Použití a rozdělení bezpečnostních norem pro strojní zařízení

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Použití harmonizovaných norem je základním předpokladem shody v rámci procesu posouzení shody strojního zařízení. Soulad s příslušnými harmonizovanými normami musí být uváděn v technické dokumentaci příslušného zařízení, popřípadě i na prohlášení o shodě (dle požadavků příslušných směrnic).


Použití norem stanovuje základ pro konstrukci příslušných zařízení. Nezávaznost norem umožňuje plnit i přísnější kritéria, než která jsou stanovena normou.

Základní bezpečnostní normy typu A

Stanovují základní pravidla, konstrukční principy, terminologii a obecné faktory, které se vztahují na veškerá strojní zařízení.
Do této skupiny patří norma ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika. Z této normy vychází i proces posouzení všech rizik. Jsou popsány postupy pro identifikaci nebezpečí a pro odhad a hodnocení rizik v relevantních fázích životního cyklu stroje. Je zde také uveden návod na dokumentaci.

bezpecnostni normy deleni 2019 1

Obecné bezpečnostní normy typu B

Řeší bezpečnost z určitého hlediska nebo se zabývají jedním konkrétním bezpečnostním prvkem, který lze použít v rámci širokého rozsahu strojních zařízení.
Normy typu B se dále dělí na normy typu B1 jednotlivých bezpečnostních aspektů pro speciální bezpečnostní požadavky a normy typu B2 pro bezpečnostní zařízení.

Použití a rozdělení norem – Normy typu B1
Řeší konkrétní bezpečnostní faktory. Patří sem např.:

 • ČSN EN ISO 13849-1 (Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci)
 • ČSN EN ISO 13855 (Bezpečnost strojních zařízení - Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla)
 • ČSN EN ISO 13857 (Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami)
 • ČSN EN 60204-1 ed. 3 (Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky)

Použití a rozdělení norem – Normy typu B2
Řeší konkrétní bezpečnostní prvky a zařízení. Patří sem např.:

 • ČSN EN 574+A1 (Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Funkční hlediska - Zásady pro konstrukci)
 • ČSN EN ISO 13850 (Bezpečnost strojních zařízení - Funkce nouzového zastavení - Zásady pro konstrukci)
 • ČSN EN ISO 14119 (Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu)
 • ČSN EN ISO 14120 (Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů)

bezpecnostni normy deleni 2019 2

Normy typu C

Bezpečnostní normy určující konkrétní požadavky pro jednotlivý stroj nebo skupinu strojů. Obvykle se zde jedná buď o zařízení velmi náročných podmínek (výbušné prostředí, velmi čistá / hygienická prostředí, prostředí s radiací apod.), nebo o speciální stroje a konstrukce. Mají přednost před normami typu A i B. Patří sem např.:

 • ČSN EN ISO 10218-1 (Roboty a robotická zařízení - Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů - Část 1: Roboty)
 • ČSN EN ISO 10218-2 (Roboty a robotická zařízení - Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů - Část 2: Systémy robotů a integrace)

Jestliže se na strojní zařízení vztahuje norma typu C, např. ČSN EN ISO 10218 (Roboty a robotická zařízení – Požadavky…), musí výrobce při navrhování opatření k zajištění bezpečnosti postupovat podle požadavků těchto „výrobkových“ norem.
Výrobce může uplatnit veškeré požadavky uvedené v normě typu C, nebo jen takové, jaké jsou relevantní pro konkrétní strojní zařízení, jeho část nebo jsou použitelná na základě podobností!

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, březen 2020

Číslo je zaměřené na elektroinstalační techniku a elektrozařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.