Normy

ČSN ISO 18434-1

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Termografie - Část 1: Všeobecné postupy