3+1 výhoda automatických přepínačů zdrojů TruONE® společnosti ABB

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

U kritických aplikací, jako jsou nemocnice, datová centra, telekomunikační instalace nebo kontinuální výrobní linky, je zásadně důležitá nepřetržitá dodávka energie. Proto mají vedle primárního zdroje napájení zajištěn i alternativní zdroj, např. záložní síť nebo motor-generátor.

Přepínání mezi těmito zdroji zajišťuje v případě výpadku automatický přepínač (ATS), který by měl být rychlý a spolehlivý, umožňovat snadnou instalaci, nastavení a provoz a vyhovovat nejnovějším trendům v oblasti komunikace a digitalizace, to vše ideálně v kompaktním provedení.

Stávající nabídka na trhu

Řada dostupných řešení na trhu však těmto požadavkům nevyhovuje. Vznikala inovací a spojováním již existujících přístrojů, konkrétně mechanickým spojením dvou vzájemně blokovaných odpínačů, k nimž byl pro možnost dálkového ovládání přidán motorický pohon, a pro zajištění automatického přepínání byla doplněna elektronická záskoková jednotka, která monitoruje stav jednotlivých zdrojů a dle nastavených parametrů zajišťuje přepínání mezi nimi. Jedná se tedy o složitou sestavu propojenou mnoha vodiči. Namísto jednoduchého přístroje, který přepne zátěž na dostupné napájení v okamžiku, kdy je to třeba, jsou nabízena složitá řešení.

Řešení ABB

Společnost ABB proto vyvinula zcela nový automatický přepínač, při jehož vývoji byly záměrně opomenuty všechny existující komponenty. Žádná evoluce, ale úplně nový přepínač typové řady TruONE® (obr. 1), který splňuje požadavky na rychlé a spolehlivé přepnutí na alternativní zdroj, ale který nemá žádná omezení vyplývající z komponent použitých u stávajících řešení. Výsledkem je přepínač, který se projektantům snadno navrhuje, výrobcům snadno instaluje a uživatelům snadno nastavuje i provozuje. Vyhovuje také nejnovějším trendům komunikace a digitalizace a přináší mnoho výhod a vylepšení, která u stávajících řešení dostupných na trhu chybí.

 TruONE 2021 1

Mezi hlavní výhody nového řešení patří:

1. Jednoduchý návrh a montáž
Design nového přepínače sdružuje všechny potřebné senzory, ovladače, spínací prvky, uživatelské rozhraní, zapojení a přepínací logiku do jedné kompaktní jednotky. Projektant tak nemusí řešit např. zapojení dvou mechanicky blokovaných spínacích prvků, jejich zapojení a spínací logiku.
Také montáž jediného přístroje je pro výrobce rozváděčů výrazně jednodušší a rychlejší. Přepínač stačí upevnit čtyřmi šrouby do skříňky nebo rozváděče a připojit k němu přívodní kabely jednotlivých zdrojů a vývodní kabel do napájené aplikace. Na vývodní straně má přepínač jen jednu připojovací svorku, a není tak třeba instalovat silové propojovací můstky, jako je tomu u stávajících přepínačů. Tato vlastnost šetří nejen montážní čas a materiál, ale také snižuje množství spojů a tím i přechodových odporů, na kterých vznikají zbytečné ztráty, které je následně nutné ve formě ztrátového tepla odvést z rozváděče ven.
Další výhodou je snadné a rychlé vyvedení uživatelského rozhraní na dveře rozváděče: stačí rozhraní sejmout z přepínače (obr. 2a), upevnit jednou maticí do dveří a propojit s přepínačem jediným datovým kabelem s konektorem RJ45 (obr. 2b). Uživatelské rozhraní na dveřích rozváděčové skříně může sloužit nejen pro ovládání přepínače tlačítky umístěnými ve spodní části rozhraní, ale také jako signalizace stavu přepínače, signalizace stavu jednotlivých zdrojů a signalizace polohy, ve které se přepínač nachází. Úplně tak lze vynechat montáž a zapojení běžných tlačítek a signálek na dveře rozváděče, protože uživatelské rozhraní jejich funkci plně nahradí. Kromě úspory nákladů na materiál a na montáž je toto řešení spolehlivější a bezpečnější, protože uživatelské rozhraní je připojeno jen jedním datovým kabelem. Tím se vylučuje možná chyba vzniklá uvolněním některého z propojů jako u klasické instalace, nehrozí ani zavlečení nebezpečného napětí na dveře rozváděče.

2. Snadné nastavení a uvedení do provozu
V typickém případě jsou parametry zdrojů a samotného přepínače nastavovány ručně v jednotlivých dílčích menu. Tento způsob je u přepínače TruONE® také možný, pro snadnější a rychlejší nastavení je však vybaven také automatizovanou konfigurací. V tomto nastavení přepínač automaticky detekuje jmenovité hodnoty napětí, frekvence, fázový systém, sled fází a umístění nulového vodiče (1. nebo 4. pól) zdrojů, které si uloží do paměti. S takto automaticky nastavenými hodnotami lze přepínač okamžitě spustit do provozu. Stále však zůstává zachována možnost tyto hodnoty ručně upravit, a přizpůsobit tak chování přepínače individuálním potřebám konkrétní aplikace.
Další možností je nastavení všech parametrů na obrazovce počítače v software Ekip Connect 3, který je volně ke stažení. Narozdíl od procházení jednotlivých položek v menu uživatelského rozhraní, je nastavení v počítači přehlednější a rychlejší. Konkrétní konfiguraci si můžete také uložit a importovat do dalších přepínačů. Takto lze rychle a efektivně nastavit více přepínačů, nebo nastavení z jednoho přepínače snadno použít i pro přepínače další.
Výše uvedené způsoby, kdy není třeba ručně procházet položkami menu, zkracují dobu nastavování přepínače až o 80 % a významně snižují pravděpodobnost lidské chyby.

3. Spolehlivý provoz
Vedle jednoduchosti zapojení uvedené v předchozích odstavcích je přepínač zdrojů TruONE® pro zajištění spolehlivého provozu vybaven funkcí prediktivní údržby. Přístroj obsahuje teplotní senzory, takže kombinací měřených hodnot napětí, proudů, účiníku a teploty během spínání je schopen vypočítat opotřebení kontaktů a díky tomu odhadnout životnost zařízení.
Jeden z teplotních senzorů je umístěn přímo na kontaktech, a dokáže tak indikovat uvolněný spoj na připojovacích svorkách, který bývá častou příčinou požáru. Narozdíl od běžného snímání teploty termokamerou, které se obvykle provádí při periodické revizi zařízení, je tak u přepínače TruONE® potenciálně uvolněný kontakt hlídán nepřetržitě.
Přepínač TruONE® je také vybaven hodinami reálného času. Umožňuje tak nejen zaznamenávat veškeré události do deníku, ale také v nastavitelných intervalech testovat funkčnost záložního generátoru. O testech vede záznamník, kdy a s jakými parametry byl generátor testován, a na základě těchto informací může uživatel s předstihem odhalit blížící se poruchu a přijmout nápravná opatření.

4. Nepřekonatelná konektivita
Přepínač TruONE® dokáže komunikovat až šesti různými komunikačními protokoly, které však nejsou do přepínače pevně zabudovány. Komunikace je realizována pomocí volitelných zásuvných modulů, které lze do přepínače doplnit kdykoliv později přímo v místě instalace nebo moduly komunikace vyměnit, pokud bude přepínač komunikovat na jiném protokolu, než bylo původně zamýšleno. Přepínač tak splňuje nejen současné požadavky, ale je připraven i na změny a rozšíření, které můžou nastat během provozu.

 TruONE 2021 2

Klíčové vlastnosti

Největší předností je bezesporu to, že na rozdíl od stávajících řešení se jedná o jeden ucelený přístroj, ve kterém všechny komponenty a propojení nutná pro detekci a přepínání mezi zdroji jsou integrována uvnitř přístroje. Takový přístroj zjednodušuje specifikaci, montáž a nastavení, zvyšuje spolehlivost a bezpečnost, a je připraven na doplnění nebo změny komunikačních protokolů.

 TruONE 2021 3

Základní parametry:

 • Jmenovité proudy 200–1600 A
 • Jmenovité napětí 200–480 V, rozsah pracovního napětí ± 20%
 • Celosvětové pokrytí (IEC i UL)
 • Typy přepnutí se stabilní (I-O-II) vypnutou polohou nebo bez stabilní (I-II) vypnuté polohy
 • Rychlé přepnutí v desítkách až stovkách milisekund (jak I-O-II, tak I-II provedení)
 • Vypínatelná funkce kontroly soufázovosti zdrojů před přepnutím (In-phase monitor)
 • Tři úrovně uživatelského rozhraní a tomu odpovídající výbava přepínače
 • Možnost ručního ovládání, a to i přes dveře rozváděče
 • Nastavitelné funkce digitálních vstupů a výstupů, a rozšíření o další digitální vstupy a výstupy
 • V nabídce jsou přepínače jak pro volnou montáž, tak ve skříni se stupněm krytí IP54
 • Prediktivní údržba

Pro více informací navštivte webové stránky, stáhněte si technický katalog nebo kontaktujte firmu ABB.

ABB s.r.o.
Elektrotechnika
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kontaktní centrum: 800 312 222
www.abb.cz/nizke-napeti

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2024

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku