Revize elektrických zařízení - Elektrotechnické předpisy dle ČSN 33 1500

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jde o základní normu pro provádění revizí elektrických zařízení ve smyslu ČSN 33 0010 a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. Norma platí pro všechna elektrická zařízení, která mohou ohrozit lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí.

A to vše za stanovených podmínek provozu elektrickým proudem nebo napětím nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny, pokud jiné čs. státní normy nebo předpisy orgánů státních odborných dozorů nestanoví zvláštními předpisy odlišné požadavky. Účelem revize elektrických zařízení je ověřování jejich stavu z hlediska bezpečnosti. Požadavky bezpečnosti se považují za splněné, pokud elektrické zařízení odpovídá z hlediska bezpečnosti příslušným ustanovením norem. Jsou normalizovány požadavky na výchozí revize, pravidelné revize, podklady k provádění revizí, pro zprávu o revizi a další.

revize_zarizeni

Z praktického hlediska jsou významné především lhůty revizí, které jsou stanoveny - pokud jde o elektrická zařízení - podle druhu prostředí a podle umístění elekrického zařízení a - pokud jde o hromosvody - podle druhu objektu. V tomto smyslu norma těsně navazuje na ustanovení ČSN 33 0300, která stanovuje druhy prostředí. Konkretně např. v prostředí základním a normálním jsou revize pětileté, v prostředí studeném, horkém nebo vlhkém jsou revize tříleté a v prostředí mokrém nebo s extremní korozní agresivitou jsou revize každý rok. ČSN 33 1500 byla schválena 16.6.1990 a nabyla účinnosti od 1.6.1991. Nahradila ČSN 34 3800 z 28.1.1967, ČSN 34 3801 z 1.1.1962 a ČSN 34 3810 z 1.10.1961.

Účel revizí: ověřování stavu z hlediska bezpečnosti.

Za nová a rekonstruovaná zařízení se nepovažuje rozšíření obvodu, které nevyžadovalo změnu v jištění a z toho vyplývá, že není vyžadována revize, ale stačí záznam o kontrole.

Revize se neprovádí na částech, jejichž stav byl doložen (např. atestem...).

Pokud se zařízení přemístí a není sestavováno z částí, nemusí se provést revize, ale stačí záznam o kontrole.

(čl. 2.7) - pokud se provádějí opravy, které mohou mít vliv na bezpečnost, pověřený pracovník vyhotoví záznam o kontrole.

Pravidelné revize

Pravidelné revize se neprovádí na rozvodných zařízeních (energetika provádí sama kontroly...).

Pokud má organizace vlastní řád preventivní údržby, termíny revizí lze prodloužit na dvojnásobek (mimo prostředí s nebezpečím požáru a výbuchu).

Řád preventivní údržby musí stanovovat lhůty a způsob provádění kontrol + musí být pořízen záznam a ten musí být podepsán.

Lhůta revize u zařízení, kde nelze přerušit provoz, se přesune nejpozději na další rok, do nejbližší odstávky.

Pravidelná revize se provede nejpozději v roce, do kterého spadá konec stanovené lhůty.

Intervaly revizí:

Intervali jednotlivých revizí a lhůty revizí dle vnějších vlivů naleznete v multimediálním časopisu ElektroTrh.cz, červen 2011 - zobrazit

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, září 2019

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
EATON TOUR 2019 - Inteligentní jištění a ovládání Konstruktéři, projektanti a elektrotechnici jste zváni zdarma na cyklus odborně-technických přednášek po celé ČR pod vedením špičkových odborníků zaměřených především na praktická řešení a ukázky.
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
ProfCom, s.r.o. (Professional Component Services) Autorizované zastoupení a distribuce produktů průmyslové automatizace značky Delta pro ČR a SR.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.