RC ČLEN – Souvislost s problematikou zapínání a vypínání zátěže při AC / DC napájení 2

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Přinášíme Vám další díl článku, jehož cílem je ukázat na praktických příkladech jaké jevy vznikají při zapínání a vypínání zejména indukční zátěže v elektrických obvodech s reálnými součástkami v obvodech s AC napájením 50 / 60 Hz a DC napájením.

rc3_web

Obvodové řešení s RC-členem paralelně ke spínači

 • Při rozpojení spínače Sk „pokračuje“ proud v indukčnosti přes RC-člen a napájecí zdroj.
 • Pokud se zanedbá parazitní kapacita Cp zátěže a vnitřní impedance Zi zdroje napětí Un je zanedbatelná a převážně odporového charakteru, tak vznikne sériový rezonanční obvod složený z kapacitoru C RC-členu, induktoru Lz a sériové kombinace rezistorů Rz zátěže a rezistoru R RC-členu stejně jako u řešení s RC-členem paralelně k zátěži. Skutečnost, že je v obvodu navíc ideální zdroj napětí U není podstatná, protože přechodný děj je definován okamžitou hodnotou proudu I v obvodu v momentu obvodové změny (vypnutí kontaktu) a všemi impedančními prvky zapojení.
 • Pokud nelze parazitní prvky zanedbat a impedance zdroje napětí Un je komplexního charakteru, nebo navíc nelineární (např. výstup UPS) je exaktní řešení přechodného děje složité a při řešení v praxi metodou pokus-omyl je hledání optimálních parametrů RC-členu také obtížnější.
 • Dimenzování velikosti C a R RC-členu se řídí stejnými zásadami jako v případě RC-členu připojeného paralelně k zátěži.
 • Toto zapojení se používá tam, kde
  • z funkčního pohledu nevadí, že zátěž je vlastně stále napájena proudem přes RC-člen
  • je jasně definovaná zejména impedančně napájecí síť (ohmický charakter se zanedbatelným vnitřním odporem)
  • nejsou vysoké nároky na EMC (dlouhá trasa pro proud přechodného děje)
  • je cílem chránit primárně spínač, ochrana zátěže je sekundární (stejně vznikne díky obvodovému řešení)
 • Toto zapojení se dominantně používá pokud je spínacím prvkem Sp TRIAK.
 • Výhodou tohoto zapojení je, že kapacitor C v RC-členu je sepnutím spínače vybit do rezistoru R. To má pozitivní vliv na průběh přechodného děje při rozpojení spínače. Napětí na kapacitoru C začne vždy narůstat z nuly (kapacitor je „maximálně připraven“ na akumulaci energie shromážděné v indukčnosti zátěže).
 • Tato výhoda má však svou „cenu“, která spočívá v tom, že odpor rezistoru R v RC-členu nemůže mít libovolnou hodnotu (směrem dolů), protože by vybíjecí proud při následném sepnutí kontaktu mohl dosáhnout nedovolených hodnot a mohl by poškodit spínač Sk nebo snížit jeho životnost.

Shrnutí problematiky zapínání / vypínání indukční zátěže při AC napájení

 • RC-člen tlumící přechodný děj v obvodu s indukčností lze zapojit paralelně k zátěži nebo paralelně ke spínači
 • Hodnota kapacity kapacitoru C v RC členu má dominantní vliv na dobu trvání přechodného děje. Naopak velikost odporu rezistoru R v RC-členu má vliv na to, zdali přechodný děj bude aperiodický a nebo periodický s exponenciálním dozníváním. Odpor rezistoru R se navíc nedá snižovat k hodnotám blízkým nule (stoupal by počet kmitů přechodného děje – ale hlavně by došlo k proudovému přetěžování spínače, snížení jeho životnosti až destrukci).
 • Pokud je spínač realizován kontaktem Sk, tak při rozpínání vznikne na kontaktech elektrický oblouk prakticky vždy. Správně navržený RC člen omezí elektrický oblouk na hodnotu, která nesníží výrobcem definovanou životnost a spolehlivost kontaktu.
 • Pokud je spínač realizován TRIAKem Sp, tak je aplikace paralelního RC-členu nutností – jinak se TRIAK poškodí – prorazí, nebo bude falešně samospínat.
 • Při AC napájení se na zhášení vzniklého oblouku podílí i střídavý proud principiálně (proud dvakrát za periodu „projde nulou“), proto je aplikace RC-členu v mnoha případech pouze doplňkem. Na straně druhé - aplikace RC-členu jako pravidlo je systémový krok vedoucí k profesionalitě řešení, podporuje navíc oblast EMC a oblast spolehlivosti řešení.

...pokračování příště

Almeto s.r.o.
Žejdlicova 681
588 13 Polná
Czech Republic

tel.: +420 567 212 574
fax: +420 567 212 639
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.almeto.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, duben 2024

Číslo je zaměřené na kvalitu elektrické energie, energetiku, elektromobilitu a alternativní zdroje energie.

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Vyhrajte termokamery Hikmicro nebo multimetry Fluke! Odpovězte na jednoduchou otázku a vyhrajte grafický multimetr Fluke 289 nebo špičkovou termokameru Hikmicro B20. Vstupenku na Amper 2024 obdrží každý.

Najdete nás na Facebooku