Legislativní novinky v oblasti osvětlování strojů

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Minulý rok v prosinci vyšla evropská norma EN 1837, která byla letos v únor přijata jako ČSN EN 1837:2021 Bezpečnost strojních zařízení - Integrované osvětlení strojů.

Ve srovnání s předešlou normou ČSN EN 1837+A1:2010 byly provedeny následující technické změny. Byl doplněn odkaz na ČSN EN ISO 12100 a odstraněny všechny definice, aby se zabránilo duplikaci s normami zdrojové terminologie. Dále se doplnily požadavky na vnější vlivy do kapitoly 5 Osvětlovací zařízení a instalace a provedla se aktualizace kapitoly 6 Postupy ověřování a kapitoly 7 Informace pro používání. Současně byla příloha ZA přizpůsobena Směrnici 2006/42/ES a příloha ZB byla zrušena.

Pro osvětlení vizuálních úkolů uvnitř a/nebo na strojích mohou být vyžadovány integrované osvětlovací systémy. Tyto integrované osvětlovací systémy vyžadují speciální vlastnosti, které umožňují bezpečné používání a efektivní provádění vizuálního úkolu operátorem během práce na stroji nebo při jeho obsluze.
ČSN EN 1837:2021 je normou typu B uvedenou v EN ISO 12100. Je třeba si proto uvědomit, že její požadavky lze doplnit nebo upravit normou typu C. U strojů, na které se vztahují normy typu C a které byly navrženy a vyrobeny podle těchto norem, mají přednost požadavky norem typu C.
Při uspořádání osvětlení u strojů musí být vzata v úvahu všechna ergonomická a světelně-technická pravidla.
Zrakové úkoly, které mají být prováděny uvnitř a/nebo na povrchu stroje, se odlišují v rozměrech, kontrastu, poloze a rychlosti pohybu. Pro zajištění potřebné kvality vidění musí být stanoveny přesné požadavky na osvětlení na základě podrobné analýzy pracovního úkonu.
Požadavky na osvětlení jsou založeny na průměrné obtížnosti zrakové práce v pracovním prostoru při určeném použití stroje (obvyklý provoz, neobvyklý provoz, údržba).
Pro jednotlivé úkoly musí být uveden odkaz na normy pro osvětlení pracovišť, tj. ČSN EN 12464-1 a ČSN EN 12464-2.

osvetleni stroju 2021 1

Osvětlenost

Požadovaná osvětlenost závisí na zrakovém úkolu a musí být dostatečně velká a rovnoměrná, aby zajistila bezpečné a pohodlné vnímání detailů zrakového úkolu.
Všeobecně musí být zajištěna průměrná udržovaná osvětlenost nejméně 500 lx s minimální rovnoměrností 0,7 v místě zrakového úkolu. Jestliže uvnitř nebo na povrchu stroje existuje více než jeden zrakový úkol (např. uvnitř nebo na povrchu velkých strojů), musí být každá oblast úkolu posouzena samostatně. V nejbližším okolí oblasti úkolu musí být zajištěna průměrná udržovaná osvětlenost nejméně 300 lx s minimální rovnoměrností 0,3.
Pokud obsluha používá ochranný štít nebo optické pomůcky, musí být osvětlenost násobena převrácenou hodnotou činitele prostupu světla použitých pomůcek. Pokud tento činitel není znám, musí být osvětlenost zvýšena nejméně o 50 %.
V ovládacích kabinách nebo tam, kde by světlo ovlivňovalo technologické procesy, může být uvedená osvětlenost snížena.

Oslnění

Integrované osvětlovací systémy nesmí způsobit přímé oslnění obsluhy stroje ani ostatních pracovníků v přilehlém prostoru. Pokud možno musí být zabráněno i jakémukoli oslnění odrazem.
Toho lze dosáhnout vhodným zastíněním světelných zdrojů, rozmístěním a nasměrováním svítidel a používáním světlých, matových povrchových úprav.

Směrovost

Osvětlovací soustava musí být navržena a nastavena tak, aby bylo zabráněno vzniku rušivých stínů v místech zrakového úkolu obsluhy stroje.
Směr osvětlení musí zajišťovat snímání tvaru zrakového úkolu.

Chromatičnost světla a jakost podání barev

Vlastnosti světelného zdroje (zdrojů) týkající se podání barev musí být takové, aby nedocházelo k chybám rozlišení barev při sledování zrakového úkolu a byla zajištěna zraková pohoda obsluhy.

osvetleni stroju 2021 2

Stroboskopický jev

Osvětlovací systémy musí být navrženo tak, aby bylo zabráněno vzniku stroboskopického jevu, který může vést k nebezpečným situacím v důsledku chybného vnímání rotačního nebo vratného pohybu strojního zařízení.

Ergonomické principy

Pro integrované osvětlovací soustavy strojů musí být vzaty v úvahu ergonomické principy, např. nastavitelná svítidla musí být stabilní v každé poloze, ale v případě potřeby snadno přestavitelná, zejména při pohybu ze sedu do vzpřímené polohy a ovládání musí být adekvátní určenému použití.

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení musí být zajištěno i uvnitř velkých strojů, aby bylo možné pokračovat nebo dokončit úkol v době, kdy selhalo napájení pracovního osvětlení strojního zařízení, viz ČSN EN 1838.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku