Typy a požadavky na svítidla nouzového osvětlení

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Pro nouzové osvětlení je nezbytné použít svítidla, která splňujícího vedle obecných normativních požadavků zejména požadavky normy ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení.

Svítidlo nouzového osvětlení splňující požadavky normy ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 musí být umístěno tak, aby zajistilo dostatečnou osvětlenost v blízkosti každých únikových dveří a v místech, kde je nezbytné zdůraznit možné nebezpečí nebo bezpečnostní zařízení.

Místa, která musí být zdůrazněna:

 • a) každé dveře určené pro nouzový východ;
 • b) v blízkosti schodiště;
 • c) v blízkosti každé jiné změny úrovně;
 • d) nařízené únikové východy a bezpečnostní značky;
 • e) při každé změně směru;
 • f) při každém křížení chodeb;
 • g) vně a v blízkosti každého konečného východu;
 • h) v blízkosti každého místa první pomoci;
 • i) v blízkosti každého hasicího prostředku a požárního hlásiče.

V blízkosti se rozumí naměřená vodorovná vzdálenost menší než 2 mMísta uvedená pod body h) nebo i), nejsou-li na únikové cestě ani v prostoru s protipanickým osvětlením, musí být osvětlena minimálně 5 lx na úrovni podlahy.
Nouzové únikové osvětlení musí zajistit, aby osvětlení bylo poskytnuto včas, automaticky a po potřebnou dobu na určeném místě v době, kdy má normální napájení běžného osvětlení výpadek. Nouzové únikové osvětlení musí být aktivováno nejen při úplném výpadku napájení normálního osvětlení, ale i v případě, že se jedná o omezenou poruchu, jako je např. porucha v koncovém obvodu.
Instalace musí zajistit, aby nouzové únikové osvětlení splňovalo tyto podmínky:

 • a) osvětlovalo označení únikové cesty,
 • b) zajišťovalo osvětlení na těchto cestách a po celé jejich délce tak, aby byl umožněn bezpečný pohyb směrem k východům a těmito východy na místo bezpečí,
 • c) zajišťovalo to, aby požární hlásiče a požární zařízení podél únikových cest mohla být snadno lokalizována a použita,
 • d) umožňovalo provádět činnost související s bezpečnostními opatřeními.

typy no 2022 1

Typy nouzových svítidel

Kombinované svítidlo pro nouzové osvětlení
Má dva a více světelných zdrojů, ze kterých je alespoň jeden připojen na napájení nouzového osvětlení a ostatní na napájení normálního osvětlení, kombinované svítidlo může být pro trvalé nebo dočasné nouzové osvětlení.

Svítidlo pro trvalé nouzové osvětlení
Má světelné zdroje pro nouzové osvětlení zapnuté po celou dobu, po kterou je potřebné normální nebo nouzové osvětlení.

Svítidlo pro dočasné nouzové osvětlení
Má světelné zdroje pro nouzové osvětlení v činnosti pouze tehdy, když je napájení normálního osvětlení přerušeno.

Samostatné svítidlo pro nouzové osvětlení
Má všechny součásti jako je baterie, světelný zdroj, ovládací jednotky, zkušební a monitorovací zařízení.

Typy režimů nouzových svítidel

Normální režim
Je stav samostatného svítidla pro nouzové osvětlení, které je připravené na nouzový provoz, když je zapnuté normální napájení, v případě poruchy normálního napájení se samostatné svítidlo přepne automaticky na nouzový režim.

Nouzový režim
Je stav samostatného svítidla pro nouzové osvětlení, které zabezpečuje osvětlení při napájení ze svého vnitřního napájecího zdroje, když nastala porucha normálního napájení.

Režim klidového stavu
Je stav samostatného svítidla pro nouzové osvětlení, které je záměrně zhasnuté, když se vypne normální napájení a v případě obnovení normálního napájení se vrátí automaticky do normálního režimu. Všechna svítidla pro nouzové osvětlení se musí zatřídit jako svítidla vhodná pro přímou montáž a na normálně zápalné podkladové plochy (označení F).

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, září 2023

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

METRA BLANSKO zakázková výroba dle požadavků zákazníka AC a DC voltmetry a ampérmetry, otáčkoměry, vysokonapěťové děliče, převodníky elektrických veličin, proudové transformátory, revizní přístroje, multimetry, bočníky, kalibrace a servis. S přístroji Metra můžete spolehlivě měřit dalších 100 let.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.
Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.

Najdete nás na Facebooku