Servopohony Panasonic: japonská výkonnost v evropském provedení

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Uvádí se, že až 70 % všech pohonů v průmyslu je napájeno třífázovou sítí s napětím 400 V. Právě pro tento segment trhu jsou určené pohony Minas A6 400V od firmy Panasonic, jimž se věnuje tento článek.

Servoregulátory Minas A6 Multi

Regulátory polohy a pohybu pro servopohony nové řady Minas A6 Multi nabízejí více bezpečnostních funkcí a dosahují úrovně SIL 3 a PL e. V servopohonech je integrováno osmnáct bezpečnostních funkcí pro monitorování pohybu, které lze pohodlně konfigurovat prostřednictvím nového softwarového prostředí Panaterm for Safety. Tyto funkce nahrazují externí bezpečností prvky a zvyšují bezpečnost i produktivitu celého zařízení.
Díky modulárnímu provedení servoregulátorů Minas A6 Multi mohou zákazníci uspořit hodně místa v rozváděči. Servoregulátor s šířkou pouhých 50 mm patří k nejužším na trhu a každou jednotkou lze nezávisle řídit dvě osy (obr. 2).
Byla také přepracována konstrukce konektorů. Konektory lze otáčet kolem vlastní osy a snadno se připojují rychloupínacím mechanismem. Proto je možné je velmi jednoduše připojit i v místech s omezeným prostorem a špatnou dostupností. Konektory vyhovují příslušným normám IEC, CENELEC a IEEE. Přívod kabelů je možný shora i zdola.
Pohony Minas A6 Multi využívají nový sběrnicový systém DC napájení, který zajišťuje efektivní distribuci energie z jednoho napájecího zdroje pro několik pohonů a umí rekuperovat přebytečnou energii generovanou servomotory. Na jednu DC sběrnici je možné připojit až 40 os. Připojení na sběrnici je velmi snadné a není nutné použít žádné nástroje (obr. 3).
Zmiňované pohony mají rozhraní pro průmyslový Ethernet s protokolem EtherCAT a rychlostí 100 Mb/s. EtherCAT umožňuje komunikaci v reálném čase. Prostřednictvím rozhraní EtherCAT a s využitím softwarového nástroje Panaterm lze pohon na dálku programovat a měnit jeho parametry: např. je možné na dálku přepínat režimy regulace polohy, rychlosti, momentu, zadaného profilu polohy nebo průběhu rychlosti či momentu, cyklické řízení, synchronní řízení atd.

Servopohony Panasonic 2021 1
Pro přesné polohování je k dispozici 23bitový snímač polohy, absolutní nebo inkrementální.
Pohony Minas A6 Multi najdou uplatnění např. v balicích strojích. Balicí stroje mají často velké množství os a konstruktéři ocení zejména modulární konstrukci a úsporu místa v rozváděči. Další možnou oblastí použití jsou obráběcí stroje, kde se využije velká rychlost a přesnost regulace polohy. Využít lze snímače s výstupem EnDat a SSI. Při konstruování strojů používaných ve strojírenské výrobě a při zpracování plastů, jako jsou tvářecí stroje nebo vstřikovací lisy, je výhodou robustní a odolná konstrukce a osmnáct bezpečnostních funkcí. Servomotory Minas A6 Multi je možné použít také např. v průmyslových robotech. Pro ně je důležitý stabilní výkon při různých zatíženích a v různých polohách ramena. Tyto servopohony jsou vybavené adaptivním řízením, které kompenzuje vliv zatížení. Adaptivní řízení s kompenzací zatížení je též výhodné pro manipulátory plnící úlohy pick and place. Zde jsou častými požadavky rovněž velká rychlost a přesnost pohybů. Kromě adaptivního řízení tu vynikne i velmi rychlá odezva pohonu umožňující velmi přesné polohování v optimálním čase.

Servomotory Minas A6 400V

Uvedené servoregulátory kompaktního formátu book-size je vhodné kombinovat se servomotory Minas A6 400V. Tyto servomotory jsou k dispozici v rozsahu výkonů od 200 W do 5 kW. Jsou vybaveny robustními konektory s krytím IP67, které lze natočit o 270° do požadovaného směru přívodu kabelu (obr. 4), a zpětnovazebním absolutním snímačem polohy s rozlišením 23 bitů. Absolutní snímač má výhodu v tom, že určí svou polohu bezprostředně po zapnutí, nemusí tedy najíždět na referenční bod a pro zapamatování pozice nepotřebuje baterií zálohovaný čítač. Vyžaduje-li to úloha, je možné snímač polohy využít i jako inkrementální snímač.

Servopohony Panasonic 2021 2
Díky unikátní konstrukci mají tyto pohony ve srovnání se svými předchůdcem o 15 % menší hmotnost a stejně tak i menší délku.
Krytí servomotoru, včetně konektorů, je IP67. Ve standardním provedení jsou motory dodávány s hřídelí s jednobřitovým těsněním. Připravuje se varianta s trojbřitým těsněním, které umožní servomotory bez dodatečného krytí používat i v náročných provozních podmínkách. Trojbřité těsnění zabraňuje pronikání prachu, nečistot a oleje dovnitř motoru a chrání okolní prostředí proti úniku maziva z jeho ložisek.
Každá úloha má jiné požadavky na dynamické chování pohonu. Proto jsou servomotory dodávány v různých provedeních, která se liší momentem setrvačnosti: motory MSMF mají malý moment setrvačnosti, MDMF a MGMF střední moment setrvačnosti, přičemž MGMF je varianta vhodná pro pomalý pohyb a velké požadavky na krouticí moment, a MHMF jsou motory s velkým momentem setrvačnosti.
Motory Minas A6 400V najdou uplatnění v robotech a manipulátorech, dopravnících, strojích na zpracování kovů a plastů, obráběcích strojích, balicích strojích, výrobních strojích v potravinářském průmyslu, textilních strojích, strojích na výrobu polovodičových součástek a elektroniky a v mnoha dalších oborech.

Servopohony Panasonic 2021 3

Snímače a polohové spínače

Součástí servopohonů jsou vždy také snímače a spínače. Panasonic nabízí 2 500 druhů různých snímačů. Pro zařízení se servopohony jsou důležité např. fotoelektrické závory, trigonometrické snímače vzdálenosti, indukční snímače, snímače k detekování značek nebo barev. V sortimentu jsou i bezpečnostní světelné závory a záclony.

Servopohony Panasonic 2021 4

Široký sortiment pohonů

Společnost Panasonic má v oblasti pohonů bohaté zkušenosti a široká nabídka servopohonů může být řešením většiny úloh v průmyslu. S výkony od 50 W do 15 kW lze najít vhodný pohon s dostatečnou rezervou a podle napájení je možné vybírat od stejnosměrného napětí 24/48 V přes jednofázové 230 V až po zde představené motory pro napájení 3× 400 V. Všechny vyhovují příslušným normám pro použití na světových trzích, včetně EU.

Text: Petr Bartošík

Panasonic Electric Works Europe AG, organizační složka
Administrativní centrum PLATINIUM
Veveří 111, 616 00 Brno
Tel:. +420 541 217 001
www.panasonic-electric-works.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2024

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.

Najdete nás na Facebooku