Požadavky na značení strojních zařízení

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Strojní zařízení a části strojního zařízení, jejichž instalace nebo opravy mohou být zdrojem rizika, musí být označeny takovými prostředky, jako jsou výkonnostní štítky, typové štítky, nálepky, etikety, rytiny a barvy. Takové označení musí být považováno za nedílnou část dodávky strojního zařízení.

Každé značení na zařízení se musí shodovat s tím, co je uvedeno v průvodní dokumentaci, aby nedocházelo k nedorozumění.

znaceni stroju 1

Značení, značky a textové informace musí být snadno pochopitelné a jednoznačné, hlavně pokud jde o to, ke které části nebo funkci stroje se vztahují.
Značkám, jako jsou grafické značky a bezpečnostní značky, se musí dávat přednost před textovými informacemi. Grafické značky musí odpovídat, kde je to možné, značkám normalizovaným v IEC 60417 a ISO 7000. Bezpečnostní značky musí odpovídat ISO 7010 (viz příloha A).
Textové informace musí být v jazyku (jazycích) země, ve které se má stroj používat, a mohou být na žádost uživatele v jazyku (jazycích), kterému (kterým) rozumí pracovníci obsluhy a vystavené osoby.
Jestliže je na stroji nebo části zařízení, kromě spotřebního zboží, nedostatečný prostor, takže popisy nemohou být dost velké, aby byly čitelné, nebo nemohou být vůbec uvedeny, minimální stanovené informace musí být uvedeny na obalech, ve kterých je zařízení distribuováno.
Značení musí být jasně viditelná, pokud je stroj instalován způsobem stanoveným výrobcem, nebo pokud to není možné, musí být doplňující značení nebo písemná upozornění umístěná v blízkosti stroje tak, aby byla viditelná pro vystavené osoby.
Značení musí být trvalé a musí zůstat čitelné během všech fází, životnosti stroje.
Všechna zařízení musí být balena takovým způsobem, aby bylo jejich označení při dopravě uchováno.

Zobrazení jmenovitých hodnot

Musí být použit mezinárodní systém jednotek (SI) uvedený v ISO 31-0. Další informace o jeho používání jsou uvedeny v IEC 60027-1, IEC 60027-2, IEC 60027-3, IEC 60027-4 a ISO 1000.
Strojní zařízení musí být označeno jmenovitými hodnotami pro ty charakteristiky, které jsou důležité pro jeho bezpečné používání, jako:

 • příkon nebo výkon ve wattech;
 • pracovní tlak v pascalech;
 • napájecí napětí ve voltech;
 • maximální rychlost v otáčkách za minutu nebo metrech za minutu.

Každé označení jmenovité hodnoty musí sestávat z číselné hodnoty charakteristiky, za níž následuje značka jednotky. Strojní zařízení vhodné pro používání při dvou nebo více diskrétních jmenovitých hodnotách musí být označeno:

 • hodnotami v sestupném pořadí oddělenými lomítkem;
 • značkou pro jednotku.

Příklady:   3 000/1 500/750 ot/min
                 10/5/2 MPa

Strojní zařízení vhodné pro používání v rozsahu jmenovitých hodnot musí být označeno:

 • mezními hodnotami ve vzestupném pořadí oddělenými třemi tečkami;
 • značkou pro jednotku.

Příklady:    (1 000 až 1 500) ot/min
                  (-20 až +20) °C
                  (100 až 400) Hz
                  (200 až 500) Pa

Značení spojů

Všechny konektory musí být označeny tak, jak je to nutné pro usnadnění správného spojení.
Kde je to možné, musí být typy a uspořádání konektoru, které mohou být snadno odděleny a opět zapojeny, a u nichž by chybné spojení mohlo způsobit nebezpečí, buď zvoleny nebo uspořádány tak, aby bylo zajištěno správné spojení. Kde to není možné, musí být použito výrazné označení. Označování barevným kódem musí být použito pouze jako doplňující prostředek.

Mechanické spoje
Tam, kde není jinak možné zabránit nesprávnému mechanickému spojení částí, musí být části označeny tak, aby ukazovaly správný způsob spojení.
Pokud je nutné identifikovat uložení závěsných ok a vyrovnávací značky, které mají být použity při montáži a demontáži strojů, význam značek musí být uveden v průvodní dokumentaci.

Spoje pro hydraulické systémy
Otvory spojů, místa odběru energie (zkušební spoje, odvzdušňovací místa) a vypouštěcí nátrubky (například vývody jímek) musí být jasně a výrazně označeny. Označení musí odpovídat údajům ve schématu zapojení obvodu. Je-li použito označování barevným kódem, význam barvy musí být uveden v průvodní dokumentaci.

Elektrické spoje
Elektrické spoje musí být označeny takto:

 • holé a izolované vodiče podle 13.2.2 a 13.2.3 IEC 60204-1;
 • svorky podle 5.1 a 5.2 IEC 60204-1;
 • zásuvkové spoje podle 13.4.5 IEC 60204-1.

Trvanlivost značení a jejich upevnění

Po dobu životnosti stroje musí značení zůstat

 • a) bezpečně upevněné;
 • b) čitelné;
 • c) stálobarevné;
 • d) odolné proti všem plánovaným a očekávaným podmínkám okolního prostředí bez poškození způsobeného faktory prostředí, například kapalinami, plyny, počasím, solnou mlhou, teplotou, světlem;
 • e) odolné proti oděru;
 • f) rozměrově stálé.

Metody zkoušky týkající se těchto požadavků musí odpovídat příslušným normám pro řadu výrobků a/nebo specializovaným normám výrobků (normy pro bezpečnost strojních zařízení typu C uvedené v normě ISO 12100-1).

znaceni stroju 2

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku