Normy

ČSN 73 0872

Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením