Použití proudových chráničů ve světelných obvodech v sítích TN a TT

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Článek 411.3.4 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 stanovuje požadavek na zajištění doplňkové ochrany AC koncových světelných obvodů pomocí proudového chrániče (RCD), jehož reziduální pracovní proud nepřekračuje 30 mA v prostorech pro samostatnou domácnost.

Tento požadavek navazuje na požadavek stanovený v ČSN 33 2130 ed. 3, který rozšiřuje o nově definované prostory. Zároveň je v ČSN 33 2130 ed. 3 v čl. 5.2.9 stanoveno, že je-li v prostorech bytových domů, občanské výstavby a na pracovištích užito proudových chráničů, pak žádný proudový chránič nesmí chránit víc než jeden světelný obvod. Změna Z1 poté článek 5.2.9 normy ČSN 33 2130 ed. 3 doplňuje o odstavec: „Každý koncový světelný obvod v bytech a obdobných prostorech pro ubytování se vybaví doplňkovou ochranou pomocí proudového chrániče (RCD), jehož jmenovitý reziduální proud nepřekračuje 30 mA“.

rcd sv obvody 2022 1
Důvod, proč normy upřednostňují použití jednoho RCD pro každý koncový světelný obvod spočívá ve vlastnostech předřadníků zářivek, či tzv. driverů LED světelných zdrojů. Tyto přístroje mají již z principu určité vlastnosti, které při rozsvícení a i vlastním svícení, mohou RCD vyhodnotit jako poruchový stav. Mezi tyto vlastnosti patří například únikový proud, přechodové nabíjecí jevy, atd.

rcd sv obvody 2022 2
Použití skupinového třífázového proudového chrániče pro ochranu jednoho světelné obvodu a více zásuvkových obvodů sice normami zakázané není, ale takovéto řešení se nedoporučuje z důvodu nemožnosti vyloučit možnost vzájemného ovlivňování koncového světelného a koncových zásuvkových obvodů při aktivaci chrániče, např. při aktivování chrániče unikajícími proudy při použití ručního nářadí může zároveň dojít k vypnutí světel, což vytváří nebezpečnou situaci z hlediska obecné bezpečnosti.
Z hlediska bezpečnosti se důrazně doporučuje použití samostatného proudového chrániče pro každý jednotlivý koncový světelný obvod.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2023

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!

Najdete nás na Facebooku