Monitorování výkonových transformátorů pomocí termografie

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Vysoká teplota v transformátoru vede k rychlejšímu stárnutí komponent, hlavně celulózových izolačních komponent (papír a lepenka) a k rychlejšímu stárnutí a oxidaci oleje. Široce uznávané vodítko je, že zvýšení teploty o 10 °C nad návrhovou hodnotu zkracuje životnost izolace na polovinu, takže zachování nízké teploty je velmi důležité.

Vyšší teploty rovněž urychlují proces koroze. Horká místa uvnitř transformátoru mohou vést k průrazu izolace a oleje, což má za následek vývin plynů. Špatné vnitřní spoje, které mají za následek oblasti zvýšeného odporu, vedou k významnému lokálnímu ohřevu. V extrémním případě jsou lokální výboje koronou/částečné výboje/ vypalování vodivé dráhy a oblouky příčinou intenzivních lokálních horkých míst.

termografie transformátor 2021 1

Celková teplota transformátoru bude ovlivněna vstupem tepla (převážně ze zatížení) a výstupem tepla (efektivnost chladicího systému). Úroveň celkového chlazení je ovlivněna teplotou okolí, průtokem vzduchu kolem chladicích povrchů a průtočným množstvím oleje. Lokální chlazení uvnitř transformátoru je ovlivněno uspořádáním proudění oleje uvnitř transformátoru, což může být časem narušeno vytvořením kalu nebo deformací vnitřních komponent.
Celková teplota může již být měřena fixním snímačem teploty oleje, který může být použit pro řízení ventilátorů a čerpadel chladicího systému a také může být připojen na poplach od vysoké teploty.
U některých transformátorů již může být detekována lokální teplota pomocí fixních snímačů. Některé transformátory mohou být dodány s řadou interních teplotních snímačů, které jsou umístěny v bodech, jež napomáhají zjišťovat lokalizovaná horká místa a mohou být použity pro nastavení zatížení nebo chlazení tak, aby byl provoz udržen v bezpečných teplotních mezích. Některé transformátory již zahrnují použití teplotních snímačů s optickými vlákny, jež jsou připevněny v místech zamýšlených pro zachycení nejteplejšího místa. Nové metody používají optická vlákna, která mohou zjišťovat teplotu podél celé délky snímače s optickými vlákny. Tyto snímače mohou být instalovány do vinutí pouze tehdy, když je transformátor vyráběn nebo opravován, a optimální umístění snímače je obtížné předpovědět. Protože jsou teplotní snímače vloženy do konstrukce izolace, která bude za provozu v podmínkách vysokého napětí, je nutné aplikovat zvláštní bezpečnostní opatření pro zachování elektrické a mechanické pevnosti izolačního systému.
Pokud nejsou použity důmyslné zabudované teplotní snímače, mohou infračervené termografické kamery představovat užitečné nástroje pro ohodnocení zdánlivé povrchové teploty stou výhodou, že mohou snadno zjistit relativně horká místa transformátoru a mohou napomoci při zjišťování problémů chladicího systému. Nemohou však obecně zjistit lokální horká místa, která jsou hluboko v transformátoru, uvnitř vinutí.

termografie transformátor 2021 2
Podrobnosti o monitorování stavu s použitím termografických metod lze najít v normě ČSN ISO 18434-1 Monitorování stavu a diagnostika strojů - Termografie - Část 1: Všeobecné postupy.
Komponenty transformátoru, které jsou nejvíce ovlivněné zvýšenou teplotou jako jsou izolace, olej, tak papír se zhoršují při vyšších teplotách. Extrémně vysoké teploty mohou mít za následek tepelné namáhání a deformace vinutí a jádra, což může zase způsobit zvýšení namáhání jiných komponent a papírové izolace. Naměřená vysoká teplota může být způsobena buď vysokým elektrickým zatížením, nebo nějakou formou závady mechanismu chlazení.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2024

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku