Svorky pro vnější kabely u rozváděčů nízkého napětí

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Na základě informací od původního výrobce, musí výrobce rozváděče uvést, zda jsou svorky vhodné pro připojení měděných nebo hliníkových vodičů, nebo obou druhů vodičů.

Svorky musí být takové, aby vnější vodiče mohly být připojeny prostředky (šrouby, konektory atd.), které zajišťují zachování potřebného styčného tlaku odpovídajícího jmenovitému proudu a zkratové odolnosti přístroje a obvodu.

Neexistuje-li zvláštní informace, že se mají použít silnější kabely, které vyžadují větší svorky, musí být svorky schopné připojit měděné vodiče od nejmenšího do největšího průřezu odpovídajícího jmenovitému proudu ochranného přístroje obvodu In. Pro nastavitelné ochranné přístroje je jmenovitý proud roven zvolenému proudovému nastavení.
Kde mají být ukončeny hliníkové vodiče, musí typ, velikost a způsob ukončení vodičů odpovídat tomu, co bylo dohodnuto mezi výrobcem rozváděče a uživatelem.
V případě, kdy k rozváděči musí být připojeny vnější vodiče pro elektronické obvody s nízkou úrovní proudů a napětí (menší než 1 A a menší než 50 V AC nebo 120 V DC), tabulka 1 neplatí.
Prostor, který je k dispozici pro zapojení, musí umožňovat správné připojení vnějších vodičů udaného materiálu a v případě vícežilových kabelů rozložení žil.

svorky rozvadece 2022 4
Vodiče nesmí být vystaveny namáháním, která by pravděpodobně snížila jejich obvyklou střední dobu užitečného života. Neexistuje-li konkrétní informace, že je nutno používat silnější kabely, které vyžadují větší svorky, pak pro třífázové obvody a obvody s nulovým vodičem, musí svorky pro nulový vodič umožňovat připojení měděných vodičů, jejichž minimální průřez je:

  • rovný polovině průřezu vodiče vedení s minimem 16 mm2, jestliže velikost vodiče vedení přesahuje 16 mm2;
  • rovný plnému průřezu vodiče vedení, jestliže velikost vodiče vedení je menší než 16 mm2 nebo rovná 16 mm2.

V případě vodičů jiných, než měděných mají být výše uvedené průřezy nahrazeny průřezy s ekvivalentní konduktancí, což smí vyžadovat větší svorky.
Pro některé aplikace, které vedou k vysokým hodnotám harmonických nulové složky (např. harmonické 3. řádu), smí být požadovány větší průřezy nulového vodiče, protože tyto harmonické vodičů vedení se sčítají v nulovém vodiči a mají za následek vysoké proudové zatížení při vyšších kmitočtech. To vyžaduje zvláštní dohodu mezi výrobcem rozváděče a uživatelem.
Pokud jsou použity připojovací prostředky pro přívodní a výstupní nulové vodiče, vodiče středního bodu, ochranné vodiče, vodiče PEL, PEM a PEN, tak ty musí být umístěny v blízkosti přidružených svorek pro vodiče vedení.

svorky rozvadece 2022 1
Otvory v kabelových vývodkách, krycích panelech atd. musí být navrženy tak, aby při správném instalování kabelů bylo dosaženo stanovených ochranných opatření před dotykem a stupně ochrany. To znamená, že budou zvoleny prostředky vstupu vhodné pro aplikaci stanovenou výrobcem rozváděče.
Svorky pro vnější ochranné vodiče musí být označeny podle normy ČSN EN IEC 60445 ed. 6 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů. Jako příklad viz grafickou značku (J) IEC 60417-5019. Tato značka není požadována tam, kde má být vnější ochranný vodič připojen k vnitřnímu ochrannému vodiči, který je jasně identifikován barvami zelenou a žlutou.
Svorky pro vnější ochranné vodiče (PE, PEL, PEM, PEN) a kovové opláštění spojovacích kabelů (ocelová elektroinstalační trubka, olověný plášť atd.) musí být, kde je to požadováno, holé, a není-li stanoveno jinak, musí být vhodné pro připojení měděných vodičů. Pro výstupní ochranný vodič (ochranné vodiče) každého obvodu musí být použita samostatná svorka přiměřené velikosti.
Neexistuje-li konkrétní informace, že je nutno používat silnější kabely, které vyžadují větší svorky, pak svorky pro ochranné vodiče musí umožňovat připojení měděných vodičů o průřezu závislém na průřezu odpovídajících vodičů vedení podle tabulky 2. Svorky pro vodiče PEN musí být stejné jako pro nulové vodiče.

svorky rozvadece 2022 2
V případě krytů a vodičů z hliníku nebo slitin hliníku je nutné vzít v úvahu zejména nebezpečí elektrolytické koroze. Spojovací prostředky pro zajištění spojitosti vodivých částí s vnějšími ochrannými vodiči nesmí mít žádnou jinou funkci.
Zvláštní opatření mohou být nutná u kovových částí rozváděče, zejména destiček ucpávky, kde jsou použity povrchové úpravy odolné proti otěru, například práškové povlaky.
Není-li stanoveno jinak, musí identifikace svorek odpovídat normě ČSN EN IEC 60445 ed. 6.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, únor 2024

Číslo je zaměřené na osvětlovací techniku, nouzové osvětlení, software v automatizační technice, elektrotechnice a energetice.

Zajímavé odkazy

Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.

Najdete nás na Facebooku