Světelné a zásuvkové obvody pro bytovou a občanskou výstavbu – 2. část

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

V dnešním pokračování žádaného seriálu se zaměříme na jištění světelných obvodů, osvětlení společných komunikací a osvětlení obytných místností.

Jištění světelných obvodů

Vedení světelného obvodu se jistí jističi nebo pojistkami nebo jiným jisticím prvkem se jmenovitým proudem nejvýše 25 A; vedení musí mít takový průřez, aby bylo předřazeným jisticím prvkem jištěno proti přetížení i zkratu. Je-li v prostorech bytových domů, občanské výstavby a na pracovištích užito proudových chráničů, pak žádný proudový chránič nesmí chránit více než jeden světelný obvod.
Každý koncový světelný obvod v bytech a obdobných prostorech pro ubytování se vybaví doplňkovou ochranou pomocí proudového chrániče (RCD), jehož jmenovitý reziduální proud nepřekračuje 30 mA.
Poznámka: Samostatná domácnost je prostor, jehož obyvatelé žijí a jedí odděleně od jiných osob v budově a mají přístup do tohoto prostoru přímo z venku budovy nebo skrz společnou halu (chodby, společné prostory apod.) Tato definice zahrnuje nejen dům, byt, mobilhome, rekreační objekt, garáž apod., ale také skupinu místností, nebo jednotlivý pokoj (používané jako oddělený obytný prostor), jako je např. hotelový pokoj, pokoj na ubytovně, chatka, bungalov, apartmán apod.
V ostatních prostorech (které nejsou byty a obdobné prostory) se zvažuje užití proudového chrániče (RCD), jehož jmenovitý reziduální proud nepřekračuje 30 mA pokud to vyžadují technické podmínky (například nevyhovující impedanční smyčka obvodu), nebo se předpokládá laická údržba svítidel.
Na toaletách pro zdravotně postižené se požaduje protipanické osvětlení v souladu s ČSN EN 1838 „Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení“.

Svetelne ofvofy 2021 2 1

Obvody pro osvětlení společných komunikací

Osvětlení pro jednotlivé prostory se navrhuje podle příslušných norem a hygienických předpisů. Pro osvětlení obytných budov platí ČSN 73 4301: 2004 „Obytné budovy“ a pro budovy občanské výstavby ČSN EN 12464-1 (36 0450) 2012 „Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory“.
Pro nouzové osvětlení platí ČSN EN 1838:2015 a ČSN 73 0802:2009 „Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty“. Pravidelné kontroly nouzového osvětlení se provádějí v souladu s požadavky ČSN EN 50172 „Systémy nouzového únikového osvětlení“ a v případě instalovaného automatického testu v areálu podle ČSN EN 62034 ed. 2 „Automatické zkušební systémy pro nouzové únikové osvětlení napájené z baterií“.

Osvětlení společných komunikací v objektu

Rozvody pro osvětlení schodišť, u nástupišť výtahů, chodeb apod.), se provádí těmito způsoby:

 • a) s jedním obvodem – svítidla jsou zapojena na jeden obvod,
 • b) se dvěma obvody – svítidla jsou zapojena na dva obvody jedné fáze tak, aby při poruše jednoho obvodu bylo možno zabezpečit orientační osvětlení o minimální intenzitě 2 lx z druhého obvodu,
 • c) se dvěma nebo více obvody – svítidla jsou zapojena na obvody napájené ze dvou, popř. tří fází tak, aby při poruše jednoho obvodu bylo možno zabezpečit orientační osvětlení o minimální intenzitě 2 lx z ostatních obvodů,
 • d) nouzovým osvětlením, které doplňuje jeden ze způsobů osvětlení uvedených v odstavcích a), b) nebo c).

Nouzové osvětlení se napájí ze zdroje na síti nezávislého (baterie nebo UPS) a zapíná se automaticky, a to:

 • u způsobu uvedeného v odstavci a) při přerušení napájení obvodu pro osvětlení společných komunikací,
 • u způsobu uvedeného v odstavci b) a c) při přerušení napájení rozvaděče, na němž jsou jištěny obvody pro osvětlení společných komunikací.

Na společných komunikacích objektů, kde se zřizuje nouzové osvětlení podle odstavce d), postačí z hlediska bezpečnosti, osvětlení provedené způsobem podle odstavce a).

Svetelne ofvofy 2021 2 3
Způsoby osvětlení se určují podle výšky budovy – tabulka 2 a podle druhu budovy tabulka 3, přičemž se osvětlení zřizuje podle údajů z té tabulky, která předepisuje náročnější způsob osvětlení.

Ovládání osvětlení společných komunikací objektu:

 • a) v budovách, ve kterých toto osvětlení ovládají jednotliví uživatelé, musí být možné ze všech míst, kde je to z důvodů bezpečného provozu nutné,
 • b) v budovách, ve kterých je osoba pověřená ovládáním tohoto osvětlení, může být ústřední,
 • c) kombinací způsobů uvedených v odstavcích a) a b).

Je-li osvětlení společných komunikací ovládáno samočinnými schodišťovými spínači, musí být možnost zapnout trvalé osvětlení, např. vypínači nebo přepínači. Tyto vypínače (přepínače) se umísťují v rozvodnici společné spotřeby domu, nebo na recepci (je-li jí objekt vybaven).
Je-li osvětlení provedeno způsobem podle b) nebo c), nesmí přerušení jednoho obvodu pro osvětlení společných komunikací narušit ovládání ostatních obvodů.
Při ovládání samočinnými schodišťovými spínači se musí použít ovládače se světelnou signalizací jejich umístění (např. ovládače se signální doutnavkou pro orientaci).
Je-li užito k ovládání spínačů se snímači reagujícími na výskyt osob ve sledovaném prostoru a osvětlenost denním světlem, je nutno dbát na vhodné seřízení snímače na snímanou plochu a časové nastavení doby osvitu.

Svetelne ofvofy 2021 2 2

Osvětlení obytných místností

V budovách pro bydlení se v obytných místnostech obvykle nepředepisují svítidla a počítá se s tím, že svítidla budou osazena uživatelem bytu. Zpravidla se zřizuje uprostřed místnosti světelný vývod ovládaný spínačem od vchodu do místnosti, aby bylo možno spínačem od dveří ovládat orientační osvětlení. Tam, kde konstrukce stavby neumožňuje provedení stropního vývodu (kde by stropní vedení muselo být vedeno na povrchu), nebo u malých místností nevyžadujících všeobecné osvětlení svítidly upevněnými na stropě, je nutno navrhnout rozvod tak, aby bylo možno spínačem od dveří ovládat orientační osvětlení (např. svítidla umístěná nad spínačem u vchodových dveří). Zásuvky pro osvětlení, ovládané spínačem u vchodu do místnosti, musí být odlišeny od ostatních zásuvek (např. označením nebo tím, že jsou odlišného vzoru, nebo barvy).
V bytech se doporučuje umísťovat spínače osvětlení místnosti ve výši kliky dveří (cca 105 až 110 cm nad podlahou).
Administrativní a jim podobné budovy, pokud jejich celkový instalovaný příkon přesahuje 3 kVA, se připojují k síti jen trojfázově. Jednotlivé jednofázové obvody musí být připojeny tak, aby všechny fáze sítě byly, pokud možno rovnoměrně zatíženy.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku