Novinky v přepěťových ochranách

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jako tradičně i v letošním roce se sortiment přepěťových ochran OEZ rozšířil o další, technicky vyspělejší provedení. Pokud mluvíme o ochraně proti přepětí způsobeném úderem blesku, mluvíme většinou o třístupňové koordinované ochraně (T1, T2 a T3). Každý ze stupňů zajišťuje vyrovnání potenciálů v konkrétním místě instalace a tak eliminuje nežádoucí přepětí.

První, nejvýkonnější stupeň musí být umístěn co nejblíže hlavní uzemňovací přípojnici, tedy ihned u vstupu vedení do objektu. Třetí stupeň musí být naopak umístěn co nejblíže k chráněnému zařízení citlivému na přepětí. Druhý stupeň umístíme „někde mezi“.

První stupeň ochrany musí zvládnout propustit obrovské množství energie a nesmí selhat. Na něm závisí celá ochrana. Pro náročnější aplikace je konstruován na bázi výkonového jiskřiště, pro méně náročné aplikace je možné jiskřiště nahradit výkonovým varistorem. Pokud je první stupeň vynechán nebo špatně navržen, při přímém úderu blesku do objektu nastanou obrovské škody na elektroinstalaci a elektrických zařízeních. Myšlenka, že přepěťová ochrana v prodlužovacím kabelu bleskový proud zvládne, je naprosto mylná.

Použijeme-li první stupeň na bázi jiskřiště, je potřeba jej vždy doplnit o druhý stupeň na bázi varistoru. Varistory reagují rychleji na narůstající napětí, a tak dochází k menšímu zatížení instalace přepětím. Toto opatření samozřejmě není nutné u již zmíněného výkonového varistoru, který plní funkci jak prvního, tak i druhého stupně zároveň.

Dnešní technologie umožňují spojit výhody prvního (výkon) a druhého (rychlost) stupně do jednoho přístroje a tím ušetřit jak finanční prostředky, tak i drahocenné místo v rozváděči. Kombinace prvního a druhého stupně jsou v nabídce OEZ ve dvou základních provedeních: výkonové jiskřiště + varistor a výkonový varistor.

1) Provedení výkonové jiskřiště + varistor – typové označení SJBC-…

 • S svodič bleskových proudů a přepětí
 • J hlavní prvky tvoří výkonové jiskřiště (T1) a varistor (T2)
 • BC v jednom přístroji je tedy realizován jak první (T1), tak i druhý (T2) stupeň 

svodice_web2

Přepěťová ochrana je určena pro hladiny ochrany před bleskem LPL I a LPL II dle ČSN EN 62305. Je konstrukčně realizována společnou základnou, do níž jsou zasunuty výměnné moduly. V základně je provedeno patřičné propojení jednotlivých pólů přístroje, což urychlí práci při instalaci. Další výhodou je možnost vyjmutí vyměnitelných modulů před měřením izolačního stavu instalace při revizi. Moduly vysuneme, provedeme měření a moduly opět zasuneme do pracovní polohy.

2) Provedení výkonový varistor – typové označení SVBC-…

 • S svodič bleskových proudů a přepětí
 • V hlavní prvek tvoří výkonový varistor
 • BC v jednom přístroji je realizován jak první (T1), tak i druhý (T2) stupeň 

svodice_web3

Toto řešení je určeno pro hladiny ochrany před bleskem LPL III a LPL IV. Je kompromisem mezi cenou a výkonem. Lze použít v aplikacích, kde je nižší riziko úrazu nebo vzniku hmotné škody z důvodu úderu blesku. Dosud OEZ dodával tyto svodiče v pevném jednopólovém provedení.

V letošním roce uvádí OEZ na trh nová provedení přepěťových ochran kombinovaného prvního a druhého stupně T1 + T2 (B + C) na bázi varistoru s výměnnými moduly. Nové přístroje jsou k dispozici ve variantách 1+0, 3+0, 3+1 a 4+0 bez dálkové signalizace poruchy a ve variantách 1+1, 3+0, 3+1 a 4+0 s dálkovou signalizací poruchy.

Výhody:

 • úspora času při instalaci – jednotlivé póly přístroje jsou již propojeny v základně
 • úspora času při revizích – před revizí není nutné odpojovat přívodní vodiče
 • úspora času při údržbě – v případě potřeby vyměníme pouze výměnný modul

3) Nový svodič přepětí D

do instalační krabice k zásuvce – typové označení SVD-…

svodice_web1

Pro aplikace, kde nejsou použity žádné elektronické přístroje, první a druhý stupeň ochrany teoreticky stačí. Takový případ je ale v dnešní době spíše výjimkou. Většinou je potřeba ochránit proti přepětí právě citlivé spotřebiče. Pro tyto případy je třeba doplnit třetím stupněm ochrany T3. Třetí stupeň musí být umístěn co nejblíže chráněnému zařízení. Napětí indukované na dlouhých vodičích (více než 10 m) mezi poslední ochranou a chráněným zařízením může dosáhnout hodnoty, která zařízení spolehlivě zničí.

V sortimentu OEZ jsou dvě provedení přepěťových ochran typu T3 s instalací na „U“ lištu. V některých případech ale není podružný rozváděč „dostatečně blízko“ a je třeba zařízení chránit jiným způsobem. Ideálním místem je zásuvka nn, která je v rámci pevné elektroinstalacenejblíže ke koncovému zařízení.

Většina současných provedení přepěťových ochran do instalační krabice vyžaduje doplnění instalace o další instalační krabici. Je totiž téměř nemožné k existující zásuvce přidat přepěťovou ochranu a zapojit ji v souladu s předpisy pomocí příslušných svorek. OEZ přichází s revolučním provedením, které je možné díky svým výhodám instalovat do již existující zásuvky (resp. příslušné instalační krabice).

Nové provedení se neinstaluje pod zásuvku, ale přímo po bocích instalační krabice. Dokonce jej lze instalovat i do mělkých instalačních krabic spolu se zásuvkou.

V případě průběžného zapojení zásuvky využijeme již připravenou odbočku na vodičích. Není tedy nutné pro spojení více vodičů používat speciální svorky. Zařízení je vybaveno akustickou signalizací nefunkčnosti ochrany. Signalizaci je možné přerušit vytažením odpojovacího pásku.

Závěr

Pro běžnou aplikaci tedy použijeme na ochranu proti přepětí ze sítě nn kombinovaný svodič T1 + T2 v závislosti na typu aplikace (SJBC nebo SVBC). Citlivé spotřebiče chráníme použitím T3 v podružném rozváděči (SVD-…-MZS). Pokud je vzdálenost („po kabelu“) mezi podružným rozváděčem a chráněným zařízením větší než 10 m, použijeme T3 do instalační krabice k zásuvce (SVD-…-AS).

Více informací naleznete na www.oez.cz.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cervenec 2022

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2022

Číslo je zaměřené na spínací techniku, strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Zajímavé odkazy

Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.

Najdete nás na Facebooku