Požadavky na kabely, kabelové žlaby a kabelové trasy u fotovoltaických systémů instalovaných na střechách z pohledu požární bezpečnosti

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

V současné době, kdy se stále více zaměřujeme na udržitelnou energetiku a snižování naší závislosti na fosilních palivech, hrají fotovoltaické systémy klíčovou roli v přechodu k čistým a obnovitelným zdrojům energie.

Instalace fotovoltaických panelů na střechy budov se stává stále častějším jevem, a to jak v rezidenčním, tak v komerčním sektoru. Aby byla zajištěna maximální efektivita a bezpečnost těchto systémů, je nezbytné věnovat pozornost kvalitě a specifikacím kabelů, kabelových žlabů a tras, které jsou klíčovými komponenty instalace.

Následující požadavky jsou stanoveny i pro systémy, které nesplňují požadavek § 103 odst. 1 písm e) stavebního zákona (např. překročení výkonnostní hranice 50 kWp) nebo při nesplnění podmínek pro bezpečnou instalaci podle Vyhlášky č. 114/2023 Sb.
Pro instalace malého rozsahu platí požadavky normy ČSN P 73 0847 Požární bezpečnost staveb - Fotovoltaické (PV) systémy v rozsahu přílohy A. Instalací malého rozsahu se rozumí PV systémů o výkonu nejvýše 10 kWp s případným bateriovým úložištěm nejvýše 20 kWh, a to na objektech OB1 podle ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování (včetně doplňkových staveb k těmto objektům) nebo nejvýše o třech nadzemních podlažích a nejvýše jedniím podzemním podlaží se zastavěnou plochou nejvýše 200 m2.
V případě, že je instalován PV systém v rámci novostavby, platí věcně příslušné normy požární bezpečnosti staveb s upřesněním podle normy ČSN P 73 0847.

fve trasy 2024 2

Požadavky jsou následující

 • a) Kabelová vedení jsou vedena tak, aby bylo eliminováno namáhání kabelů ostrým ohybem nebo tahem.
 • b) Uložení kabelů (kromě lokálních jednotlivých kabelů) musí být v plných ocelových žlabech třídy reakce na oheň A1 nebo A2 na podložkách třídy reakce na oheň A1 nebo A2 kromě případů, kdy pro střešní plášť jsou použity pouze materiály třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (včetně hydroizolace a tepelné izolace). Pokud jsou použity kabely PV systému splňující třídu reakce na oheň alespoň B2ca (s odolností proti UV záření) a zároveň se jedná o střešní plášť vyhovující klasifikaci BROOF(t3), nejsou kladeny požadavky na plné ocelové žlaby reakce na oheň A1 nebo A2 a žlaby mohou být provedeny jako otevřené. Za plný žlab je považována kabelová trasa s plným dnem. Případné otvory pro odtok vody apod. jsou přípustné.
 • c) V místě přechodu přes požární stěny vyvýšené nad střešní plášť musí být pro uložení kabelů provedeno také zakrytí žlabu alespoň do vzdálenosti 0,9 m.
 • d) V případě instalace měničů (střídačů) nebo jiných rozváděčů apod. vně objektu je třeba postupovat podle těchto zásad:
  • Na střeše objektu musí být tepelné izolace střešního pláště provedeny z výrobků třídy reakce na oheň A1/A2 a střešní plášť vyhovuje klasifikaci BROOF(t3), a to do vzdálenosti alespoň 300 mm od zařízení nebo musí být v tomto rozsahu provedena nehořlavá úkapová podložka na nehořlavých podkladech, které vytvoří mezi vanou a střešním pláštěm např. vzduchovou mezeru výšky minimálně 30 mm, kačírkem tloušťky 50 mm apod.
  • Na fasádě objektu musí být tepelné izolace obvodového pláště (jsou-li realizovány), případně ostatní povrchy obvodových stěn, provedeny z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, a to do vzdálenosti minimálně 500 mm od zařízení
   ve vodorovném směru a minimálně 900 mm ve svislém směru, případně musí být v tomto rozsahu (např.
   u stávajících objektů s již realizovaným zateplením nesplňujícím kritérium A1 nebo A2) provedena nehořlavá povrchová úprava (např. obkladová deska třídy reakce na oheň A1, A2 tloušťky minimálně 15 mm, případně nové zateplení provedené podle normy ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení přes zateplení stávající).
  • Na fasádě objektu nad střešním pláštěm (technologie instalovaná
   na stěny světlíků, na nástavby apod.) musí být splněny obě výše uvedené podmínky.
  • Ve vzdálenosti alespoň 1,5 m od měničů nesmí být umístěny:
   1. hořlavé světlíky, hořlavé rozvody a technologie (potrubí apod.),
   2. vyústění nasávání vzduchotechnických systémů kromě případů, kdy je součástí nasávání detekce kouře v souladu s ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (toto neplatí pro chráněné únikové cesty, pro které platí ČSN 73 0802 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty),
   3. požárně otevřené plochy jiných objektů.
  • Pro umístění měničů (střídačů) je doporučeno volit místo na konstrukci, které není pod přímým slunečním svitem. Pokud je ochrana instalace měničů (střídačů) nebo jiných rozvaděčů apod. před atmosférickými vlivy a slunečním svitem řešena přístřeškem, musí být použity pouze materiály třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Pro kabelové trasy použité při instalacích PV systému platí také ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku