Ochranné blokování strojních zařízení

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Aby se zabránilo nebezpečným situacím, včetně poškození stroje nebo rozpracovaného výrobku, je nutné u strojních zařízení používat ochranného blokování.

Opětné zapnutí nebo resetování (výchozí stav) blokovací bezpečnostní ochrany

Opětné zapnutí nebo resetování (výchozí stav) blokovací bezpečnostní ochrany nesmí vyvolat provoz stroje.

Překročení provozních mezí

Tam, kde může být provozní mez (např. rychlost, tlak, poloha) překročena a vede to k nebezpečnému stavu, musí být zajištěny prostředky pro zjištění, kdy je předem stanovená mez překročena (kdy jsou předem stanovené meze překročeny), a vyvolání příslušné řídicí funkce.

ochrane blokovani 2018

Činnost pomocných funkcí

Správná činnost pomocných funkcí musí být kontrolována příslušnými přístroji (např. snímači tlaku).
Tam, kde vyřazení motoru nebo přístroje pro pomocnou funkci z provozu (např. mazání, přívod chladiva, odstraňování pilin) může způsobit nebezpečný stav, nebo poškození stroje nebo rozpracovaného výrobku, musí být zajištěno příslušné blokování.

Brzdění protiproudem

Pokud se používá u motoru brzdění protiproudem, musí být učiněna opatření zabraňující rozběhu motoru v opačném směru na konci brzdění tam, kde může tato reverzace způsobit nebezpečný stav, nebo poškození stroje nebo rozpracovaného výrobku. Pro tento účel není dovolen přístroj, který pracuje výlučně v závislosti na čase.
Řídicí obvody musí být uspořádány tak, aby otáčení hřídele motoru, například ruční, nemělo za následek nebezpečný stav.

ochrane blokovani 2018 2

Vzájemné blokování různých funkcí a protisměrných pohybů

Všechny stykače, relé a jiné řídicí přístroje, které ovládají části stroje a mohou způsobit nebezpečný stav, když jsou uvedeny v činnost současně (např. takové, které vyvolávají protisměrný pohyb), musí být blokovány proti nesprávné činnosti.
Reverzační stykače (např. ty, které řídí smysl točení motoru), musí být blokovány tak, aby v normálním provozu nemohlo dojít při spínání ke zkratu.
Tam, kde je kvůli bezpečnosti nebo nepřetržitému provozu třeba, aby určité funkce u stroje byly ve vzájemném vztahu, musí být vhodným blokováním zajištěna správná koordinace. Pro skupinu strojů, které pracují společně koordinovaným způsobem a mají více než jeden regulátor, musí být, pokud je to nutné, učiněno opatření pro koordinaci funkcí regulátorů.
Pokud může porucha ovládací části mechanické brzdy mít za následek brzdění, když je ovládací část přidruženého stroje pod napětím, a důsledkem toho může vzniknout nebezpečný stav, musí být zajištěno blokování tak, aby byla vypnuta ovládací část stroje.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku