Strategie pro snížení rizika strojního zařízení

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Strategie pro snížení rizika u stroje je uvedena v ČSN EN ISO 12100, 6.1 a další návod je uveden v ČSN EN ISO 12100, 6.2 (opatření zabudovaná v konstrukci) a 6.3 (bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření). Tato strategie zahrnuje celý životní cyklus stroje.

Analýza nebezpečí a proces snížení rizika stroje vyžaduje, aby byla nebezpečí vyloučena nebo snížena použitím opatření v následujícím pořadí:

 • vyloučení nebezpečí nebo snížení rizika návrhem (viz ČSN EN ISO 12100, 6.2);
 • snížení rizika bezpečnostní ochranou a možnými doplňkovými ochrannými opatřeními (viz ČSN EN ISO 12100, 6.3);
 • snížení rizika informacemi pro používání o zbytkovém riziku (viz ČSN EN ISO 12100, 6.4).

strategie snizeni rizika 1

Příspěvek ke snížení rizika ovládacím systémem

Účelem následujícího postupu celkového návrhu stroje je dosažení bezpečnostních cílů. Návrh bezpečnostní části ovládacího systému (SRP/CS) k dosažení požadovaného snížení rizika je integrální součástí celkového postupu návrhu stroje. SRP/CS vykonávají bezpečnostní funkci (funkce) s úrovní vlastností (PL), kterou se dosáhne požadovaného snížení rizika. Při zajištění bezpečnostní funkce (funkcí), buď pomocí zabudované bezpečnostní části návrhu nebo pomocí ovládání bezpečnostních nebo ochranných zařízení, je návrh SRP/CS částí strategie snížení rizika. Toto je opakovací proces.
Není nutné použít tuto strategii snížení rizika na stroje, které nemají bezpečnostní část ovládacího systému nebo čistě funkční elementy stroje.
Vlastnosti každé bezpečnostní funkce a požadovaná úroveň vlastností musí být specifikovány a dokumentovány ve specifikaci bezpečnostních požadavků.
V této části ČSN EN ISO 13849 jsou úrovně vlastností stanoveny ve formě pravděpodobnosti nebezpečné poruchy za hodinu. Je stanoveno pět úrovní vlastností, od nejnižší PL po nejvyšší PL s definovanými rozsahy pravděpodobnosti nebezpečné poruchy za hodinu (viz tabulka 1).

strategie snizeni rizika 2
Tak, aby bylo dosaženo PL vedle kvantifikovatelných hledisek, je také nezbytné, aby požadavky splňovaly kvalitativní hlediska týkající se PL.
Podle posouzení rizika (viz norma ČSN EN ISO 12100) stroje musí konstruktér rozhodnout o příspěvku ke snížení rizika, který je nutno vykonávat každou relevantní bezpečnostní funkcí, která je uskutečňována SRP/CS. Tento příspěvek nepokrývá celkové riziko ovládaného strojního zařízení, např. není zahrnuto celkové riziko mechanického lisu nebo pracího stroje, ale část rizika sníženého aplikací určitých bezpečnostních funkcí. Příklady těchto funkcí jsou funkce zastavení, které jsou iniciovány pomocí elektrického snímacího ochranného zařízení u lisu nebo funkce dveří s blokováním pracího stroje.
Snížení rizika může být dosaženo použitím různých ochranných opatření (jak SRP/CS tak i jiných SRP/CS) s konečným výsledkem dosažení bezpečného stavu (viz obrázek 2).

strategie snizeni rizika 3

Legenda k obrázku 2:

 • Rh - pro specifickou nebezpečnou situaci, riziko před použitím ochranných opatření
 • Rr - požadované snížení rizika ochrannými opatřeními
 • R- skutečné snížení rizika dosažené ochrannými opatřeními
 • 1 - Řešení 1 - důležitá část snížení rizika dosažená jinými ochrannými opatřeními, než jsou SRP/CS (např. mechanická opatření), malá část snížení rizika vlivem SRP/CS
 • 2 - Řešení 2 - důležitá část snížení rizika vlivem SRP/CS (např. světelnou clonou), malá část snížení rizika vlivem jiných ochranných opatření, než jsou SRP/CS (např. mechanická opatření)
 • 3 - přiměřené snížení rizika
 • 4 - nepřiměřené snížení rizika R riziko
 • a - zbytkové riziko získané řešeními 1 a 2
 • b - přiměřeně snížené riziko
 • R1SRP/CS - snížení rizika dosažené bezpečnostní funkcí pomocí SRP/CS
 • R2SRP/CS - snížení rizika dosažené bezpečnostní funkcí pomocí SRP/CS
 • R1M, R2M - snížení rizika dosažené jinými ochrannými opatřeními, než jsou SRP/CS (např. mechanická opatření)

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Zajímavé odkazy

Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.
Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.

Najdete nás na Facebooku