Termografie a návratnost investic do termokamery

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Termografii lze pomocí termokamer využít k mnoha důležitým funkcím v komerčním a průmyslovém prostředí, včetně odstraňování poruch a údržby zařízení a kontrol pláště budovy. Termokamery jsou tradičně považovány za drahé.

Náklady spojené s údržbou a neplánovanými odstávkami provozu zařízení však lze výrazně snížit, pokud se termokamery používají k provádění úkolů preventivní a prediktivní údržby.

Řešení problémů

Infračervená termografie má důležitou funkci při odstraňování problémů v komerčních a průmyslových provozech. Otázku ohledně stavu zařízení často vyvolává nějaký abnormální stav nebo indikace. Na zjevné úrovni to může být jednoduché, jako jsou nápadné vibrace, zvuk nebo údaj o teplotě. Na subtilní úrovni může být obtížné nebo nemožné rozpoznat hlavní příčinu problému.
Tepelná signatura je barevný obraz infračervené energie neboli tepla vyzařovaného z objektu. Srovnání tepelné signatury normálně fungujícího zařízení se zařízením, které je vyhodnocováno z hlediska abnormálních podmínek, nabízí vynikající prostředek pro odstraňování problémů. Hlavní výhody infračervené termografie spočívají v tom, že testy lze provádět rychle a bez poškození zařízení. Protože termokamery nevyžadují kontakt, lze je používat i za provozu zařízení nebo součásti.
I v případě, že termograf neinterpretuje abnormální termální snímek v plném rozsahu, může být použit ke zjištění, zda je třeba provést další zkoušky. Například je snadné provést rychlou kontrolu elektromotoru a pochopit, zda jsou nesrovnalosti s ložisky a případnou spojkou. Ložisko motoru, které je výrazně teplejší než skříň motoru, naznačuje možnost problému buď s mazáním, nebo se seřízením. Problém se seřízením může být rovněž indikován, pokud je jedna strana spojky teplejší než strana opačná.

termokamery investice 2021 1
Klíčem k úspěšnému odstraňování problémů pomocí termovizního snímání je dobré pochopení základních požadavků potřebných k odhalení potenciálních problémů nebo abnormálních stavů v jakémkoli konkrétním zařízení, pokud jsou přítomny. Například použití termokamery k vyhledávání problémů s elektrickým jističem, když není pod napětím, nemá žádný význam, protože potenciální problémy (horká místa) nebudou viditelné, pokud nebude jistič pod napětím.
Vědět přesně, jaké podmínky jsou potřebné pro odstraňování problémů s konkrétním zařízením, není vždy jednoduché. Spolu se zkušenostmi je pro úspěšné odstraňování poruch zapotřebí dobře porozumět proměnným, jako je přenos tepla, radiometrie, použití kamery a funkce a poruchy zařízení. Radiometrie je detekce a měření zářivé elektromagnetické energie, konkrétně v infračervené části spektra.

Preventivní údržba

Preventivní údržba (PÚ) je plánovaná práce potřebná k udržení zařízení ve špičkovém provozním stavu. Preventivní údržba minimalizuje poruchy a selhání zařízení a zároveň udržuje optimální efektivitu výroby a bezpečnostní podmínky v zařízení. Výsledkem je prodloužení životnosti, zkrácení prostojů a zvýšení celkové efektivity zařízení. Úkony PÚ a jejich četnost pro každé zařízení se určují podle specifikací výrobce, příruček k zařízení, odborných publikací a zkušeností pracovníků.
Za rozhodující pro programy PÚ je považována strategie zajištění komplexního porozumění provoznímu stavu zařízení prostřednictvím hodnocení a monitorování stavu. Programy PÚ, které zahrnují posuzování a monitorování stavu zařízení, se snadněji provádějí pomocí termovizního zařízení. Prověřováním termovizních snímků zařízení se zefektivní rozhodování o opravě/výměně, sníží se celkové náklady a zvýší se spolehlivost zařízení. Když výroba vyžaduje, aby bylo zařízení zcela funkční, může si vedení výroby být jisto, že bude připraveno vykonávat práci tak, jak má.

termokamery investice 2021 2
Údržba je sofistikovaný soubor činností řízený specifickými metodami. V posledních letech se zjistilo, že mnohé ze starých metod prostřednictvím preventivní údržby často způsobovaly více problémů, než kolik jich řešily. Navíc ne vždy přinášely zvlášť dobrou návratnost investic.

Prediktivní údržba

Prediktivní údržba (PdÚ) je sledování stavu opotřebení a vlastností zařízení vzhledem k předem stanovené toleranci s cílem předvídat možné poruchy nebo selhání. Údaje o provozu zařízení se shromažďují a analyzují, aby se ukázaly trendy ve výkonnosti a vlastnostech komponent. Opravy se provádějí podle potřeby.
PdÚ často vyžaduje značné investice do monitorovacího zařízení a školení personálu. Nejčastěji se používá u drahých nebo kritických provozních zařízení. Údaje shromážděné z monitorovacího zařízení se pravidelně analyzují, aby se zjistilo, zda jsou hodnoty v přijatelných tolerancích. Pokud jsou hodnoty mimo přijatelné tolerance, provádějí se postupy údržby. Po provedení postupů údržby je pak zařízení pečlivě monitorováno. Pokud se problém opakuje, analyzuje se aplikace a konstrukce zařízení a podle potřeby se provedou změny.
Při úspěšném programu PdÚ lze preventivní údržbu obvykle omezit. Určité úkony údržby, jako je mazání nebo čištění, se provádějí, když jsou skutečně potřeba, a nikoli podle pevného plánu. Ke zjištění stavu zařízení lze použít termografii a termovizi a v případě, že se jedná o stav zařízení, se používá také ke sledování zařízení do doby, než je k dispozici termín pro údržbu.
Přejímací kontrola je kontrola prováděná při první instalaci zařízení nebo výměně součásti, aby se zjistil základní stav tohoto zařízení. Základní stav se používá pro ověření specifikací výkonu výrobce nebo pro porovnání v pozdějších časových okamžicích. Přejímací kontroly nového nebo přestavěného zařízení jsou pro nákladově efektivní programy PdÚ zásadní.

termokamery investice 2021 3
Ať už se jedná o instalaci nového řídicího centra motoru, střechy, parního potrubí nebo izolace budovy, termovizní snímky se používají k dokumentaci skutečného stavu zařízení v době přejímky. Pomocí termovizního snímku lze zjistit, zda byla instalace provedena správně. Pokud se zjistí nedostatek v instalaci, lze jej okamžitě odstranit nebo, pokud to okolnosti dovolí, sledovat, dokud nebude možné naplánovat termín opravy.
Bez ohledu na to, jaké programy údržby se v podniku používají, je použití termografie a termokamer přínosné. Při použití pro odstraňování poruch a údržbu je výhodou zkrácení odstávek zařízení a prodloužení provozní doby. Mezi další hlavní výhody patří velká návratnost investic do údržby spolehlivosti, úspora nákladů díky snížení počtu hodin a snížení celkové frustrace techniků údržby.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz listopad 2021

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2021

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Zajímavé odkazy

Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Ušetřete 30% nákladů se systémovou technikou! Zbavte se tlaku na náklady jednou pro vždy. Díky decentrální instalaci ušetříte až 30%. Je to tak jednoduché! Vše, co musíte udělat, je: Prostě jít do toho.
Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.
Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Z našich inovativních výrobků z oboru rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury jsme vytvořili ucelený systém pro váš úspěch.

Najdete nás na Facebooku