Bezpečnost v údržbě - Lockout a Tagout (LOTO)

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Elektrické "lockout - blokování" je proces odpojení zdroje elektrického napájení a instalace zámku, který zabraňuje zapnutí napájení.

Elektrický "tagout - označení" je proces umístění štítku nebezpečí na zdroj elektrického napájení, který označuje, že zařízení nesmí být provozováno, dokud nebude štítek nebezpečí odstraněn. Tento postup je nezbytný pro bezpečnost pracovníků, protože zajišťuje, že nikdo neúmyslně nezapojí zařízení pod napětí, když se na něm pracuje. Elektrické blokování a označování se používá při údržbě elektrického zařízení, které nevyžaduje, aby bylo pro provedení servisu zapnuto napájení, jako je tomu v případě seřizování motoru nebo výměny motoru či řídicí součásti motoru.

Blokování znamená odpojení zařízení od přívodu elektrické energie během servisu na zařízení. Pouhým stisknutím tlačítka stop k vypnutí strojního zařízení bezpečnost nezajistíte. Někdo jiný, kdo pracuje v dané oblasti, jej může jednoduše resetovat. Dokonce by mohlo být aktivováno samostatné automatické ovládání, které by ruční ovládání potlačilo. Je nezbytné, aby byly deaktivovány také všechny vzájemně se blokující nebo závislé systémy. Před pokračováním v práci je důležité otestovat tlačítko start, aby se ověřilo, že byly odpojeny/izolovány všechny možné zdroje energie.
Označení štítkem má stejný význam a účel jako zámek a používá se samostatně pouze tehdy, když zámek nevyhovuje odpojovacím prostředkům. Štítky pro tato označení musí být bezpečně připevněny na odpojovacím zařízení s místem pro jméno pracovníka, a úkonem, který se provádí.

loto 2022 1
Následují základní kroky při postupu odpojení:

Příprava na vypnutí strojního zařízení

Zdokumentujte všechny postupy vypínání v bezpečnostní příručce nebo návodu k zařízení. Tato příručka by měla být k dispozici všem zaměstnancům a externím dodavatelům pracujícím v areálu. Vedení by mělo mít zásady a postupy pro bezpečné blokování a mělo by také vzdělávat a školit všechny, kteří se podílejí na blokování elektrických nebo mechanických zařízení. Určete umístění všech spínačů, zdrojů napájení, ovládacích prvků a dalších zařízení, která je třeba zablokovat, aby bylo možné systém izolovat.

Vypnutí strojů nebo zařízení:

Zastavte všechna běžící zařízení pomocí ovládacích prvků na stroji.

Odpojení stroje nebo zařízení:

Vypněte hlavní spínač (nepracujte s ním, pokud je stroj stále pod zátěží).

Použití blokování a označení:

Hlavní/odpojovací spínač zajistěte ve vypnuté poloze. Pokud je spínací skříňka typu vypínač, ujistěte se, že blokovací tyč prochází přímo skrz samotný vypínač, a ne pouze skrz kryt skříňky. Některé spínací skříňky obsahují pojistky a ty by měly být v rámci procesu blokování odstraněny. V takovém případě použijte k jejich odstranění stahovák pojistek. Použijte zámek odolný proti neoprávněné manipulaci s jedním klíčem, který se uchovává u osoby, která je vlastníkem zámku. Kombinované zámky, zámky s hlavním klíčem a zámky s duplikátními klíči se nedoporučují.
Označte zámek podpisem osoby provádějící opravu a datem a časem opravy. Na odpojovacím spínači může být několik zámků a štítků, pokud na strojním zařízení pracuje více osob. Zámek a štítek obsluhy stroje (a/nebo údržby) bude přítomen stejně jako zámek a štítek nadřízeného.

Uvolnění uložené energie:

Všechny zdroje energie, které mají potenciál neočekávaného spuštění, zapnutí nebo uvolnění, musí být identifikovány a uzamčeny, zablokovány nebo uvolněny.

loto 2022 2

Ověření izolace:

Pomocí napěťové zkoušky zjistěte, zda je na straně vedení vypínače nebo jističe přítomno napětí. Když jsou všechny fáze bez napětí, přičemž strana vedení je pod napětím, můžete ověřit izolace. Před každým použitím se ujistěte, že váš voltmetr pracuje správně, a to provedením kontroly "živá-neživá-živá": Nejprve zkontrolujte voltmetr na známém zdroji napětí pod napětím ve stejném rozsahu napětí, jako je napětí pod napětím obvodu, na kterém budete pracovat. Poté zkontrolujte přítomnost napětí na zařízení, které jste zablokovali. Nakonec, abyste se ujistili, že váš voltmetr nezpůsobil poruchu, zkontrolujte jej znovu na známém zdroji pod napětím.

Odstranění blokování/označení:

Po ukončení práce odstraňte štítky a zámky. Každý jednotlivec musí odstranit svůj vlastní zámek a štítek. Pokud je přítomno více zámků, osoba pověřená prací odstraňuje svůj zámek jako poslední. Před opětovným připojením napájení zkontrolujte, zda jsou všechny kryty na svém místě a zda jsou odstraněny všechny nástroje, bloky a výztuhy použité při opravě. Ujistěte se, že všichni zaměstnanci stojí mimo dosah strojního zařízení.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, září 2023

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

METRA BLANSKO zakázková výroba dle požadavků zákazníka AC a DC voltmetry a ampérmetry, otáčkoměry, vysokonapěťové děliče, převodníky elektrických veličin, proudové transformátory, revizní přístroje, multimetry, bočníky, kalibrace a servis. S přístroji Metra můžete spolehlivě měřit dalších 100 let.
Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.
Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS

Oblíbené normy

Najdete nás na Facebooku