Požárně odolné trasy dle normy ČSN 73 0895

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Prevence požárů a ochrana ohrožených osob prostřednictvím projektování a výstavby budov je základním požadavkem legislativy na celém světě, včetně České republiky.

Pro omezení a pokud možno zamezení šíření požárů a ochranu osob v případě požáru jsou budovy vybaveny požárně bezpečnostními zařízeními. Mezi tato zařízení patří mimo jiné evakuační rádia, nouzové a protipanické osvětlení, elektrická požární signalizace, evakuační a požární výtahy. K plnění svých funkcí vyžadují tato zařízení přívod elektrické energie a často se spoléhají na komunikační spojení s jinými zabezpečovacími systémy v budově. Proto je klíčové, aby funkčnost těchto požárně bezpečnostních zařízení a technických zařízení v budovách byla zachována co nejdéle i v případě rozšíření požáru po celém objektu.

Pochopení normy ČSN 73 0895 pro požárně odolné trasy

ČSN 73 0895 specifikuje třídu funkčnosti při požáru nechráněné kabelové trasy na Px-R nebo PHx-R dle daného požárního scénáře ve smyslu vyhlášky č. 23/2008 Sb. V tomto scénáři "x" představuje časový interval funkčnosti trasy v minutách. Třída Px-R splňuje kritéria založená na teplotní křivce uvedené v ČSN EN 1363-1, která udává stoupající teplotu po celou dobu zkoušky. Třída PHx-R splňuje kritéria pro stálou teplotu 842 °C po dobu až 30 minut, poté zůstává teplota konstantní. Dále je možné sestavit unikátní požární scénář, kdy je funkčnost kabelové trasy klasifikována slovním popisem s uvedením doby funkčnosti v minutách.
Podle normy ČSN 73 0895 musí být požárně odolné trasy schopné odolat požáru po určitou dobu a udržet funkčnost přenosu dat a elektrického napájení. Norma stanovuje požadavky na těsnost kabelových vstupů, odolnost proti ohni a požáru, a také požadavky na materiály, které se používají při výrobě požárně odolných tras. Existují různé typy požárně odolných cest, jako jsou například kabelové žlaby, kabelové lávky, kabelové rošty a podobně.

odolne trasy 2023 1
Aby se zjednodušily testovací metodiky, jsou definovány základní kabelové trasy navzdory přítomnosti více kabelových nosných systémů a výrobců kabelů na trhu. Tyto trasy umožňují zkoušení „normových“ konstrukcí splňujících požadavky ČSN 73 0895. Tyto konstrukce jsou považovány za technicky „robustnější“ díky menším rozměrům a silnějším stěnám. Kromě toho lze testovat i nenormové konstrukce. Zvolený typ montáže (ať už normový či nenormový) pro kabelovou trasu není z hlediska její funkčnosti rozhodující. Důležité je, aby byly splněny požadavky na dobu funkčnosti kabelové trasy. Je odpovědností projektanta a dodavatelské společnosti rozhodnout, který typ kabelové trasy je pro jejich konkrétní aplikaci vhodnější.
Dodržování normy ČSN 73 0895 je důležité pro zajištění požární bezpečnosti budov a udržení funkčnosti kabelových tras v případě požáru. Výrobci kabelových systémů musí splňovat požadavky stanovené v normě ČSN 73 0895, aby mohli nabízet požárně odolné trasy, které jsou schopny odolat požáru a udržet funkčnost přenosu dat a elektrické energie.

odolne trasy 2023 2

Implementace normy ČSN 73 0895 v projektování

Implementace normy ČSN 73 0895 je zásadní při navrhování a výstavbě požárně odolných tras pro pozemní stavby. Tato norma poskytuje údaje pro zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru, včetně požadavků, zkoušek a klasifikace třídy funkčnosti Px-R a PHx-R. Navrhování prostorů kabelových tras s trvalým přívodem elektrické energie a přenosu dat je podrobně řešeno také v normě ČSN 73 0848. Dodržováním těchto norem mohou projektanti a stavitelé zajistit, aby kabelové trasy v jejich stavbách byly ohnivzdorné a zachovaly si svou funkčnost během požáru.
Pro zajištění trvalé účinnosti požárně odolných tras je nezbytná pravidelná údržba a kontrola. Norma ČSN 73 0895 poskytuje informace pro údržbu a kontrolu požárně odolných cest. Elektrická zařízení a kabely by měly být zkontrolovány, zda nejsou poškozené nebo opotřebované, a veškeré nezbytné opravy nebo výměny by měly být neprodleně provedeny. Dodržováním pokynů uvedených v normě ČSN 73 0895 mohou projektanti a stavitelé zajistit, že jejich protipožární trasy zůstanou v průběhu času účinné a bezpečné.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku