Vnitřní spojovací vedení kabelové rozvodné skříně

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Průřezy vodičů (hliníkové nebo měděné) spojovacího vedení kabelové skříně se stanoví podle požadovaného proudového zatížení, s přihlédnutím ke způsobu uložení, dovolenému oteplení, zkratovým proudům a možným dalším vlivům.

Fázové přípojnice kabelové skříně musí být uspořádány tak, aby vnitřní zkrat v normálním provozu nebyl pravděpodobný. Musí být dimenzovány a navrženy tak, aby vydržely alespoň zkratová namáhání omezená ochranným zařízením jistícím před zkratem na straně napájení přípojnic.
Vodič PEN (přípojnice), musí být dimenzován dle ČSN EN 61439-1 ed. 2 v čl. 8.4.3.2. – viz též čl. 7.4. Spoje mezi částmi spojovacího vedení musí být vytvořeny prostředky zajišťujícími dostatečný a trvalý styčný tlak – mechanické spoje viz TNI 37 0606. Nesmí docházet k nepřiměřeným změnám v důsledku normálního oteplení a vibrací, vyskytující se v normálním provozu.

kabelove vedeni skrin

Uložení vodičů spojovacího vedení

Vodiče musí být uloženy tak, aby jejich zkouškami ověřená poloha se v průběhu dopravy, skladování, montáže a provozu vlivem mechanických, tepelných a zkratových namáhání nezměnila tak, že by došlo k nepřípustnému zmenšení vzdušných vzdáleností a povrchových cest případně k poškození izolace.

Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty

Pro dimenzování vzdušných vzdáleností a povrchových cest kabelové rozvodné skříně musí být použity nejvyšší jmenovité hodnoty napětí – jmenovité impulzní výdržné napětí pro vzdušné vzdálenosti
a jmenovité izolační napětí pro povrchové cesty.
Požadavky na vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty – viz ČSN EN 61439-1 ed. 2 čl. 8.3. Metoda stanovení vzdušných vzdáleností a povrchových cest měřením je uvedena v Příloze F uvedené normy.

Identifikace (značení) spojovacího vedení a svorek přístrojů kabelové skříně

Holé vodiče spojovacího vedení (fázové přípojnice) a přípojnice vodiče PEN se značí barvami podle ČSN 33 0165 ed. 2 - tabulky 2, případně písmeno-číslicovým zápisem – viz ČSN EN 60445 ed. 4, kapitola 7. Svorky přístrojů (je-li to z hlediska rozlišení nutné) se značí písmeno-číslicovým zápisem – podle ČSN EN 60445 ed. 4, kapitoly 7.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku