Přetížení točivých elektrických strojů

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Článek se zaměřuje na nahodilé proudové přetížení a na krátkodobé momentové přetížení u vícefázových asynchronních motorů, stejnosměrných motorů a vícefázových synchronních motorů.

Nahodilé proudové přetížení

Proudová přetížitelnost točivých strojů je uvedena pro koordinaci těchto strojů s řídicími a ochrannými zařízeními. Tepelný účinek ve vinutích stroje se mění přibližně jako součin doby a druhé mocniny proudu. Proud převyšující jmenovitý proud způsobí zvýšení teploty. Není-li dohodnuto jinak, je možno předpokládat, že stroj bude pracovat při uvedených proudových přetíženích během doby své životnosti pouze po několik krátkých časových úseků. Má-li být střídavý stroj používán jako generátor i jako motor, má být proudová přetížitelnost předmětem dohody.

Generátory

Střídavé generátory se jmenovitými výkony do 1 200 MVA musí být schopné vydržet proud rovný 1,5násobku jmenovitého proudu nejméně po dobu 30 s.
Střídavé generátory se jmenovitými výkony nad 1 200 MVA musí být schopné vydržet proud rovný 1,5násobku jmenovitého proudu po dobu, která musí být dohodnuta, tato doba však nesmí být kratší než 15 s.
Motory (s výjimkou komutátorových motorů a strojů s permanentními magnety) Vícefázové motory se jmenovitými výkony do 315 kW a jmenovitými napětími do 1 kV musí být schopné vydržet: proud rovný 1,5násobku jmenovitého proudu nejméně po dobu 2 minut.
Pro vícefázové motory se jmenovitými výkony nad 315 kW a pro všechny jednofázové motory se nahodilé proudové přetížení neudává.

Komutátorové stroje

Komutátorový stroj musí být schopen po dobu 60 s vydržet 1,5násobek jmenovitého proudu při příslušné kombinaci těchto podmínek:

 • a) otáčky:
  1) stejnosměrný motor: nejvyšší otáčky při plném buzení;
  2) stejnosměrný generátor: jmenovité otáčky;
  3) střídavý komutátorový motor: nejvyšší otáčky při plném buzení;
 • b) napětí kotvy: napětí odpovídající stanoveným otáčkám.

pretizeni motoru 2016

Krátkodobé momentové přetížení motorů

Vícefázové asynchronní motory a stejnosměrné motory
Motory bez ohledu na jejich druh zatížení a konstrukci musí být schopny vydržet po dobu 15 s bez zastavení nebo náhlé změny otáček (při postupném zvyšování momentu) momentové přetížení o hodnotě 60% jejich jmenovitého momentu, přičemž napětí a kmitočet (u asynchronních motorů) jsou udržovány na jmenovitých hodnotách.
Vyšší momenty jsou vyžadovány pro některé motory vyráběné podle normy ČSN EN 60034-12.
U stejnosměrných motorů musí být moment vyjádřen v závislosti na proudu při přetížení.
Motory pro druh zatížení S9 musí být schopné vydržet okamžité momentové přetížení stanovené podle udaného průběhu zatížení.
Motory určené pro zvláštní použití vyžadující velký moment (např. pro zvedání) musí být předmětem dohody.
U asynchronních motorů nakrátko, navržených speciálně pro dosažení záběrného proudu menšího než 4,5násobek jmenovitého proudu, může být momentové přetížení nižší než 60 % hodnoty uvedené v prvním odstavci, avšak ne nižší než 50 %.
V případě zvláštních typů asynchronních motorů se speciálními vlastními rozběhovými vlastnostmi, např. motorů určených pro napájení proměnným kmitočtem nebo asynchronních motorů napájených ze statických měničů, musí být hodnota momentového přetížení předmětem dohody.

Vícefázové synchronní motory

Není-li dohodnuto jinak, musí být vícefázový synchronní motor schopen vydržet, bez ohledu na průběh zatížení, po dobu 15 s níže uvedená momentová přetížení bez vypadnutí ze synchronismu, přičemž buzení se udržuje na hodnotě odpovídající jmenovitému zatížení. Je-li použito automatické buzení, musí být mezní hodnoty momentu stejné, jako když budicí zařízení pracuje za normálních podmínek:

 • synchronizované asynchronní motory (s vinutým rotorem): 35 % momentové přetížení;
 • synchronní motory (s hladkým rotorem): 35 % momentové přetížení;
 • synchronní motory (s vyniklými póly): 50 % momentové přetížení.

Ostatní motory

Okamžité momentové přetížení jednofázových, komutátorových a jiných motorů musí být předmětem dohody.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, duben 2024

Číslo je zaměřené na kvalitu elektrické energie, energetiku, elektromobilitu a alternativní zdroje energie.

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Vyhrajte termokamery Hikmicro nebo multimetry Fluke! Odpovězte na jednoduchou otázku a vyhrajte grafický multimetr Fluke 289 nebo špičkovou termokameru Hikmicro B20. Vstupenku na Amper 2024 obdrží každý.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS

Najdete nás na Facebooku