Umístění měřicích zařízení v sítích NN

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Měřicí zařízení se osazuje výhradně do elektroměrových rozvodnic (rozváděčů) nebo na elektroměrové desky k tomu určené, a to co nejblíže místu připojení k distribuční soustavě nebo hlavnímu domovnímu vedení.

Obecně se měřicí zařízení umisťuje na veřejně přístupné neuzamykatelné místo.

V budovách, které mají charakter bytových domů a kde je zřízeno hlavní domovní vedení (nejméně 4 samostatná odběrná místa pro 4 samostatné byty), se umisťují elektroměrové rozváděče a elektrorozvodná jádra na volně přístupná místa z vnitřního veřejného prostoru na neuzamykatelné chodbě v prostorách s normálními vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy.
U objektů občanské vybavenosti, ve kterých je více odběrných míst (např. obchodní střediska, domy služeb apod.), se doporučuje elektroměry soustředit do jednoho neuzamykatelného místa k tomu účelu vybaveného (např. energetické centrum, rozvodna NN.). Takové místo musí být vždy volně přístupné z vnitřního veřejného prostoru.
V případě jednotlivých objektů (rodinné domy, rekreační chaty, garáže apod.) se elektroměrové rozvodnice umísťují na vnější straně objektu. V případě, kdy součástí objektu je pozemek, elektroměrové rozvodnice se umisťují do pilířů v oplocení, respektive na hranici pozemku na veřejně přístupném neuzamykatelném místě, a to v těsné blízkosti k místu připojení k distribuční síti (přípojkové skříni). Otvírání dvířek elektroměrového rozváděče musí být v takovém případě umožněno z veřejně přístupného neuzamykatelného místa.
V chatových a zahrádkářských osadách, v řadových garážích a podobně, se elektroměry pro několik objektů (zákazníků) soustřeďují v jedné elektroměrové rozvodnici na veřejně přístupném neuzamykatelném místě co nejblíže k místu připojení k distribuční síti.

elektromer vn sit 2019 1
Poloha rozvodnice musí umožňovat instalaci elektroměrů ve svislé poloze. Středy číselníků elektroměrů musí být ve výšce 1000 - 1700 mm od podlahy. V případě více elektroměrů nad sebou mohou být středy číselníků elektroměrů ve výši 700 - 1700 mm od podlahy s tím, že se připravují k osazení od shora. Z architektonického hlediska je možno osadit elektroměrový rozváděč v těsné blízkosti přípojkové skříně s tím, že spodní hrana elektroměrového rozváděče bude ve výšce minimálně 600 mm nad definitivně upraveným terénem.
Pro montáž elektroměrů a přijímačů HDO musí být zabezpečené místo minimálně podle rozměrů v tabulce 1.
Před elektroměrovou rozvodnicí nebo elektroměrovou deskou musí být volný prostor ve svislé vzdálenosti minimálně 800 mm s rovnou plochou (podlahou, definitivním terénem).
Elektroměry se nesmějí osazovat do společných skříní s plynoměry.
Ochrany proti přepětí se umísťují v měřené části mimo elektroměrový rozváděč.
Umístění požárně bezpečnostních zařízení TOTAL STOP a CENTRAL STOP musí být vždy předem projednáno s distributorem elektrické energie.
U nově zřizovaných odběrných míst nebo u odběrných míst po rekonstrukci přímého měření se přijímač HDO zásadně osazuje jako modul (součást elektroměru), nebo na kryt svorkovnice elektroměru (dále jen spojitá montáž).

elektromer vn sit 2019 2
Pro účely spojité montáže se používají k tomu určené kryty svorkovnic elektroměrů a napájení přijímače HDO je připojeno přímo z pomocných svorek elektroměru nebo se použijí elektroměry s vestavěným modulem HDO a vnitřním propojením. Pokud je přijímač HDO namontován v samostatné pozici, je napájen z jednofázového jističe 6 A umístěného u hlavního jističe. Napájení pro tento jistič je přivedeno z přívodních svorek hl. jističe. Jistič HDO musí být zaplombován v zapnuté poloze. Vodič PEN je připojen z pomocné ochranné svorky elektroměru. PEN svorkovnice se neosazuje.
Při spojité montáži se vyvedou vodiče (světle modré barvy, průřez 1 mm2, max. 1,5 mm2 Cu) ovládání stykačů spotřebičů z bytové rozvodnice v pravé části pro přívodní vodiče do elektroměru, v blízkosti svorky PEN vodiče. Po přípravě musí být minimální volná délka těchto vodičů alespoň 20 cm od úrovně montáže elektroměru.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku