Kabelové rozvody z hlediska požární bezpečnosti

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Kabelové rozvody jsou nezbytnou součástí infrastruktury budov, ale také představují značné nebezpečí požáru, pokud nejsou správně navrženy a instalovány. Proto je požární bezpečnost u kabelových rozvodů nanejvýš důležitá.

Účelem požární bezpečnosti v budovách je zajistit bezpečnou evakuaci osob z ohrožených objektů, úspěšný požární zásah a zabránění šíření požáru uvnitř i mezi požárními úseky. Problematiku kabelových rozvodů v souvislosti s požární bezpečností řeší norma ČSN 73 0848, která poskytuje informace pro zajištění požární bezpečnosti v kabelových rozvodech a dále norma ČSN 73 0895, která řeší třídy funkčnosti nechráněné kabelové trasy. Správná realizace protipožárních opatření je zásadní pro předcházení požárním nebezpečím spojeným s kabelovými rozvody.

Pro zajištění správné požární bezpečnosti v kabelových rozvodech je klíčové zavést vhodná protipožární opatření. Mezi tato opatření patří použití ohniodolných kabelů s třídou reakce na oheň, jejich správné kladení a dodržování předpisů souvisejících s projektováním elektroinstalací z hlediska požární bezpečnosti. Správným provedením těchto opatření lze předejít požárním nebezpečím spojeným s kabelovými rozvody a zajistit bezpečnou evakuaci osob z ohrožených objektů, úspěšný požární zásah a zamezení šíření požáru jak v rámci požárních úseků, tak mezi nimi.

pozarni trasy 2023 1

Protipožární opatření pro kabelové rozvody

Pokud jde o kabelové rozvody, je požární bezpečnost zásadním hlediskem. Jedním ze způsobů, jak zajistit požární bezpečnost, je použití kabelů, které jsou navrženy tak, aby zpomalily šíření požáru. Kabely, které jsou ohnivzdorné, jsou testovány, aby bylo zajištěno, že nedojde k jejich zničení na požadovanou dobu během požáru.
Pro požární bezpečnost je také nezbytná správná instalace kabelové trasy a údržba kabelů. Kabely by měly být instalovány tak, aby nebyly při požáru rušeny okolními prvky a mohly si zachovat svou funkci po požadovanou dobu. Prostupy vedení by měly být utěsněny materiály, které splňují požadavky požární bezpečnosti. Požadavky požární bezpečnosti na kabelové rozvody jsou navíc v ČR od roku 2008 obsaženy v národních právních předpisech a normách.
Pro kabelové rozvody jsou z hlediska požární bezpečnosti důležité i systémy požární ochrany, včetně požárních signalizací a hasících systémů. Při navrhování oblastí kabelových tras a stanovení cílových požadavků na funkčnost je důležité zohlednit požární bezpečnost. Vysoce rizikovým oblastem, jako jsou kabelové rozvody a ventilační rozvody, by měla být z hlediska požární bezpečnosti věnována zvýšená pozornost.

Normy a předpisy pro požární bezpečnost v kabelových rozvodech

Normy a předpisy pro požární bezpečnost v kabelových rozvodech jsou klíčové pro zajištění bezpečnosti v případě požáru. V České republice platí národní a mezinárodní normy, které stanovují požadavky na požární bezpečnost kabelových rozvodů.
Od května 2009 platí norma ČSN 73 0848, která se zabývá návrhem prostoru pro kabelové trasy z hlediska požární bezpečnosti. Základní požadavky požární bezpečnosti elektrických kabelových tras jsou uvedeny dále v ČSN 73 0802 ed. 2 a ČSN 73 0804 ed. 2. Klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb související s elektrickými zařízeními a rozvody jsou uvedeny v ČSN 73 0810. Při projektování změn staveb, u nichž se vyskytují instalace kabelových tras, platí norma ČSN 73 0848 souběžně s ČSN 73 0834, a to pro měněné části budov nebo stanovených venkovních instalací.
Zároveň existují různé předpisy, jako například zákony o požární ochraně a výrobcích, které stanoví požadavky na požární bezpečnost kabelových rozvodů. Tyto předpisy pomáhají zajistit, že kabelové rozvody jsou instalovány a udržovány tak, aby minimalizovaly riziko a zajišťovaly bezpečnost v případě vzniku požáru.

pozarni trasy 2023 2

Význam školení požární bezpečnosti

Význam školení požární bezpečnosti pro personál mající na starost kabelové rozvody je zásadní pro minimalizaci rizik spojených s požárem. Personál musí pochopit nebezpečí požáru a rizika spojená s kabelovými rozvody, včetně požárního šíření a možnosti vzniku požáru při používání elektrických zařízení. Důležitým aspektem je také správná manipulace s požárně bezpečnostním zařízením, jako jsou hasicí přístroje a detektory kouře, aby byla minimalizována možnost vzniku požáru a zajištěna rychlá reakce v případě mimořádné události.
Personál by měl být také připraven na reakci na mimořádné události a evakuační postupy. Musí být schopen rychle a efektivně vyhodnotit situaci a přijmout nezbytná opatření, aby minimalizoval škody a bezpečnost všech zúčastněných osob. Evakuační postupy musí být zavedeny a pravidelně procvičovány, aby byla zajištěna rychlá a bezpečná evakuace v případě potřeby.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, září 2023

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
METRA BLANSKO zakázková výroba dle požadavků zákazníka AC a DC voltmetry a ampérmetry, otáčkoměry, vysokonapěťové děliče, převodníky elektrických veličin, proudové transformátory, revizní přístroje, multimetry, bočníky, kalibrace a servis. S přístroji Metra můžete spolehlivě měřit dalších 100 let.
Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.
Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.

Oblíbené normy

Najdete nás na Facebooku