Použití holých a izolovaných vodičů ve vnitřních obvodech rozváděče nízkého napětí

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

U spojů proudovodných částí nesmí docházet k nepřiměřeným změnám v důsledku normálního oteplení, stárnutí izolačních materiálů a vibrací vyskytujících se v normálním provozu.

Zejména je nutné vzít v úvahu vlivy tepelného roztahování a elektrolytického působení v případě odlišných kovů a stárnutí v důsledku dosahovaných teplot.

Spoje k přístrojům montovaným do dveří nebo na jiné pohyblivé části musí být provedeny za použití ohebných vodičů, např. třídy 5 nebo třídy 6 podle ČSN EN 60228, aby byl možný pohyb těchto částí. Vodiče musí být připevněny k pevné části a k pohyblivé části nezávisle na elektrických připojovacích svorkách.
Spoje mezi proudovodnými částmi musí být vytvořeny prostředky zajišťujícími dostatečný a trvalý styčný tlak.

pouziti vodicu 2023 1
Pokud se ověřování oteplení provádí na základě zkoušek podle čl. 10.10.2 normy ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení, za volbu použitých vodičů a jejich průřezů uvnitř rozváděče musí být odpovědný původní výrobce. Je-li ověřování oteplení prováděno podle pravidel hodnocení uvedených v čl. 10.10.4 normy ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3, musí mít vodiče minimální průřez podle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení. Kromě proudové zatížitelnosti vodičů se jejich volba řídí:

 • mechanickým namáháním, jimž smí být rozváděč vystaven;
 • metodou použitou pro položení a zajištění vodičů;
 • typem izolace;
 • typem připojovaných součástí (napři spínacích a řídicích zařízení odpovídajících souboru ČSN EN 60947 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí; elektronických přístrojů nebo zařízení).

pouziti vodicu 2023 2

V případě izolovaných plných nebo ohebných vodičů platí tato kritéria:

 • Musí být dimenzovány minimálně na jmenovité izolační napětí příslušného obvodu.
 • Vodiče spojující dvě připojovací místa nesmí mít žádný mezilehlý spoj, např. splétaný nebo svařovaný.
 • Musí se zabránit tomu, aby vodiče, které mají pouze základní izolaci, se dostaly do kontaktu s holými živými částmi na různých potenciálech.
 • Musí se zabránit kontaktu vodičů s ostrými hranami.
 • Napájecí vodiče k přístrojům a měřicím zařízením ve víkách nebo dveřích musí být instalovány tak, aby nemohlo dojít k žádnému mechanickému poškození vodičů v důsledku pohybu těchto vík nebo dveří.
 • Pájené spoje k přístrojům musí být dovoleny v rozváděčích pouze v případech, kde jsou přístroje pro tento typ spoje přizpůsobeny, a je použit specifikovaný typ vodiče.
 • U jiných přístrojů, než jsou uvedeny výše, nejsou pájecí kabelová oka nebo pájené konce slaněných vodičů přípustné v podmínkách silných vibrací. V místech, kde jsou silné vibrace během normálního provozu, například na plovoucích rypadlech a jeřábech, na palubě lodí, zvedacích zařízeních a lokomotivách je třeba věnovat pozornost upevnění vodičů.
 • Obecně má být k upínací jednotce svorky připojen pouze jeden vodič. Připojení dvou nebo více vodičů k jedné upínací jednotce svorky je přípustné pouze v těch případech, kdy jsou upínací jednotky svorky pro tento účel navrženy.
 • Vodiče různých obvodů smějí být uloženy vedle sebe, smějí být ve stejném elektroinstalačním kanálu (například elektroinstalační trubce, přípojnicovém rozvodu) nebo smějí být ve stejném vícežilovém kabelu, pokud toto uspořádání nenaruší řádnou funkci příslušných obvodů. Pokud jsou tyto obvody provozovány na různých napětích, musí být vodiče odděleny vhodnými bariérami. Alternativně musí být všechny vodiče ve stejném elektroinstalačním kanálu nebo kterýkoliv vodič v mnohožilovém kabelu izolovaný na nejvyšší napětí, kterému může být jakýkoliv vodič ve stejném kanálu nebo v mnohožilovém kabelu vystaven, například sdruženému napětí pro neuzemněné sítě a napětí vodiče vedení vůči zemi pro uzemněné sítě.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, duben 2024

Číslo je zaměřené na kvalitu elektrické energie, energetiku, elektromobilitu a alternativní zdroje energie.

Zajímavé odkazy

Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Vyhrajte termokamery Hikmicro nebo multimetry Fluke! Odpovězte na jednoduchou otázku a vyhrajte grafický multimetr Fluke 289 nebo špičkovou termokameru Hikmicro B20. Vstupenku na Amper 2024 obdrží každý.

Najdete nás na Facebooku