Údržba transformátoru

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Na transformátorech jsou prováděny údržbové aktivity různých typů a rozsahů. Mohou mít rozsah od obvyklé údržby do velké renovace.

Výsledkem údržbové aktivity mohou tyto dvě dimenze buď zůstat nezměněné, nebo být rozšířené (redukce energetického hodnocení nebo pravděpodobné délky života se neuvažují).

Energetické hodnocení

Požadavky na energetické hodnocení jsou stanoveny v nařízení Komise (EU) č. 548/2014. Jsou vyjádřeny v termínech buď maximálních ztrát nebo minimálního indexu špičkové účinnosti (PEI) pro konkrétní jmenovitý výkon.
Následující údržbová aktivita v sobě nezahrnuje změnu jmenovitého výkonu, energetické hodnocení může být buď nezměněné, nebo zlepšené. Zlepšení energetického hodnocení znamená:

 • Snížení ztrát transformátorů vystavených maximálním požadavkům ztrát, nebo
 • Zvýšení PEI transformátorů vystavených minimálním požadavkům PEI.

Jestliže energetické hodnocení nebo jmenovitý výkon transformátoru jsou změněné, pak správní úřady pro dohled nad trhem by se měly domnívat, že původně deklarované hodnoty nejsou již použitelné.

udrzba transformatoru 2022 1

Očekávaná životnost

V obou normách ČSN IEC 60076-7 a ČSN IEC 60076-12 je očekávaná životnost transformátoru vztažena k životnosti izolace za předpokladu, že žádné jiné části nestárnou rychleji.
Přesto zlepšení očekávané životnosti předpokládá výměnu komponentů nebo částí transformátorů, jejichž životnost determinuje celkovou životnost, tj. že jsou v kritické cestě, neboť stárnou rychleji než jiné komponenty transformátoru.
Taková interpretace se shoduje s ČSN EN 60076-3 ed. 2, kapitola 8, kde jsou popsány specifické dielektrické požadavky na transformátory, které prošly záruční opravou nebo kompletním převinutím a renovace byla zamýšlena k uvedení transformátoru do stavu jako z výroby.

udrzba transformatoru 2022 2

Klasifikace údržbových aktivit

Energetické hodnocení
Obrázek 3 znázorňuje navrhovanou klasifikaci údržbových aktivit. Detailnější definice a příklady jsou uvedeny dále.

Oprava
Oprava znamená aktivitu údržby, která nerozšiřuje ani energetické hodnocení, ani neprodlužuje pravděpodobnou životnost transformátoru. Příklady možných aktivit při opravě:

 • Výměna velkých komponentů (přepínač odboček, jednotka pohonu motoru...)
 • Výměna jedné fáze vinutí nebo jeho části
 • Výměna všech cívek na konkrétním sloupku u trojfázového transformátoru
 • Výměna jednoho vinutí trojfázového transformátoru
 • Sušení a přetěsnění aktivních částí
 • Opravy průsaků, korozní ochrana

Aktualizace
Aktualizace znamená aktivitu údržby, která poskytuje zlepšení energetického hodnocení transformátoru bez prodloužení jeho pravděpodobné životnosti. Příklady možných aktivit při aktualizaci:

 • Výměna jádra (nebo jeho části) za nový z materiálu s menšími specifickými ztrátami
 • Výměna některých (ale ne všech) vinutí za nová poskytující nižší ztráty nakrátko
 • Výměna ventilátorů nebo čerpadel za efektivnější

udrzba transformatoru 2022 3

Modernizace
Modernizace znamená aktivitu údržby, která prodlužuje pravděpodobnou životnost bez zlepšení energetického hodnocení. Obecně se to týká výměny komponentů nebo částí transformátoru, jejichž životnost určuje celkovou pravděpodobnou délku života transformátorů; tyto komponenty jsou v kritickém stavu, protože stárnou rychleji než ostatní komponenty transformátoru. Příklady možných aktivit při modernizaci:

 • Výměna izolační kapaliny
 • Výměna všech vinutí za nová se stejnou konstrukcí a materiálem, výměna přepínače odboček, výměna průchodek a kompletní izolace
 • Zvětšení venkovního chlazení za jednotky s relativně nižší rychlostí tepelného stárnutí

Zdokonalení
Zdokonalení znamená aktivitu údržby, která rozšiřuje jak energetické hodnocení, tak i prodlužuje pravděpodobnou životnost transformátoru. Příklady možných aktivit při zdokonalení jsou výměna kompletních aktivních částí za nové, které poskytují zlepšení energetického hodnocení, výměna přepínače odboček, průchodek a kompletní izolace.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, září 2022

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.

Najdete nás na Facebooku