Opatření k zamezení vzniku a šíření požáru u elektrických stanic

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Při návrhu instalace se musí vzít v úvahu příslušné požární bezpečnostní předpisy. Pro snížení rizika vzniku požáru a nebezpečí šíření požáru elektrického zařízení se zvažují dvě skupiny opatření.

Tou první je opatření k zamezení vzniku požáru a druhou opatření k zamezení šíření požáru.

Opatření k zamezení vzniku požáru

Opatření k zamezení vzniku požáru musí mít prioritu. Toto opatření se týká použití vhodných ochran a dále materiálů odolných ohni, které mají schopnost eliminovat možnost vzniku požáru. Ochrany musí automaticky zajistit zamezení vzniku požáru v důsledku přehřátí, přetížení a vnějších i vnitřních poruch (zkratů) v závislosti na velikosti a významu instalace. Opatření k zamezení vzniku požáru lze rozdělit na organizační a technická.
Podle ČSN EN 61936-1 se v 8.7.1 b) vypisují čtyři opatření před vznikem požáru (elektrická ochrana, tepelná ochrana, ochrana proti přetlaku a materiály odolné ohni).

a) Mezi organizační opatření patří zejména:

 • plánování a provádění údržbových prací se zaměřením na odstraňování potencionálních příčin vzniku požáru;
 • provádění pravidelných kontrol hasicích prostředků;
 • provádění diagnostických měření včetně jejich expertního vyhodnocení.

b) Mezi technická opatření patří zejména:

 • instalace monitoringu pro on-line sledování trendů vybraných veličin (teploty, částečných výbojů, koncentrací rozpuštěných plynů ap.);
 • instalace vhodných ochran pro včasné vypnutí stroje při překročení kritických hodnot vybraných veličin;
 • použití materiálů odolných ohni (to lze uplatnit pouze při objednávce transformátoru).

zamezeni pozaru vn 2020 1

Při volbě ochrany proti požáru se musí zvažovat fyzikální procesy, které jsou pro vznik požáru charakteristické a jejich časový průběh. Prvotní příčinou požáru v transformátoru je již zmíněný zkrat, způsobený skokovou ztrátou izolačních schopností systému. V důsledku zkratu vznikne elektrický oblouk, který vytvoří proudovou dráhu.
V důsledku protékání zkratového proudu dojde k odpařování oleje a vzniku plynových bublin a procesu způsobujícímu rychle narůstající tlak v nádobě.

Opatření k zamezení šíření požáru

Dojde-li z jakékoliv příčiny k požáru v elektrické stanici, musí být zajištěno takové uspořádání elektrické stanice, které umožní oddělit okolní prostor od místa vzniku požáru, tzn. provést členění do požárních úseků; musí být zřízeny záchytné a havarijní jímky, musí být navrženy stavební konstrukce s požadovanou požární odolností, nainstalovány požární uzávěry, požární přepážky a ucpávky z materiálů s požadovanou požární odolností.
Musí být zajištěno, aby pro případ požáru byly vyprojektovány a používány únikové a zásahové cesty a nouzové východy podle norem z oblasti požární bezpečnosti staveb a podle ČSN EN 61936-1:2011, článek 7.1.6.

zamezeni pozaru vn 2020 2
Pro omezení škody způsobené požárem musí uživatel nebo provozovatel zařízení stanovit požadavek na příslušná bezpečnostní zařízení. To znamená, že může být:

 • navrženo vhodné požárně – bezpečnostní zařízení určené k lokalizaci nebo k likvidaci požáru (SHZ),
 • navrženo dostatečné množství věcných prostředků požární ochrany (hasicí přístroje) k uhašení, či lokalizacipožáru,
 • zajištěn monitoring mimořádných stavů.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cerven 2020

ElektroPrůmysl.cz, září 2020

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Digitalizace výrobních procesů již není vize budoucnosti Vše pro průmyslový Ethernet, IO-Link, Průmysl 4.0, Průmyslový Cloud a mnoho dalšího...
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.