Požadavky na umístění ovládačů strojních zařízení

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Uvedené požadavky se musí brát v úvahu v počátečním stádiu návrhu strojního zařízení a musí se používat důsledně v průběhu instalace stroje. Musí se vzít v úvahu zamýšlená oblast aplikací stroje a omezení vyplývající z geometrické orientace stroje, z umístění, odborné způsobilosti, pozice a směru pozorování obsluhy (viz 4.2.2 IEC 61310-1). Viz také ISO 1503.

Ovládače musí být

 • jednoznačně identifikovatelné (viz normy IEC 61310-1 a IEC 60073);
 • příslušně označené (viz IEC 61310-2);
 • navržené tak, aby zajišťovaly bezpečnou a pohotovou funkci (viz IEC 60447);
 • zvolené a navržené v souladu s příslušnými ergonomickými zásadami (viz norma ISO 9355-2);
 • zvolené a navržené tak, aby vydržely předpokládané podmínky okolního prostředí a zamýšleného použití;
 • navržené tak, aby bylo možné zabránit opotřebení v důsledku předvídatelného používání.

Ovládače musí být umístěny tak, aby

 • byly vně nebezpečných zón, s výjimkou těch ovládačů, které musí být umístěny v nebezpečné zóně, jako je nouzové zastavení, závěsný ovládací panel atd. (viz 4.11.8 c) ISO 12100-2);
 • jejich funkce nemohla způsobit přídavné riziko;
 • obsluha mohla zjistit, že bylo dosaženo výsledného účinku (buď přímo, nebo pomocí zařízení pro zpětnou vazbu nebo potvrzení);
 • pohyb ovládače byl v souladu s jeho výsledným účinkem podle kapitoly 5 (doplňující informace viz IEC 60447);
 • bylo zabráněno zrcadlově souměrnému uspořádání panelů.

Tlacitka strojni zarizeni

Kde je to možné, musí být ovládače spouštění umístěny tak, aby při jejich ovládání mohla obsluha vidět ovládané prvky (viz 4.11.8 d) ISO 12100-2).
Ovládač zastavování musí být umístěn v blízkosti každého ovládače spouštění. V případě, kdy funkci start/stop provádí vratný ovládací spínač, musí být použit samostatný ovládač zastavování tam, kde by mohlo dojit k nebezpečí, pokud by vratný ovládací spínač při uvolnění nevyslal povel k zastavení (viz 4.11.8 b) ISO 12100-2).
Ovládače musí být logicky uspořádány podle vzájemného pracovního nebo funkčního vztahu pro řízení procesu, stroje nebo zařízení (viz IEC 60447).
Ovládače nesmí během činnosti způsobit nedefinovaný nebo nebezpečný stav zařízení nebo procesu.
Musí být zabráněno, pokud je to možné, náhodné činnosti ovládače, která by mohla mít za následek nebezpečnou situaci. Kde je to nutné, musí být použito jedno nebo několik následujících konstrukčních opatření:

 • zapuštění nebo zakrytí ovládače;
 • zvýšení ovládací síly ovládače;
 • použití blokovacího systému;
 • umístění ovládače na místo, kde nemůže dojít k náhodnému nárazu;
 • použití sady ovládačů vyžadujících postupné úkony;
 • použití dvouručního ovládacího systému (viz ISO 13851);
 • použití povolovacího zařízení;
 • dálkové zablokování funkce.

Tam, kde je úkon vyvolán nepřímo (např. použitím klávesnice), musí být úkon, který má být proveden, jasně zobrazen a obsluha musí obdržet jednoznačné potvrzení (vizuální nebo akustická zpětná vazba) o zapůsobení (viz 6.3 ISO 12100-2).
Jestliže zrak obsluhy může být plně zaměstnán, když se jedná o funkce kritické z hlediska bezpečnosti, nebo tam, kde jsou omezené podmínky viditelnosti, musí být poloha ovládače snadno zjistitelná dotykem. (Podrobné informace o taktilních signálech jsou uvedeny v IEC 61310-1).

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku