Ověřování stanovených měřidel - elektroměrů

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Tak především se zatím patřičně nezažil pojem stanovené měřidlo. Stanovená měřidla dle metrologického zákona č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou měřidla, která MPO stanoví vyhláškou k povinnému ověřování.

Tyto měřidla mají význam:

 • v závazkových vztazích (fakturační nebo poměrové měření k rozúčtování nákladů na spotřebovanou elektrickou energií),
 • pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní,
 • pro ochranu zdraví, pro ochranu životního prostředí,
 • pro bezpečnost při práci,
 • při ochraně jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními přepisy.

Ověřením stanoveného měřidla se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Ověřování a přezkušování se provádí pro stanovená měřidla dle druhového seznamu vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a doba platnosti ověření.

overovani elektromeru 2022 1

Indukční elektroměry vyrobené do 31. prosince1989

 • pro měření elektrické energie v přímém zapojení je platnost ověření 10 roků,
 • pro měření elektrické energie ve spojení s měřícími transformátory (MTU, MTP) je platnost ověření 5 roků,


Indukční elektroměry vyrobené po 1. lednu 1990

 • pro měření elektrické energie v přímém zapojení je platnost ověření 16 roků,
 • pro měření elektrické energie ve spojení s měřícími transformátory (MTP) v úrovni NN je platnost ověření 12 roků,
 • pro měření elektrické energie ve spojení s měřícími transformátory (MTU, MTP) v úrovni VN a VVN je platnost ověření 5 roků,

Statické elektroměry

 • pro měření elektrické energie v přímém zapojení je platnost ověření 12 roků,
 • pro měření elektrické energie ve spojení s měřícími transformátory (MTP) v úrovni NN je platnost ověření 12 roků,
 • pro měření elektrické energie ve spojení s měřícími transformátory (MTU, MTP) v úrovni VN a VVN je platnost ověření 5 roků.


Platnost ověření stanoveného měřidla zaniká, pokud:

 • uplynula doba platnosti ověření,
 • byly provedeny změny nebo úpravy stanoveného měřidla, jež mohou ovlivnit jeho metrologické vlastnosti,
 • stanovené měřidlo bylo poškozeno tak, že mohlo ztratit některou vlastnost rozhodnou pro jeho ověření,
 • byla znehodnocena, popřípadě odstraněna úřední značka,
 • je zjevné, že i při neporušeném ověření stanoveného měřidla ztratilo toto stanovené měřidlo požadované metrologické vlastnosti,
 • pokud bylo i při neporušeném ověření změněno místo používání stanoveného měřidla v případě, kde to stanoví certifikát o schválení typu měřidla (ne u elektroměrů).

overovani elektromeru 2022 2

Následné ověření stanovených měřidel

Na měřidla se při následném ověření uplatňují požadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedení na trh nebo uvedení do oběhu.
Následnému ověření ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění posledních předpisů podléhají elektroměry všech typů a tříd uvedených v patřičném předpisu OOP (Opatření obecné povahy). Způsob uvedení elektroměru na trh a do oběhu je zohledněn specifikací požadavků na přesnost při ověřování podle jednotlivých tříd elektroměrů.

Přehled prováděných zkoušek

Při následném ověřování elektroměrů musí být vykonány tyto zkoušky:

 • vizuální prohlídka,
 • zkouška chodu naprázdno,
 • zkouška náběhu,
 • zkouška přesnosti,
 • zkouška počítadla,
 • zkouška funkčnosti.

Při vizuální prohlídce se kontroluje, zda se elektroměr předložený k ověření shoduje se schváleným typem nebo s provedením měřidla, u kterého byla prohlášena shoda v rámci uvedení na trh, a to včetně verze software. Pozornost se věnuje také správnosti označení a jeho čitelnosti.

overovani elektromeru 2022 3
Na elektroměru musí být uvedeny alespoň tyto informace:

 • název výrobce nebo jeho obchodní značka (u elektroměrů uvedených na trh s posouzením shody dle zvláštního právního předpisu - MID také adresa výrobce),
 • označení typu,
 • výrobní číslo a rok výroby,
 • označení třídy elektroměru,
 • referenční napětí,
 • referenční (nebo základní nebo jmenovitý) proud,
 • maximální proud,
 • minimální proud (nepožaduje se u elektroměrů schválených mimo rámec účinnosti nařízení vlády - MID),
 • referenční kmitočet,
 • konstanta elektroměru,
 • stanovený pracovní rozsah teplot (nepožaduje se u elektroměrů schválených před účinností nařízení vlády - MID),
 • typ rozvodné sítě (grafický symbol),
 • značka dvojitého čtverce pro celoizolovaný elektroměr (pokud je) třídy ochrany II,
 • schéma zapojení elektroměru do sítě (nemusí být na identifikačním štítku, ale např. na krytu svorkovnice),
 • značka schválení typu nebo značka EHS schválení typu nebo označení shody,
 • transformační poměr (může být také na displeji).

Dále se kontroluje zda:

 • elektroměr není mechanicky poškozený
 • u elektroměru s elektronickým displejem jsou čitelné všechny znaky na displeji
 • údaje v registrech elektroměru odečtené přes optické, případně jiné rozhraní se shodují s údaji zobrazovanými na displeji elektroměru
 • výrobní číslo elektroměru v příslušném registru se shoduje s výrobním číslem uvedeným na štítku elektroměru
 • se shoduje verze FW a CRC uložených v registru elektroměru s údaji uvedenými v certifikátu typu
 • kontrola doplňkových funkcionalit elektroměru: TOU tabulka pro přepínání tarifů, synchronizace časové základny, funkce spínání relé při aktivaci příslušného tarifu atd.

Z uvedeného přehledu zkoušek je zřejmé, že ověření elektroměru je časově náročné a od toho je pak taky určena cena za ověření. Kusová cena ověření elektroměru se pohybuje podle typu a počtu jeho funkcí v rozmezí od 1000,- až do 7000,- Kč. Kusovou cenu podstatně snižuje ověřování více stejných elektroměrů v jedné dávce
Ověřování stanovených měřidel se provádí v ČMI nebo AMS, které ÚNMZ autorizoval pro ověřování stanovených měřidel.
Minimální požadavky na elektroměry, třídy přesnosti elektroměrů a měřicích transformátorů stanovuje vyhláška o měření elektřiny č. 359/2020 Sb.

overovani elektromeru 2022 4
Montáže stanovených měřidel – elektroměrů smí provádět pouze subjekty, které mají pro tento výkon vytvořeny potřebné předpoklady (stanovené vyhláškou). Mezi tyto předpoklady patří mimo jiné také školení u výrobce elektroměrů a u výrobce měřících transformátorů. Montážní subjekty musí být registrovány u Oblastního inspektorátu Českého metrologického institutu (OI ČMI).

DK-ELVIS s.r.o.
Erbenova 278/60, 703 00 Ostrava
Tel.: +420 596 624 415
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.dk-elvis.eu

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2023

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku