Použití a rozdělení bezpečnostních norem pro strojní zařízení

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Použití harmonizovaných norem je základním předpokladem shody v rámci procesu posouzení shody strojního zařízení. Soulad s příslušnými harmonizovanými normami musí být uváděn v technické dokumentaci příslušného zařízení, popřípadě i na prohlášení o shodě (dle požadavků příslušných směrnic).


Použití norem stanovuje základ pro konstrukci příslušných zařízení. Nezávaznost norem umožňuje plnit i přísnější kritéria, než která jsou stanovena normou.

Základní bezpečnostní normy typu A

Stanovují základní pravidla, konstrukční principy, terminologii a obecné faktory, které se vztahují na veškerá strojní zařízení.
Do této skupiny patří norma ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika. Z této normy vychází i proces posouzení všech rizik. Jsou popsány postupy pro identifikaci nebezpečí a pro odhad a hodnocení rizik v relevantních fázích životního cyklu stroje. Je zde také uveden návod na dokumentaci.

bezpecnostni normy deleni 2019 1

Obecné bezpečnostní normy typu B

Řeší bezpečnost z určitého hlediska nebo se zabývají jedním konkrétním bezpečnostním prvkem, který lze použít v rámci širokého rozsahu strojních zařízení.
Normy typu B se dále dělí na normy typu B1 jednotlivých bezpečnostních aspektů pro speciální bezpečnostní požadavky a normy typu B2 pro bezpečnostní zařízení.

Použití a rozdělení norem – Normy typu B1
Řeší konkrétní bezpečnostní faktory. Patří sem např.:

 • ČSN EN ISO 13849-1 (Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci)
 • ČSN EN ISO 13855 (Bezpečnost strojních zařízení - Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla)
 • ČSN EN ISO 13857 (Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami)
 • ČSN EN 60204-1 ed. 3 (Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky)

Použití a rozdělení norem – Normy typu B2
Řeší konkrétní bezpečnostní prvky a zařízení. Patří sem např.:

 • ČSN EN 574+A1 (Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Funkční hlediska - Zásady pro konstrukci)
 • ČSN EN ISO 13850 (Bezpečnost strojních zařízení - Funkce nouzového zastavení - Zásady pro konstrukci)
 • ČSN EN ISO 14119 (Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu)
 • ČSN EN ISO 14120 (Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů)

bezpecnostni normy deleni 2019 2

Normy typu C

Bezpečnostní normy určující konkrétní požadavky pro jednotlivý stroj nebo skupinu strojů. Obvykle se zde jedná buď o zařízení velmi náročných podmínek (výbušné prostředí, velmi čistá / hygienická prostředí, prostředí s radiací apod.), nebo o speciální stroje a konstrukce. Mají přednost před normami typu A i B. Patří sem např.:

 • ČSN EN ISO 10218-1 (Roboty a robotická zařízení - Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů - Část 1: Roboty)
 • ČSN EN ISO 10218-2 (Roboty a robotická zařízení - Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů - Část 2: Systémy robotů a integrace)

Jestliže se na strojní zařízení vztahuje norma typu C, např. ČSN EN ISO 10218 (Roboty a robotická zařízení – Požadavky…), musí výrobce při navrhování opatření k zajištění bezpečnosti postupovat podle požadavků těchto „výrobkových“ norem.
Výrobce může uplatnit veškeré požadavky uvedené v normě typu C, nebo jen takové, jaké jsou relevantní pro konkrétní strojní zařízení, jeho část nebo jsou použitelná na základě podobností!

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, duben 2024

Číslo je zaměřené na kvalitu elektrické energie, energetiku, elektromobilitu a alternativní zdroje energie.

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Vyhrajte termokamery Hikmicro nebo multimetry Fluke! Odpovězte na jednoduchou otázku a vyhrajte grafický multimetr Fluke 289 nebo špičkovou termokameru Hikmicro B20. Vstupenku na Amper 2024 obdrží každý.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku