Požadavky na elektrické rozvody uvnitř budov

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Elektrický rozvod je podle definice ČSN 33 2130 ed. 3 elektroinstalace uvnitř budovy. K těmto rozvodům patří i elektrická zařízení umístěná vně budovy, avšak sloužící výhradně této budově.

Všechny vnitřní elektrické rozvody musí vyhovovat normě ČSN 33 2130 ed. 3 a dalším souvisejícím normám, a to zejména ze souborů norem ČSN 33 2000, ČSN EN 50174 a ČSN 7308XX.

Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat požadavky na:

 • a) bezpečnost osob, chovaných zvířat a majetku za normálního stavu i při předpokládaných poruchových událostech v napájecí distribuční soustavě;
 • b) provozní spolehlivost;
 • c) přehlednost rozvodu, umožňující rychlou lokalizaci a odstranění případných poruch;
 • d) snadnou přizpůsobivost rozvodu při požadovaném přemisťování elektrických zařízení a strojů;
 • e) zamezení nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křižování a souběhu se sdělovacím vedením;
 • f) vzhled;
 • g) hospodárné použití typizovaných jednotek a celků;
 • h) hospodárnost rozvodu;
 • i) neustálé instalování elektrických řízení s takovou elektromagnetickou kompatibilitou a odolností, aby tato zařízení uspokojivě fungovala, aniž by sama způsobovala nepříznivé elektromagnetické rušení jiného zařízení v tomto prostředí.

pozadavky na rozvody 2020 1

Při projektování budov musí být pamatováno na stavební úpravy, nutné pro hospodárné provedení elektrických rozvodů a elektronických komunikací. Stavební konstrukce musí umožnit provedení elektrických rozvodů a umístění vývodů v místech, kde tyto rozvody a vývody jsou z hlediska provozu nutné.
Vedení se zásadně ukládají jako skrytá. Pouze v nebytových prostorách a při dodatečné montáži je možno vedení ukládat na povrchu. Zóny pro ukládání elektrických vedení ve stěnách a pro umisťování elektrických přístrojů jsou definovány v článku 7.10 normy ČSN 33 2130 ed. 3. Pro ukládání vedení do stropů a podlah platí norma ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.
Dodatečné uložení vedení do elektroinstalačních kanálů (lišt) určených pro použití v bytové a občanské výstavbě lze považovat za skrytě uložené vedení.
Při návrhu vnitřních rozvodů je třeba zajistit i vnitřní ochranu před bleskem v souladu s požadavky uvedenými v souboru ČSN EN 62305 ed. 2.
Elektrická zařízení musí být vybrána a instalována s ohledem na vnější vlivy, jimž zařízení může být vystaveno v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed. 3. Z tohoto důvodu musí být pro každý elektrický rozvod jednoznačně určeny vnější vlivy, které na něj budou v místě instalace působit.

pozadavky na rozvody 2020 2
Při určování vnějších vlivů je nutno přihlédnout k požadavkům dalších norem ze souboru ČSN 33 2000 a dále k požadavkům norem protipožární bezpečnosti.
V případě, že se v místnosti zřizují elektrická zařízení pro podporu životních funkcí, je třeba postupovat v souladu s požadavky uvedenými v ČSN 33 2000-7-710.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, březen 2020

Číslo je zaměřené na elektroinstalační techniku a elektrozařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.