Použití a rozdělení bezpečnostních norem pro strojní zařízení

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Použití harmonizovaných norem je základním předpokladem shody v rámci procesu posouzení shody strojního zařízení. Soulad s příslušnými harmonizovanými normami musí být uváděn v technické dokumentaci příslušného zařízení, popřípadě i na prohlášení o shodě (dle požadavků příslušných směrnic).


Použití norem stanovuje základ pro konstrukci příslušných zařízení. Nezávaznost norem umožňuje plnit i přísnější kritéria, než která jsou stanovena normou.

Základní bezpečnostní normy typu A

Stanovují základní pravidla, konstrukční principy, terminologii a obecné faktory, které se vztahují na veškerá strojní zařízení.
Do této skupiny patří norma ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika. Z této normy vychází i proces posouzení všech rizik. Jsou popsány postupy pro identifikaci nebezpečí a pro odhad a hodnocení rizik v relevantních fázích životního cyklu stroje. Je zde také uveden návod na dokumentaci.

bezpecnostni normy deleni 2019 1

Obecné bezpečnostní normy typu B

Řeší bezpečnost z určitého hlediska nebo se zabývají jedním konkrétním bezpečnostním prvkem, který lze použít v rámci širokého rozsahu strojních zařízení.
Normy typu B se dále dělí na normy typu B1 jednotlivých bezpečnostních aspektů pro speciální bezpečnostní požadavky a normy typu B2 pro bezpečnostní zařízení.

Použití a rozdělení norem – Normy typu B1
Řeší konkrétní bezpečnostní faktory. Patří sem např.:

 • ČSN EN ISO 13849-1 (Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci)
 • ČSN EN ISO 13855 (Bezpečnost strojních zařízení - Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla)
 • ČSN EN ISO 13857 (Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami)
 • ČSN EN 60204-1 ed. 3 (Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky)

Použití a rozdělení norem – Normy typu B2
Řeší konkrétní bezpečnostní prvky a zařízení. Patří sem např.:

 • ČSN EN 574+A1 (Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Funkční hlediska - Zásady pro konstrukci)
 • ČSN EN ISO 13850 (Bezpečnost strojních zařízení - Funkce nouzového zastavení - Zásady pro konstrukci)
 • ČSN EN ISO 14119 (Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu)
 • ČSN EN ISO 14120 (Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů)

bezpecnostni normy deleni 2019 2

Normy typu C

Bezpečnostní normy určující konkrétní požadavky pro jednotlivý stroj nebo skupinu strojů. Obvykle se zde jedná buď o zařízení velmi náročných podmínek (výbušné prostředí, velmi čistá / hygienická prostředí, prostředí s radiací apod.), nebo o speciální stroje a konstrukce. Mají přednost před normami typu A i B. Patří sem např.:

 • ČSN EN ISO 10218-1 (Roboty a robotická zařízení - Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů - Část 1: Roboty)
 • ČSN EN ISO 10218-2 (Roboty a robotická zařízení - Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů - Část 2: Systémy robotů a integrace)

Jestliže se na strojní zařízení vztahuje norma typu C, např. ČSN EN ISO 10218 (Roboty a robotická zařízení – Požadavky…), musí výrobce při navrhování opatření k zajištění bezpečnosti postupovat podle požadavků těchto „výrobkových“ norem.
Výrobce může uplatnit veškeré požadavky uvedené v normě typu C, nebo jen takové, jaké jsou relevantní pro konkrétní strojní zařízení, jeho část nebo jsou použitelná na základě podobností!

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz listopad 2020 s

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2020

Číslo je zaměřené na zdroje, zálohování, měření a regulaci elektrické energie.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Digitalizace výrobních procesů již není vize budoucnosti Vše pro průmyslový Ethernet, IO-Link, Průmysl 4.0, Průmyslový Cloud a mnoho dalšího...
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.