Distribuce s přidanou hodnotou, která je zároveň udržitelná

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Distributor elektronických komponent je v současné době víc než jen obchod, kde se pohodlně nakupuje. Inteligentní výběr distributora elektronických komponent přináší mnoho výhod, a to nejen s ohledem na dodávky komponent, ale také s ohledem na závazky udržitelnosti.


Dobrými příklady přidané hodnoty jsou modifikace součástek, dodávky ucelených sad nebo služby předběžné montáže, které snižují objem potřebných zásob na skladě výrobce a závislost na dlouhodobě dodávaných firemních „specialitách“, eliminují minimální objemy dodávek a uvolňují zdroje výrobce pro kritičtější procesy. Modifikace součástek může znamenat např. přizpůsobení barevného kódování či popisu nebo na zakázku zhotovené značení součástek.
Další služba s přidanou hodnotou, která je stále častěji nabízena renomovanými distributory, je konsignační sklad, který je variantou konceptu samodoplňovaného skladu. Stejně jako u standardního samodoplňovaného skladu je materiál odesílán k zákazníkovi podle toho, jak je odebírán ze skladu do výroby – na rozdíl od systémů MRP, které zásobování plánují podle plánu výroby. Stejně jako u samodoplňovaného skladu musí být u zákazníka, v jeho skladu nebo přímo ve výrobě, udržována malá bezpečnostní zásoba. Základním principem konsignačního skladu je to, že tato bezpečnostní zásoba je vlastněná distributorem, ne zákazníkem. Fakturuje se až tehdy, když je materiál spotřebován, omezují se zásoby a závazky ve splatnosti a zkracují doby cyklu. Nejlepší distributoři budou často podporovat různé modely konsignačních skladů, aby zákazníkům pohotově dodávali potřebné produkty.
Další služby poskytované distributory dodavatelským řetězcům, jejichž význam na trhu neustále stoupá, jsou rezervované zásoby, kdy je zásoba na skladě řízena podle specifických potřeb a dat o spotřebě, a VMI (Vendor-Management Inventory; zásoby řízené dodavatelem), kdy je pro řízení toku zásob používána integrace MRP nebo nějaká jiná vhodná forma systému doplňování zásob materiálu.
Elektronická výměna dat EDI (Electronic Data Exchange) – buď ve standardizovaném, nebo volném formátu – je další oblastí, v níž zákazníci oceňují přínosy ke zkrácení lhůt a zároveň zajištění udržitelnosti. Cílem partnerství v oblasti EDI je omezit ruční zpracování dokumentů, které je nákladné a pomalé, může být zdrojem chyb a vytváří se při něm papírový odpad. Ve srovnání s tím úspěšná implementace EDI umožňuje oběma partnerům automatizovat rutinní transakce a odstranit nákladnou práci s papírovou dokumentací, která nepřináší žádnou přidanou hodnotu. V EDI mohou být zahrnuty funkce jako fakturace, předběžné plánování, nabídky, dodací listy apod.

distribuce 2020 1
Omezování papírování je jen jedna věc, ale skutečná udržitelnost pro dodavatelské řetězce elektronických komponent jde mnohem hlouběji, se „zelenými“ aktivitami zahrnujícími vše od recyklace a energetické účinnosti až po nabídku produktů nepoškozujících životní prostředí. Stále více a více podniků v sektoru elektroniky klade zvýšený důraz na pořizování produktů a systémů s dlouhodobou udržitelností z nekonfliktních regionů.
V tomto ohledu se distributorů vždy ptají, zda použité suroviny – nerosty nebo kovové materiály – nepocházejí ze zdrojů v konfliktních oblastech. Je důležité se takovým zdrojům vyhýbat, protože důsledkem ozbrojeného konfliktu často může být jejich nedostupnost. Distributoři si musí dávat pozor na svou odpovědnost v této oblasti a být dostatečně transparentní, aby zajistili zákazníkům bezpečné nákupy se zárukou, že jejich aktivity přispívají k mírovému, spravedlivému a udržitelnému využívání světových zdrojů.
Další oblastí, v níž dodavatelské řetězce s elektronickými komponenty mohou posilovat své závazky v oblasti ochrany životního prostředí, je zvýšené využívání recyklovaných plastů. Zde je třeba upozornit, že je mnoho definic, co znamená udržitelnost elektronických produktů. Používání recyklovaných plastů je jedna věc, ale jestliže je na výrobu produktu třeba hodně energie, je udržitelný? Zavádí se pojem spotřebovaná energie, která je typicky definovaná jako energie použitá pro výrobu určitého produktu. V úvahu je třeba brát mnoho faktorů, např. hmotnost dílu, typ balení, vnitřní složitost nebo logistiku, abychom uvedli jen některé.
Dále je třeba uvažovat o optimalizaci spotřeby energie při používání produktu a o jeho životnosti. Ale co po skončení doby života? Stále více elektronických výrobků lze využít i za limity funkcí, pro něž byly zkonstruovány. Někdy může být výrobek opraven nebo znovu využit, částečně rozebrán na komponenty nebo kompletně recyklován.
Uznávaní distributoři posuzují takové faktory, jako jsou výkonnost dodavatelů s ohledem na udržitelnost, management regulovaných materiálů a surovin, používání surovin z konfliktních oblastí, závazky v oblasti cirkulárního hospodářství, zlepšování pracovních podmínek a odpovědné využívání přírodních zdrojů. Jestliže distributor uplatňuje v uvedených faktorech celofiremní strategii udržitelnosti, pomáhá mu to dosáhnout takové pozice, která je klíčová pro udržitelnost celého dodavatelského řetězce.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku