ČSN IEC 60076-12

Výkonové transformátory - Část 12: Směrnice pro zatěžování suchých výkonových transformátorů