Ochranné blokování u strojních zařízení

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ochranné blokování strojních zařízení je technické opatření, které slouží k ochraně pracovníků před nebezpečím způsobeným chodem strojů a zařízení. Jedná se o metodu, která umožňuje zamezit neoprávněnému nebo nebezpečnému provozu strojů a zařízení a zajišťuje bezpečnost pracovního prostředí.

Ochranné blokování může být realizováno pomocí různých technických prostředků a systémů, které zabraňují spuštění stroje nebo jeho nebezpečnému pohybu, pokud nejsou splněny určité bezpečnostní podmínky. Tyto podmínky mohou zahrnovat například uzavření ochranných krytů, správnou pozici pracovníků nebo zajištění absence nebezpečných stavů, jako je například zablokování stroje nebo přítomnost cizích těles. Existuje několik typů ochranného blokování strojních zařízení.

Opětné zapnutí nebo znovunastavení (resetování)) blokovací bezpečnostní ochrany

Opětné zapnutí nebo resetování blokovací bezpečnostní ochrany nesmí vyvolat nebezpečný provoz stroje.
Požadavky na blokovací ochranné kryty s funkcí start (spouštění) jsou uvedeny v normě ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika.

ochrane blokovani 2023 1

Překročení provozních mezí

Tam, kde může být provozní mez (například rychlost, tlak, poloha) překročena a vede to k nebezpečnému stavu, musí být zajištěny prostředky pro zjištění, kdy je předem stanovená mez (meze) překročena, a pro vyvolání příslušné řídicí činnosti.

Činnost pomocných funkcí

Správná činnost pomocných funkcí musí být kontrolována příslušnými přístroji (například snímači tlaku).
Tam, kde vyřazení motoru nebo přístroje pro pomocnou funkci z provozu (například mazání, přívod chladiva, odstraňování pilin) může způsobit nebezpečný stav nebo poškození stroje nebo rozpracovaného výrobku, musí být zajištěno příslušné blokování.

ochrane blokovani 2023 2

Blokování různých činností a protisměrných pohybů

Všechny stykače, relé a jiné řídicí přístroje, které ovládají části stroje a mohou způsobit nebezpečný stav, když jsou uvedeny v činnost současně (například takové, které vyvolávají protisměrný pohyb), musí být blokovány proti nesprávné činnosti.
Reverzační stykače (například ty, které řídí směr otáčení motoru), musí být blokovány tak, aby v normálním provozu nemohlo dojít při spínání ke zkratu.
Tam, kde je kvůli bezpečnosti nebo nepřetržitému provozu třeba, aby určité funkce u stroje byly ve vzájemném vztahu, musí být vhodným blokováním zajištěna správná koordinace. Pro skupinu strojů, které pracují společně koordinovaným způsobem a mají více než jeden regulátor, musí být, pokud je to nutné, učiněno opatření pro koordinaci činností regulátorů.
Pokud může porucha ovládacího prvku mechanické brzdy mít za následek brzdění, když je ovládací prvek přidruženého stroje pod napětím, a může vzniknout nebezpečný stav, musí být zajištěno blokování tak, aby byl vypnut ovládací prvek stroje.

Brzdění protiproudem

Pokud se používá u motoru brzdění protiproudem, musí být učiněna opatření zabraňující rozběhu motoru v opačném směru na konci brzdění tam, kde může tato reverzace způsobit nebezpečný stav, nebo poškození stroje nebo rozpracovaného výrobku. Pro tento účel není dovolen přístroj, který pracuje výlučně v závislosti na čase.
Řídicí obvody musí být uspořádány tak, aby otáčení hřídele motoru, například s použitím ruční síly nebo jakékoliv jiné síly způsobující otáčení hřídele poté, co byl zastaven, nemělo za následek nebezpečný stav.

ochrane blokovani 2023 3

Pozastavení bezpečnostních funkcí a/nebo ochranných opatření

Pokud je nutné pozastavit bezpečnostní funkce a/nebo ochranná opaření (například za účelem nastavení nebo údržby), musí řízení voliče provozního režimu současně:

  • deaktivovat všechny ostatní provozní (řídicí) režimy;
  • povolit provoz pouze s použitím přístroje vyžadujícího nepřetržité působení (hold-to-run) nebo podobného řídicího přístroje umístěného tak, aby umožňoval pohled na nebezpečné prvky;
  • povolit provoz nebezpečných prvků pouze v podmínkách sníženého rizika (například snížená rychlost, snížený výkon / síla, postupný provoz, například s řídicím přístrojem omezeného pohybu);
  • zabránit jakémukoliv použití nebezpečných funkcí dobrovolným nebo nedobrovolným působením na snímače stroje.

Pokud nelze tyto čtyři podmínky splnit současně, musí řízení nebo volič provozního režimu aktivovat jiná ochranná opatření navržená a konstruovaná pro zajištění bezpečné zásahové zóny. Kromě toho musí být obsluha schopna řídit provoz částí, na nichž pracuje, z místa nastavení.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, duben 2024

Číslo je zaměřené na kvalitu elektrické energie, energetiku, elektromobilitu a alternativní zdroje energie.

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Vyhrajte termokamery Hikmicro nebo multimetry Fluke! Odpovězte na jednoduchou otázku a vyhrajte grafický multimetr Fluke 289 nebo špičkovou termokameru Hikmicro B20. Vstupenku na Amper 2024 obdrží každý.

Najdete nás na Facebooku