Připojování elektromotorů a točivých strojů na rozvodné sítě

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Pro připojování, usazování a umisťování všech elektrických strojů točivých i netočivých včetně výkonových transformátorů, reaktorů, tlumivek, výkonových polovodičových měničů, silových kondenzátorů a pohonů s elektromotory stále platí technická norma ČSN 33 2190.

Nese název Elektrotechnické předpisy. Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory, která byla vydána již v roce 1987 a která se odkazuji na řady již neplatných norem.

Norma také stanoví požadavky na připojování elektrických pohonů s elektromotory s jmenovitým výkonem do 100 kW na rozvodné sítě nízkého napětí a hlediska pro volbu elektromotorů těchto pohonů.

pripojovani pohonu 2020 1
Norma platí i pro připojování, usazování a umisťování dovážených strojů a pohonů. Neplatí však pro připojování, usazování a umisťování zvláštních elektrických strojů a pohonů, pokud pro ně byly vydány samostatné normy.
Ohledně připojení norma v obecné rovině uvádí, že všechny stroje a pohony musí být připojeny tak, aby je bylo možné jednotlivě nebo po skupinách odpojit od sítě nebo zdroje a bylo možné na nich po odpojení bez nebezpečí pracovat.
Je-li při obsluze stroje nebo pohonu nebezpečí úrazu, musí být možné vypnout stroj nebo pohon z místa obsluhy.
Pro vypínání strojů a pohonů musí být použito spínačů vypínajících najednou všechny póly těch proudových obvodů, které mají napětí proti zemi, vyjma nulovacího a ochranného vodiče.
Vedou-li ke stroji nebo pohonu kromě napájecího vedení ještě jiná vedení (např. sekundární vedení transformátorů), musí být možné odpojit na všech pólech i tato vedení (vyjma nulovacího, středního a ochranného vodiče), jestliže by při nevypnutí jednotlivých vedení mohlo na stroji vzniknout napětí větší než 50 V proti zemi v prostředí obyčejném nebo 24 V v prostředí vlhkém, popř. 12 V ve zvlášť nepříznivých případech.
Při připojování vodičů musí být zachovány předepsané povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti. Odbočky ke svorkám transformátorů, kondenzátorů apod. musí být udělány tak, aby vzdálenosti mezi jednotlivými vodiči nebyly menší než prověřené vzdušné vzdálenosti mezi svorkami připojovaných strojů a aby změna vzdálenosti mezi vodiči nezvyšovala nebezpečí přeskoků.

pripojovani pohonu 2020 2
Svorkovnicové kryty musí být voleny tak, aby se do nich mohly zavést vodiče i s ochranným obložením.
V případech, kdy se použije přívodních vodičů o přůřezu větším, než dovoluje svorkovnice stroje (např. se zřetelem k dovolenému úbytku napětí), musí být vhodně vyřešeno připojení stroje (např. použitím přechodové skříně), které zaručí bezpečné připojení a krytí vodičů ve svorkovnici stroje.
Konce přívodů, k nimž se stroje a pohony připojují, musí být dostatečně dlouhé, aby poskytovaly případnou rezervu pro opravy a aby připojovací svorky nebyly v provozu mechanicky namáhány.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz duben 2021

ElektroPrůmysl.cz, duben 2021

Číslo je zaměřené na kvalitu elektrické energie, energetiku, elektromobilitu a alternativní zdroje energie.

Zajímavé odkazy

Řešení pro revizní techniky a rozváděčové skříně Metra Blansko je zakladatelem výroby elektrických měřicích přístrojů. Měření elektrických i neelektrických veličin přístroji Metra jsou přesnými a spolehlivými pro zákazníky již více jako 100 let.
Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.
Získejte zdarma vlastní UNIKÁTNÍ tlačítko HARMONY! Použij konfigurátor a jím vygenerované ID úpravy společně s typovým označením tlačítka nám pošli a origální tlačítko je tvé.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Volně svorkovatelné konektory s technologií ecolink Volně svorkovatelné konektory jsou vhodné pro hygienická a vlhká prostředí, do drsných a obtížných podmínek, pro elektromagentická pole při svařování a pro oblasti s nebezpečím výbuchu.

Najdete nás na Facebooku