl umožněn průchod osob!
Funkce vyřazení blokování umožňuje ruční ovládání stroje k tomu, aby se vyklidil materiál zastavený v zóně detekce ochranného zařízení.

volitelne funkce 2019

Opětné zahájení činnosti stroje pomocí ochranného zařízení

V některých použitích může být ochranné zařízení kromě své funkce bezpečnostní ochrany použito pro opětovné spuštění cyklické činnosti stroje. Následující způsoby opětného zahájení činnosti jsou definovány v ČSN EN 61496-1 ed. 3:

  • jednoduché spouštění cyklu, kde aktivace a deaktivace snímacího přístroje způsobí opětovné zahájení činnosti stroje;
  • zdvojené spouštění cyklu, kde dvě následné aktivace a deaktivace snímacího přístroje způsobí opětovné zahájení činnosti stroje.

Spuštění cyklu snímacím ochranným zařízením smí být pouze za podmínek uvedených v normě ČSN EN ISO 12100 v čl. 6.3.2.5.3.

Blokování spuštění

Blokování spuštění je prostředek pro zabránění automatického spuštění nebezpečné činnosti stroje, pokud je napájení zapnuto nebo je vypnuto a znovu obnoveno. Blokování spuštění je odblokováno záměrnou lidskou akcí.

Blokování opětného spuštění

Blokování opětného spuštění je prostředek k zabránění automatickému opětnému spuštění nebezpečné činnosti stroje po jednom nebo více následujících stavech:

  • aktivace funkce bezpečnostní ochrany,
  • změně pracovního režimu stroje,
  • změna prostředků řízení spuštění stroje.

Pracovní režimy zahrnují krátkodobé zapínání, jednotlivý zdvih, automatický provoz. Prostředky řízení spuštění zahrnují nožní spínač, dvouruční řízení, a jednoduché nebo zdvojené působení snímacího přístroje elektrického snímacího ochranného zařízení (ESPE).
Blokování spuštění je odblokováno záměrnou lidskou akcí.

Monitorování vnějšího přístroje (EDM)

Monitorování vnějšího přístroje (EDM) se může použít k detekci poruchy přístrojů v obvodu stop/start, jako jsou koncové spínací prvky a hlavní ovládací prvky stroje (stykače, pneumatické a hydraulické ventily).

Zajištění řídicích funkcí stroje

Funkce popsané výše mohou být buď zajištěny jako součást ochranného zařízení nebo mohou být vestavěny do bezpečnostního řídicího systému stroje. Pokud jsou zajišťovány jako část ESPE podle souboru norem ČSN EN 61496, jsou požadavky na tyto funkce uvedeny v příloze A části ČSN EN 61496-1 ed. 3. Pokud jsou zajišťovány jako součást bezpečnostního řídicího systému stroje, jsou požadavky uvedeny v ČSN EN 62061 a soubor norem ČSN EN ISO 13849.
Je třeba věnovat pozornost tomu, aby zajišťování dodatečných spínacích výstupů nebo vnějších funkcí k ochrannému zařízení (například vnější moduly) nezhoršilo výkonnost ochranného zařízení pod úroveň vyžadovanou pro snížení rizika.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cerven 2020

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

Číslo je zaměřené na spínací techniku, strojní zařízení, hromosvody a uzemnění.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
AC Servokontroléry & Motory Snadné. Účiné. Časově úsporné. Unitronics nabízí novou řadu AC Servo kontrolérů a motorů pro řešení řízení pohybu. Jedno integrované řešení pro řízení a automatizaci.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.