Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí u kabelové rozvodné skříně

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Kabelová rozvodná skříň musí zahrnovat ochranná opatření a musí být vhodná pro instalace navržené tak, aby ochranná opatření odpovídala a byla v souladu s normou ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a PNE 33 0000-1 ed. 5.

Kabelová rozvodná skříň musí mít ochrannou PEN přípojnici pro usnadnění automatického odpojení od zdroje napájení pro:

  • ochranu před důsledky poruch uvnitř kabelové skříně;
  • ochranu před důsledky poruch ve vedeních napájených prostřednictvím kabelové skříně.

Konstrukční části kabelové skříně se nesmí používat jako ochranná PEN přípojnice. Konstrukční (mechanické) upevnění přípojnice PEN v kabelové skříni nesmí být použito jako připojovací místo vnějších vodičů.
Přípojnice PEN musí být vodivě spojena s ochrannou svorkou kabelové skříně a musí umožnit připojení ochranných vodičů vnějších rozvodů. Její povrchová úprava musí umožnit přímé připojení jak Al, tak Cu vodiče a musí být stálá (nesmí se pokrývat nevodivými kysličníky). Přípojnice vodiče PEN v kabelové skříni nemusí být izolována.
Kovové neživé části kabelové skříně přístupné dotyku se musí chránit před nebezpečným dotykovým napětím a musí být spojeny s ochrannou svorkou kabelové skříně. Spojení s ochrannou svorkou se nepožaduje u neživých částí, u kterých není nebezpečí jakéhokoliv dotyku s živými částmi a u malých neživých částí jakými jsou šrouby, nýty apod.
Dveře kabelové skříně, pokud nejsou z izolačního materiálu, musí být vodivě spojeny s ochrannou svorkou skříně. Kovové závěsy dveří vodivě spojené s ochrannou svorkou se považují za dostatečné vodivé spojení.
Požadavky na spojitost uzemnění zajišťující ochranu před důsledky poruch uvnitř kabelové skříně a požadavky na PEN vodič kabelové skříně zajišťující ochranu před důsledky poruch ve vnějších vedeních napájených prostřednictvím kabelové skříně stanovuje norma ČSN EN 61439-1 ed. 2 v čl. 8.4.3.2.
Průřez přípojnice vodiče PEN v kabelové skříni, k němuž mají být připojeny vnější vodiče, nesmí být menší než hodnota vypočtená dle vzorce uvedeného v Příloze B – ČSN EN 61439-1 ed. 2.

kabelova rozvodna skrin 2018

Ochranná svorka kabelové rozvodné skříně

Ochranná svorka kabelové rozvodné skříně musí být konstrukčně uzpůsobena tak, aby umožňovala připojení jak ocelového uzemňovacího pozinkovaného pásku obdélníkového průřezu, tak uzemňovacího vodiče kruhového průřezu (kruhový vodič musí být ve svorce aretován). Konstrukční provedení ochranné svorky a napojení na ochranný obvod kabelové skříně (PEN přípojnici), musí umožňovat bezpečné měření zemního odporu zemniče kabelové skříně bez nutnosti vyjmutí spojovacího materiálu a bez demontáže uzemňovacího pásku obdélníkového průřezu nebo vodiče kruhového průřezu. Při rozpojení nesmí dojít k narušení mechanické pevnosti, deformace nebo posunutí celé přípojnice PEN.
Požadavky na místa pro připojení ochranných vodičů k elektrickým předmětům, případně k jiným neživým částem, které je nutno chránit před nebezpečným dotykovým napětím, stanovuje norma ČSN 33 0360 ed. 2. Místo připojení ochranného vodiče musí být označeno značkou 5019 z IEC 60417 – Ochranné uzemnění. Tato označení musí být vždy na pevné neodnímatelné části v blízkosti místa připojení ochranného vodiče. Označení musí být trvanlivé a v provozu nesmazatelné.
Označení vnějšího místa připojení pouze barvou, obtisky, samolepícími štítky apod. není přípustné.

Prostředky pro uzemnění a zkratování

Přívodní a vývodní jednotky v kabelové rozvodné skříni musí být konstruovány tak, aby mohly být bezpečně uzemněny a zkratovány pomocí zařízení doporučeného (doporučených) výrobcem kabelové rozvodné skříně, což zajišťuje, že stupeň ochrany krytem kabelové skříně uvedený výrobcem bude dodržen (uzavřené dveře kabelové skříně). Tento požadavek neplatí, pokud by to mohlo způsobit ohrožení bezpečnosti vyplývající z podmínek bezpečné obsluhy a práce na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti stanovených PNE 33 0000-6 ed. 2.
Vývodní/přívodní jednotky kabelové rozvodné skříně, které mají napájet venkovní vedení se závěsnými kabely nebo se svazkovými izolovanými vodiči, musí být navrženy tak, aby připojené kabely (připojené izolované svazkové vodiče) mohly být uzemněny na svorkách vývodní jednotky.

Svodiče přepětí

V případě nezbytné provozní naléhavosti, musí kabelová rozvodná skříň umožňovat se souhlasem výrobce a dle jeho podkladů i dodatečnou montáž svodičů přepětí (např. přípojková skříň pro smyčkové připojení).

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, únor 2024

Číslo je zaměřené na osvětlovací techniku, nouzové osvětlení, software v automatizační technice, elektrotechnice a energetice.

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.
Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.

Najdete nás na Facebooku